2020 - YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Ana Tema: “Temiz Enerji”

2020 döneminin ana temasını belirlemek üzere 29 Ocak 2020 tarihinde Alt Çalışma Komisyonu bir araya gelmiş ve tema önerilerini Yürütme Kurulu’na iletmiştir. Belirlenen öneriler doğrultusunda, 30 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk Yürütme Kurulu toplantısında Sayın Rektörler tarafından “Temiz Enerji” 2020 yılı ana teması olarak belirlenmiştir.

2020 Yılı Dönemi İlk İÜP Yürütme Kurulu Toplantısı (30 Ocak 2020)

Ana temanın belirlenmesinden sonra operasyon grupları tema çerçevesinde faaliyetlerini yapmak üzere çalışmalara başlamıştır. Temanın aktarıldığı ve döneme ilişkin yapılabilecek faaliyetlerin görüşüldüğü ilk toplantılar;

  • Ar-Ge/Ür-Ge Operasyon Grubu Toplantısı – 6 Şubat 2020
  • Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı Operasyon Grubu Toplantısı – 10 Şubat 2020
  • Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu Toplantısı – 6 Şubat 2020
  • Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu Toplantısı – 12 Şubat 2020

tarihlerinde Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında tüm dünyada yaşanmaya başlanan ve Mart ayı itibariyle de ülkemizde etkilerini yoğun olarak yaşadığımız Covid-19 pandemisi nedeniyle, ‘’Temiz Enerji’’ ana temasına bağlı kalınarak pandemi sürecinde Üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve “Yeni Normal” sürecine uygun ortak projeler üretebileceği konusu gündeme alınmıştır.

Yürütme Kurulu Toplantıları

30 Ocak 2020 Tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı

İzmir Üniversiteleri Platformu’nun 2020 yılındaki ilk toplantısı, Dönem Başkanlığını üstlenen Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. Platformun 2020 yılı Yürütme Kurulu Başkanı Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, yeni dönemdeki plan ve projeler değerlendirilmiştir.

Toplantıda, İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020 Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Ahu Pakdemirli ile İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop tarafından “Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı bir sunum yapılmıştır.

Platform olarak bir önceki yıl gerçekleşen faaliyetler değerlendirilerek bu yıl neler yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Yeni dönemde platformun teması “Temiz Enerji” olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca yapılacak etkinliklerde, belirlenen tema çerçevesinde içerikler oluşturulması, eğitimler, çalıştaylar, seminerler vb. etkinliklerin düzenlenmesi görüşülmüştür.

Ayrıca, 2019 döneminde başlatılan etkinliklerin bazılarının yeni dönem teması altında sürdürülmesi ve bu sayede daha fazla sayıda üniversite öğrencisinin bilinçlendirilmesi konusunda çalışmaların yürütüleceği kaydedilmiştir.25 Haziran 2020 Tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı

Tüm dünyada ve ülkemizde Covid-19 sebebiyle yaşanan pandemi sürecinde, üniversitelerin uzaktan eğitime geçişi değerlendirilmiş ve uzaktan eğitim uygulamaları aktarılmıştır. Bu paylaşımlar sırasında İÜP kapsamında “Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu” oluşturulması fikri gündeme gelmiştir. Bu operasyon grubu ile üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanacağı ve ortak projeler üretilebileceği konusu görüşülmüş ve bu doğrultuda “Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu” oluşturulması Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından uygun görülmüştür.

2020 Kasım ayında bölgemizin Ar-Ge ve Yenilikçilik Eko Sisteminin TGB, TTO, Kuluçka/Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, İş Melekleri, Risk Sermayedarları, Danışmanlar, Mentörler gibi alt yapı mekanizmaları ve paydaşlarıyla, eko sisteminin vazgeçilmez yapı taşı olan teknoloji ve tasarım girişimcilerinin bir araya geleceği “Teknoloji/Tasarım Girişimci Günleri” gibi tanımlayıcı bir başlık altında;  özellikle salgın ve sonrasında karşılaşılan zorluklar, önlemler, destekler, yeni normal ile birlikte yapılması öngörülenler vb. içeriklerle online bir platformda düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından, Alt Çalışma Komisyonu ve Operasyon Grupları’nın pandemi şartlarında “Yeni Normal” dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları projeler değerlendirilmiş, alınan kararlar proje yürütücüsü olan operasyon grupları ile paylaşılmıştır.23 Kasım 2020 Tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı

Operasyon Grupları tarafından geçmiş toplantılar sonucu alınan ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda; İzmir Üniversiteleri Platformu çatısı altındaki tüm İzmir üniversitelerinin Açık ve Uzaktan Eğitim ile alakalı yapmakta oldukları çalışmalar ve iyi uygulama örneklerini paylaşacakları bir çalıştay düzenlenmesi düşünülmüştür. Bu çalıştay ile üniversitelerin kendi işleyişlerini aktararak başka üniversitelere fikir vermesi ile operasyon grubuna bilgi paylaşımı ve ortak çalışma prensibi kazandırması amaçlanmıştır.

Geçmiş toplantılarda kararlaştırılan “Teknoloji Girişimcileri Çevrim İçi Zirvesi”nin 18 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem sebebiyle Sosyal Sorumluluk operasyon grubu çalışmalarına depremin zararlarını minimuma indirgemeye yoğunlaşarak 21-25 Aralık 2020 tarihlerinde, sanal kamp yapılması, kampın ulusal katılıma açık olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.18 Ocak 2021 Tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı

İzmir Üniversiteleri Platformu 2021 yılı dönem başkanlığını İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin yürütmesi kararlaştırılmıştır. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Berktaş da, İzmir Üniversiteleri Platformu Yürütme Kurulu Başkanı olarak belirlenmiştir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Berktaş tarafından “Sağlıkta Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile “Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği” hakkındaki gelişmeler paylaşılmıştır.