2021 - İzmir Bakırçay Üniversitesi

Ana Tema : "Akıllı Üniversite"

2021 döneminin ana temasını belirlemek üzere 23 Şubat 2021 tarihinde İzmir Üniversiteleri Platformu Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemin ilk Yürütme Kurulu toplantısında yapılan görümeler sonucunda 2021 yılı dönem temasının “Akıllı Üniversite” olarak belirlenmiştir. 

Temaya ait faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Akıllı Üniversite Operasyon Grubu kurulmasına ve operasyon grubu üyelerinin İzmir Üniversiteleri Platformu Koordinatörlüğü’ne iletilmesi kararlaştırılmıştır.

2021 Yılı Dönemi İlk İÜP Yürütme Kurulu Toplantısı (23 Şubat 2021)