2021 - Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu Çalışmaları

Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu Tarafından Yapılması Planlanan Çalışmalar 

 

  • Uzaktan eğitim platformlarında toplanan öğrenci, akademisyen ve sistem bilgilerinden yola çıkılarak; 

  • i) Öğrenci ve Akademisyen Segmentasyonu 

  • ii) Anomalik Durum Tespiti 

  • iii) Başarı Ölçümü ve Tahmini vb. amaçların üzerinde durulması planlanmıştır. 

  • İlk adım olarak üniversitelerin ellerinde topladığı verilerin türleri ortak bir platformda paylaşılacak, Nisan sonunda gerçekleştirilecek Operasyon Grubu toplantısı ile konuların İUP bünyesinde projelendirilmesi üzerine çalışılacaktır.  

   
                                                       Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu Tarafından Yapılan 7. Toplantı Sonucu Alınan Kararlar

* İUP dönem koordinatörü Doç. Dr. Deniz KILINÇ tarafından Akıllı Üniversite teması içeriği aktarılmıştır.
* Bir sonraki toplantının tarihi belirlenmiştir. 
Akademisyenlerin dijital öğretici yeterliliklerini artırmaya yönelik bir platform oluşturulması ve pandemi sürecinde hız kazanan uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında üniversitelere ait elde edilen verilerin anonimleştirilerek birleştirilebilmesi ve raporlar üretmek amacıyla hazırlanabilecek olan projeye ait görüşlerin bilgi notu haline
getirilmesine karar verildi.
                       
                                                       Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu Tarafından Yapılan 8.Toplantı Sonucu Alınan Kararlar

Uzaktan Eğitim platformları üzerinde engelli öğrenciler için sağlanan erişilebilirlik çalışmaları konusu görüşüldü. Bu bağlamda düzenlenen eğitimler, hazırlanan kılavuzlar, platformlar üzerinde sağlanan altyazı destekleri, sınavlar süresince sağlanan ek süreler – öğrenci asistan desteği – sınav sistemleri üzerinde yapılan uyarlamalar ve web sitelerine erişecek olan görme engelli bireyler için tasarlanmış uygulamalar konuları görüşülmüştür. Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu ile ihtiyaç duyulabilecek ek bileşenler ve uygulanabilirliği hakkında görüşmeler yapılabileceği değerlendirilmiştir.
*Üniversitelere ait uzaktan eğitim altyapılarının sağlayabileceği veri türleri, etik uygunluklar ve veri kullanım sahiplikleri konuları görüşüldü. Veri paylaşımı başlığı altında bulunan gereksinimlerin incelenmesine ve yapılması düşünülen çalışmadan elde edilecek olan verilerin pandemi öncesi ve pandemi sonrası veriler ile karşılaştırılarak süreçlerin gelişimine katkı sağlayabilecek bulguların elde edilebileceği değerlendirilmiştir. Veri toplanması hakkında uygunluğun görüşülmesi için konunun koordinatörlüğe iletilmesine karar verilmiştir.