2021 - Ar-Ge/Ür-Ge Operasyon Grubu Çalışmaları

                                                         ArGe/Ür-Ge Operasyon Grubu Tarafından Yapılan Toplantılar Sonucu Alınan Kararlar

 •  
  •  23.03.2021, 21.04.2021 ve 02.06.2021 tarihlerinde yapılmış üç çevrimiçi toplantıya (Zoom üzerinden), sırasıyla 12, 10 ve 17 (sonuncu toplantı Akıllı Üniversite Operasyon Grubu ile ortak düzenlenmiş) üye katılmıştır.
  •  
  • Görüşmeler ve Planlanan Çalışmalar:
  •  
  • * Halihazırda faaliyete geçmiş olan “Akıllı Şehirler” temasının ön planda olduğu Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezinin konumlandığı doğrultuda, özellikle Akıllı Şehir / Üniversite / Kampüs konularında girişimcilere özel proje teşvik ve ürün geliştirme destekleriyle ilgili öncelikli bir çerçeve belirlenmesinin hem İzmir üniversiteleri hem de yeni TEKMER planları için yol gösterici ve faydalı olacağı görüşülmüştür.
  •  
  • * Çok yakın bir zaman önce büyük bir deprem felaketini atlatmış İzmir’in en önemli kamusal alanlardan birini oluşturan üniversite kampüslerindeki yapı sağlamlığı konusunun, dönem teması kapsamındaki odak farkındalık aksiyon hedeflerinden biri olması, akıllı sensörleri içeren acil durum uyarı sistemleri, IoT vb. güncel multidisipliner konularda afet yönetiminin akademi tarafına odaklı webinar veya çalıştay oturumları düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.
  •  
  • * “Akıllı Kampüs” olarak tasarlanacak yeni yerleşke inşaları veya mevcut yerleşkelerin dönüştürülmesiyle ilgili, ağırlıklı olarak ürün geliştirme kabiliyetine sahip sanayici veya girişimcileri hedefleyen bir proje yarışmasının İzmir Üniversiteleri Platformu 2021 teması altında pilot uygulama alanı olarak önceliklendirilebileceği konusunda görüş birliğine varılmıştır.
  •  
  • *  EBİLTEM TTO tarafından 2021 Nisan ayı sonunda düzenlenmiş Sağlıklı Binalar Uluslararası Çalıştayı operasyon grubunun dikkatine ve üniversite akademik personelinin takvimlerine sunulmuş, deprem/afet yönetimi gibi konularda AFAD veya AKUT gibi kuruluşlarla yapılan protokoller dile getirilmiştir.
  •  
  • * Aşağıdaki alt kategorileri içeren ideathon veya hackathon şeklinde düzenlenebilecek “Akıllı Üniversite” proje ve fikir yarışmalarının, dezavantajlı grupların rahatlıkla kullanabileceği kampüs alanlarının geliştirilmesi ve yaratılmasıyla ilgili öğrenci odaklı proje geliştirme etkinliklerinin düzenlenebileceği görüşülmüştür.
  •  
  •               a)Akıllı Kampüs ve Akıllı Binalar
  •               b)Sürdürülebilir Kampüs ve Akıllı Teknolojiler
  •               c)Akıllı Üniversite, Bilgiye Erişim ve Eğitim Analitiği
  •  
  • * Özellikle “Akıllı Üniversite” proje yarışmalarında dereceye giren potansiyel öğrenci ve akademisyen girişimcilerin ticarileşme süreçlerinde faydalı olabilecek ve tema özeli kapsamında tanımlı faaliyet alanları için verilebilecek finansman destekleri hakkında İZKA ve diğer yerel/ulusal ajanslarla temasa geçilmesinin etkili olabileceği konusunda görüş birliğine varılmıştır.
  •  
  • * “Akıllı Üniversite” bileşenleriyle ilgili Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu tarafından tasarlanan ve uyarlanan paydaş farkındalık anket soruları, Ar-Ge/Ür-Ge Operasyon Grubu üyeleriyle paylaşılarak sorularla ilgili spesifik eleştiri ve önerilerin toplanmasına karar verilmiştir.
  •  
  •  Lisansüstü çalışmaları da içerecek bir araştırma yönünün eksik kalmaması adına, potansiyel geliştirme çalışmalarına çerçeve oluşturup yön gösterebilecek bir Arama Çalıştayı etkinliğinin anket çalışmasına paralel şekilde planlanması ve bu çalıştayın davetli konuşmacı ve panelist uzmanların programlarına bağlı olarak en geç Ağustos-Eylül aylarında gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır.
  •  
  • * Tasarlanan paydaş anketinin mevcut hedef kitlesinden gelen cevaplarla analizine ek olarak, halihazırda Akıllı Üniversite teması kapsamında ürün/çözüm geliştirebilen ve dolayısıyla bu tür ihtiyaç/piyasa analizlerini zaten gerçekleştirmiş olan deneyimli sanayi sektörü temsilcilerinin de çalıştaya davet edilerek kısa vadede yukarıda bahsedilen 2021 dönemi proje etkinlik içeriklerinin ve orta-uzun vadede Akıllı Üniversite kavramsal çerçevesindeki üretim-geliştirme öncelik ve ihtiyaçlarının daha isabetli şekilde belirlenmesinde önemli katkı sağlayabilecekleri konusunda görüş birliğine varılmıştır.
  •  

  •  

  •  

   
 •