2020 - Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı Operasyon Grubu Toplantısı

İzmir Üniversiteleri Platformu Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı Operasyon Grubu’nun 10 Şubat 2020, 17 Haziran 2020 ve 17 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda;

  • Üniversitelerin kütüphane personeli arasında, üniversitelerin işleyişini öğrenmek ve farklı bakış açıları geliştirebilmek amacıyla bir günlük personel değişimi yapılması kararı verilmiş olmasına rağmen pandemi sebebiyle bu değişim programının çevrimiçi olarak yapılması uygun görülmüştür. “İÜP Kütüphaneleri Online Eğitim Semineri” adıyla 10 farklı Üniversite Kütüphanesinden toplamda 11 eğitimci sunumu ve 35 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
  • İzmir Üniversiteleri Platformu 2020 yılı temasının “Temiz Enerji” olmasından yola çıkarak “Yeşil Kütüphane Yeşil Ofis” projesi geliştirmek ve bu proje kapsamında kütüphane ve ofislerde geri dönüşümü artırmak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla farkındalık yaratmayı hedeflemiştir. Etkinliğe toplamda 120 kişi katılım sağlamıştır.

  • 2020 yılı temasına uygun olarak, İzmir üniversiteleri kütüphanelerinde “Temiz Enerji” konusu üzerinde bulunan akademik yayınlardan açık erişimli olanları http://www.izmiruniversiteleri.com/universitelerin-enerji-konulu-yayinlari/ adresinde indekslenmiştir. Ayrıca akademik yayıncılıkta faydalı olabileceği düşünülen açık erişimli linkler bir araya getirilerek “Sanal Kütüphane” sayfası oluşturulmuştur.


http://www.izmiruniversiteleri.com/sanal-kutuphane/

http://www.izmiruniversiteleri.com/universitelerin-enerji-konulu-yayinlari/