2020 - Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu Toplantısı

İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu’nun 12 Şubat, 4 Mart, 18 Haziran, 18 Kasım, 2 Aralık ve 6 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda;

  • Üniversitelerin engelli öğrenci birimleri temsilcileri tarafından hazırlanan “Salgın Dönemi Engelli Öğrenci El Kitabı”nın taslak çalışması tamamlanmıştır. Yaşar Üniversitesi tarafından yapılan grafik çalışmalar tamamlanmış, kitapçığın 500 adet basımı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün bünyesindeki Teknopark tarafından üstlenilmiştir.
  • Engelli öğrencilerimizin yaşadığı olumlu ve olumsuz durum ya da sorunların kendileri ile yapılacak görüşmeler ile nitel veri analizi yapılarak raporlanması faaliyeti üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Analiz sürecinin detaylı olması ve zaman alması sebebiyle analiz çıktılarının 2021 yılının başında bitirilmesi planlanmıştır
  • 3 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen “Engelli Bireylerde Bireyselleşme” konulu seminerin çıktıları operasyon grubu temsilcileri tarafından düzenlenmiştir. İYTE tarafından e-kitap olarak yayınlanması için ISBN alımı aşamasındadır.
  • 6 Mart 2020 tarihinde, Kavram MYO’nda otizm farklındalığı üzerinde gerçekleştirilen çalıştayın online ortamda geliştirilerek devam etmesi ve akademik çıktı olarak analiz edilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
  • Operasyon grubu tarafından orta vadede engelli bireylerde deprem farkındalığı yaratmak, engelli bireyler için deprem ile ilgili alınabilecek önlemler ve yapılması gerekenler üzerine bir çalışma yapılması planlanmıştır. Deprem ve engellilik farkındalık eğitiminin sonraki toplantıda belirlenmek üzere Mart ayının son haftasında online olarak düzenlenmesine (tüm üniversitelerin akademik takvimine uygunluğu nedeniyle), platform tarafından sertifikalandırılmasına ve başvuruların belirlenerek en geniş katılımla yapılmasına karar verilmiştir.
  • Farkındalık eğitimi videolarının içeriğinin hazırlanmasında AKUT yetkilileri Harun Öngören ve Göktuğ Taşdelen ve ekibi ile birlikte İzmir Demokrasi Üniversitesi Engelli Birimi temsilcisi Doç. Dr. Emre Ünlü, Psikolog Bahar Yavuz, Prof. Dr. Huriye Toker ve Soner Arslan’dan oluşan ekip tarafından eğitim videolarının engelsiz hale getirilmesi amacıyla içerik oluşturma alt grubu kurulmasına ve ayrıca bu grubun kendi arasında toplantı yapmasına karar verilmiştir.
  • Eğitim içeriğinin engelsiz hale getirilmesi için sesli betimleme, alt yazı, işaret dili unsurlarının da eklenmesi için İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Öğretim Bölümü öğrencileri ve Doç Dr. Emre Ünlü hocamızdan destek alınmasına karar verilmiştir.
  • Doç. Dr. Gökhan Tenikler hocamızın da Sesli Betimleme Derneği ile konuya ilişkin destek almak için iletişime geçmesine karar verilmiştir.
  • Farkındalık eğitim atölye çalışmasının ardından engellilik ve doğal afetler konulu eğitici video materyalinin ve videoların kurgusunun yapılması için Kavram MYO Öğr. Görevlisi Kubilay Aksun’un desteğinin alınmasına 3 Mayıs Engelliler haftasında tüm üniversitelerin sayfalarında paylaşılabilmesi için gerekli izin ve yazışmanın IUP iletişim koordinatörlüğü tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. (İzmir üniversitelerindeki engelli öğrencilere yönelik, engelli bireylerin deprem sırasında engel türüne göre nasıl önlemler alabileceği ile ilgili online bir eğitimin verilmesi planlanmıştır. Bu eğitimden sonra edinilen bilgiler ışında öğrencilerden kendi engel türünde kendini ifade edebileceği şekilde kısa videolar çekmeleri istenecektir. Öğrencilerin kendi alabilecekleri önlemlere ilişkin iletecekleri kısa videolar ise sosyal medya ve farklı platformlarda paylaşılması amacıyla birleştirilecektir. Engelli öğrenci videolarından oluşan bu çalışma ile ve engelli bireylerde konuyla ilgili farkındalık yaratması hedeflenmektedir.)