2020 - Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu Toplantısı

Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu 19 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen Yürütme Kurulu Toplantısı neticesinde kurulmuştur.

  • Operasyon Grubu 17 Temmuz 2020, 24 Temmuz 2020 ve 18 Kasım 2020 tarihlerinde üç kez toplanmıştır.

  • İÜP çatısı altındaki tüm İzmir üniversitelerinin Açık ve Uzaktan Eğitim ile alakalı yapmakta oldukları çalışmalar ve iyi uygulama örneklerini paylaşacakları bir çalıştay düzenlenmesi düşünülmüştür. Bu çalıştay ile üniversitelerin kendi işleyişlerini aktararak başka üniversitelere ilham olması ve operasyon grubuna bilgi paylaşımı ve ortak çalışma prensibi kazandırması amaçlanmıştır.

  • 25 Aralık 2020 tarihinde “Açık ve Uzaktan Eğitim Birimleri Çevrimiçi Bilgi Paylaşımı Çalıştayı” her üniversitenin operasyon grubu temsilcileri ve temsilcilerin birlikte çalışmakta olduğu kişilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.