2020 - Alt Çalışma Komisyonu Toplantıları

29 Ocak 2020 Alt Çalışma Komisyonu Toplantısı

2020 yılı çalışmalarının hatların belirlemek ve Yürütme Kurulu’nun onayına sunmak üzere tema alternatifleri belirlendi. Belirlenen alternatif temalar; “Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Üniversite”, “Toplumsal Faydanın Arttırılması” ve “Yerlilik”.

2019 döneminde “Akran Farkındalık Eğitimi” başlığı ile sekiz İzmir Üniversitesinden 30’ar gönüllü öğrenciye internet bağımlılığı ve siber zorbalık üzerine farkındalık eğitimleri verilmişti. Bu yıl ise bu eğitimi almış toplam 240 öğrencinin kendi üniversitelerinden başlayarak eğitimler vererek ve projeler geliştirerek, bu bilinci yaymaları konusunda görüş birliğine varıldı. Bu eğitimler sürecinde üniversitelerin Rehberlik Danışmanlık birimlerinden destek alınabileceği, böylece projenin etki alanının artırılabileceği görüşüldü.

“İzmir Üniversiteleri Platformu”nun akademik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği yapmasının yanı sıra sportif alanlarda da üniversiteler arası iletişim ve dayanışmayı amaçladığı düşünüldüğünde, belirlenecek temadan bağımsız olarak “Üniversiteler Arası Dostluk Turnuvası” başlığı ile bir etkinlik düzenlenmesinin üniversiteler ve öğrenciler arasındaki iletişimi artıracağı konusunda görüş birliğine varıldı. 2020 yılında Türk Milli Kadın Voleybol Takımının olimpiyatlara katılabilme başarısından yola çıkarak üniversitelerin Kadın Voleybol Takımları arasında 2020 Eylül ya da Ekim ayında bir turnuvanın düzenlenmesinin Platformun faaliyetlerine zenginlik katacağı değerlendirildi. Ancak pandemi süreci nedeniyle bahsi geçen turnuva gerçekleştirilemedi.,

 


19 Haziran 2020 Alt Çalışma Komisyonu Toplantısı

Alt Çalışma Komisyonu, 17-18 Haziran 2020 tarihlerinde Operasyon Grupları ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde alınan kararları, 19 Haziran 2020 tarihinde yaptığı toplantıda değerlendirmiş ve Yürütme Kurulu’na sunmak üzere aşağıda bahsi geçen konularda fikir birliğine varmıştır.

Ar-Ge/Ür-Ge Operasyon Grubu Toplantı Çıktıları

 • 2019 yılında “Teknoloji Günleri” adıyla yapılan etkinliğin 2020’de aynı konseptte yapılmasının salgın koşullarında fiziksel kısıtlılıklar nedeniyle etkin olamayacağı düşünülmektedir. Bunun yerine, 2020 Kasım ayında bölgemizin Ar-Ge ve Yenilikçilik Eko Sisteminin TGB, TTO, Kuluçka/Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, İş Melekleri, Risk Sermayedarları, Danışmanlar, Mentörler gibi alt yapı mekanizmaları ve paydaşlarıyla, eko sisteminin vazgeçilmez yapı taşı olan teknoloji ve tasarım girişimcilerinin bir araya geleceği “Teknoloji/Tasarım Girişimci Günleri” gibi tanımlayıcı bir başlık altında; özellikle salgın ve sonrasında karşılaşılan zorluklar, önlemler, destekler, yeni normal ile birlikte yapılması öngörülenler vb. gibi içerikle alt yapı olarak uygun bir dijital platformda düzenlenmesi planlanmıştır.

Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı Operasyon Grubu Toplantı Çıktıları

 • Kütüphane çalışanları arasında planlanan bir günlük Üniversite Personeli Değişim Projesi’nin online bir platformda gerçekleştirilmesi düşünülmüştür.
 • İzmir Üniversiteleri Platformu web sitesinde, her üniversitenin sağlayacağı katkılar ile açık erişimi bulunan kaynaklar ve ücretsiz veri tabanlarının bir arada sunulduğu bir “Sanal Kütüphane Portalı” oluşturulması planlanmıştır.
 • Kütüphane ve ofislerde geri dönüşümü artırmak ve karbon ayak izini azaltmak konusunda farkındalık yaratmak amacıyla planlanan “Yeşil Kütüphane Yeşil Ofis” projesinin online platformda gerçekleştirilmesi düşünülmüştür.

Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu Toplantı Çıktıları

 • Engelsiz Üniversite temsilcileri, YÖK’ün çevrimiçi lisans programlarının açılabilmesi konusunda hazırlık çalışmaları yaptığı ön bilgisi ile İzmir’de çevrimiçi açılması planlanan tüm derslerin ve içeriklerinin engelsizleştirilmesi için girişim başlatılması önerisinde bulunmuşlardır. Engelli öğrencilerin çevrimiçi derslerinin toplam müfredattaki oranının %40 ve üzerine çıkabileceği gerçeğinden hareketle, çevrimiçi açılan tüm derslerin engelsizleştirilmesi (ses videosu, işaret dili çevirisi vb.) konularında YÖK’e iletilecek bir rapor hazırlanması önerisi getirilmiştir.
 • Eylül 2020 tarihinde bitirilmesi planıyla “Salgın Dönemi Engelli Öğrenci El Kitabı” hazırlanması planlanmıştır.
 • Uzaktan eğitim sürecinde, eğitim gören engelli öğrencilerin yaşadığı olumlu ve olumsuz durumların, kendileri ile yapılacak görüşmeler ile nitel veri analizi yapılarak raporlanması düşünülmüştür.
 • 6 Mart 2020 tarihinde, gerçekleştirilen çalıştayın online ortamda geliştirilerek devam etmesi ve akademik çıktı olarak analiz edilmesi planlanmıştır.

Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu Toplantı Çıktıları

 • Önceki toplantılarda belirlenen “Temiz ve Sürdürülebilir Enerji” konusunun genişletilerek “Su, Atıklar ve Enerjinin Sürdürülebilirliği” olarak güncellenmesi.
 • Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan yeni alışkanlıklar (tek kullanımlık ürünlerin tüketimindeki artış, artan su ve enerji kullanımı) doğrultusunda “Sürdürülebilir Sanal Yaz Kampı” gerçekleştirilmesi.19 Kasım 2020 Alt Çalışma Komisyonu Toplantısı

Operasyon Grupları tarafından geçmiş toplantılar sonucu alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiştir.

Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı Op. Grubu Çalışmaları (Haziran – Kasım 2020)

 

 • İÜP Kütüphaneleri Online Eğitim Semineri – 19 Ağustos 2020 / Zoom
 • Yeşil Kütüphane Yeşil Ofisler – 21 Ekim 2020 / Zoom
 • Web sayfasına “Enerji Makaleleri” ve “Açık erişimli kaynaklar” listesi eklenmiştir.

Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu Çalışmaları (Haziran – Kasım 2020)

 • Engelli birimleri temsilcileri tarafından hazırlanacak “Salgın Dönemi Engelli Öğrenci El Kitabı”nın taslak çalışması tamamlanmış ve son düzenlemeler için temsilcilere iletilmiştir. Çalışmanın, üniversite temsilcileri tarafından kitapçık üzerinde yapılacak son kontroller sonrasında Kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi öngörülmüştür.
 • Yaklaşık olarak 500 adet basılması planlanan el kitapçığının baskı maliyeti bulunmaktadır. Bu maliyetin bir üniversite tarafından üstlenilebilmesiyle ilgili olarak konunun Yürütme Kurulu’na iletilmesi üzerine fikir birliğine varılmıştır.
 • Kararlaştırılan engelli öğrencilerimizin yaşadığı olumlu ve olumsuz durum ya da sorunların kendileri ile yapılacak görüşmeler ile nitel veri analizi yapılarak raporlanması faaliyeti üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Analiz sürecinin detaylı olması ve zaman alması sebebiyle analiz çıktılarının Aralık ayı içinde bitirilmesi düşünülmektedir.
 • 6 Mart 2020 tarihinde, Kavram MYO’nda otizm farklındalığı üzerinde gerçekleştirilen çalıştayın online ortamda geliştirilerek devam etmesi ve akademik çıktı olarak analiz edilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 • 3 Mayıs 2020 tarihinde hayata geçirilen “Engelli Bireylerde Bireyselleşme” konulu seminerin çıktıları operasyon grubu temsilcileri tarafından düzenlenmiş ve İYTE tarafından bir online kitapçık haline getirilmiştir.

Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu Çalışmaları (Haziran – Kasım 2020)

Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan yeni alışkanlıklar (tek kullanımlık ürünlerin tüketimindeki artış, artan su ve enerji kullanımı) doğrultusunda üniversite gençlerinin farkındalığını artırmak amacıyla 17 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında bir dizi eğitimle “Sürdürülebilir Sanal Yaz Kampı” projesi gerçekleştirildi. Proje İzmir il dışından da birçok farklı üniversiteden yüksek katılımla zoom platformu üzerinden yapılmıştır.

Eğitimlerin sonunda 1 Eylül 2020 tarihinde ise eğitimde verilen bilgileri içeren online bir bilgi yarışması gerçekleştirilmiş, dereceye giren öğrencilere sponsorların katkılarıyla birçok hediye ve online katılım sertifikası verilmiştir.

Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu Çalışmaları (Haziran – Kasım 2020)

Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu 19 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen Yürütme Kurulu Toplantısı neticesinde rektörlerimizin talimatı üzerine kurulmuştur. Hızla aksiyon alınmış ve her üniversite operasyon grubu için temsilcilerini koordinatör üniversite olan Yaşar Üniversitesine iletmiştir. Operasyon Grubu 17 ve 24 Temmuz 2020 tarihlerinde iki kez toplanmıştır.