ABONE VERİTABANLARI

Tam Metin Veritabanları

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone
Üniversiteler
ABI Inform (ProQuest)

İşletme, muhasebe, uluslararası ekonomi, çevre bilimleri, hukuk ve vergilendirme, enformasyon bilimleri, petrol, enerji ve madencilik, pazarlama ve diğer bir çok endüstri alanı hakkında yayınlanmış kaynaklara erişim sağlar.

deu
ieu1

Academic Search Complete (EBSCO)

Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search™ Complete, 7,550’ü hakemli dergi olmak üzere, 8,730’den fazla süreli yayını tam metin olarak içeren, dünya üzerindeki en değerli ve kapsamlı, tam metin veri tabanıdır. Hemen hemen tüm akademik disiplinlerden tam metinlere erişim mümkündür.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

ACM Digital Library  (Association for Computing Machinery)

Bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM’nin 1954’ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literature yer almaktadır.

deu
ege
iyte

American Association for Cancer Research Journal Collection

American Association For Cancer Research (AACR) derneği tarafindan üretilen, kanser konusunda yüksek etki faktörüne sahip 7 adet Tıp dergisine ilk sayısından günümüze erişim imkânı sunar.

iyte

American Chemical Society (ACS)

Kimya alanında önemli bir yere sahip olan “American Chemical Society” tarafından yayınlanan dergilerin tam metnine erişim sağlanmaktadır. Konusu uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, organik kimya vb. bilim dallarını kapsamaktadır.

ege
iyte

American Instute of Physics

Fizik, kimyasal fizik, matematik, nükleer fizik, kozmoloji, ses bilimi ve fizik-mekanik konularındaki tam metin dergileri içerir.

deu
ege

American Physical Society

American Physical Society’e ait tüm dergilere ilk sayılarından itibaren erişim imkânı sağlar.

deu
ege

iyte

Annual Reviews

Annual Reviews yayınları biotıp, fizik, sosyal bilimler grubunda yer alan seri yayınları kapsamaktadır. Alanlarında özel bilgiler sunmak için özel disiplinlerde yayınlanmış makaleleri analiz eder.

deu
iyte

ASCE Research Library

The American Society of Civil Engineers (ASCE)’nin yayınladığı, ASCE Research Library dünyanın en geniş inşaat mühendisliği araştırma ve uygulama makalelerini içermektedir.

deu
ege

iyte

ASME Digital Library

1880 yılında ABD’de kurulmuş ve 127,000’den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren ilk profesyonel üyelik organizasyonu olan The American Society of Mechanical Engineers (ASME)’nin yayınladığı ASME Digital Library; derneğin 24 Dergisini ve Uygulamalı Mekanik Revizyonlarını tek bir platformda barındıran ana bilgi deposudur. ASME Digital Library 30,000 den fazla dergi makalesini ve 1990-1999 yılları arasındaki dergilerin arşivlerinin tümünü içermektedir.

iyte

ASTM Digital Library

Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır.

deu

Beck Online

Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara konu ile makaleleri içeren tam metin veritabanıdır.

deu
yasar

BioONe

Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri konularında 150′nin üzerinde dergiyi kapsayan BioOne; yüksek kalitede ve lider durumunda olan kaynakları bir araya toplayan veritabanıdır.

ege

BMJ Jornals Online

Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 22 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır. Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, daha çok klinik dergilerdir.

deu

Business Source Complete (EBSCO)

İşletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi konularında kapsamlı veri tabanıdır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Cambridge Journals Online (Cambridge University Press)

Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularda yayınlanan Cambridge Universitesi dergilerini kapsar.

deu
ege

Clinics of North America

Clinics of North America Serilerinin 55 dergisini içermektedir. Her bir Clinics dergisi, belli bir uzmanlık ya da alt uzmanlık dalı üzerine, uzmanların değerlendirmelerini sunmaktadır.

deu

Cochrane Library

Hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları vb.) her düzeyde araştırma, öğrenme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanları bilgilendiren veritabanıdır. Cochrane, her çeşit koruyucu sağlık hizmetleri sunan doktor, hemşire, bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında güncel kanıtlar sunmaktadır. Cochrane dergileri, klinik tedavi kararları verebilmek adına gereken en üst düzey kanıtları temsil etmektedirler.

deu
ege

Communication and Mass Media Complete

Communication & Mass Media Complete, iletişim ve kitle iletişim araçlarıyla ilgili en güçlü ve kaliteli araştırma çözümünü sunar. CMMC, 500’ün üzerinde dergi için kapaktan kapağa (“temel”) indeks ve özetin yanı sıra yaklaşık 200 dergi için daha seçkin (“öncelikli”) kapsam sunmakta ve toplamda 700’ün üzerinde yayın içermektedir. Bu veri tabanı, 1915’li yıllardan günümüze 400 derginin tam metnini kullanıma sunmaktadır.

ieu1
yasar

Computer & Applied Sciences Complete (EBSCO)

Computers & Applied Sciences Complete, bilgisayar ve uygulamalı bilimler disiplinlerine ilişkin araştırma ve geliştirme bilgileri içerir. CASC çeşitli derlemelerden 1.800′den çok akademik dergi, profesyonel yayın ve diğer referans kaynakları için dizin ve özet sağlar. 730′un üstünde süreli yayından tam metinler de mevcuttur.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.
Dentistry & Oral Sciences Source™

Diş hekimleri ve araştırmacılara tüm araştırmalarını başlayıp bitirebilecekleri temel bir kaynak hizmeti sunar. Ayrıntılı indekslemesinin yanı sıra bu disiplindeki en çok okunan akademik dergileri ve kitapları tam metin olarak sunan bu kaynak, bugünün ve geleceğin diş hekimlerinin hizmetindedir. Diş hekimliği konusunda 210’dan fazla temel akademik derginin indekslenip 160’dan fazlasının tam metin olarak yer aldığı Dentistry & Oral Sciences Source™’ta ayrıca onlarca kitaba, konferans kaydına ve dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz.

ege
Emerald ManagementExtra

Değişik konu başlıklarında tam metin dergileri içermektedir.

deu
ege
ieu1

Encyclopaedia Britannica Online

1768′den beri yayinlanan Encyclopaedia Britannica’nın elektronik versiyonu ve danışma kaynağıdır.Britannica editorleri tarafından seçilmiş, incelenmiş ve değerlendirilmiş 300.000 web sayfası mevcut. Citationları veriyor. 118.000 makale, 2000 video klip, 22.000 image, 196 ülkenin haritası, multimedya sunumlar ve 24.000 biyografi içerir. Ayrıca içeriğinde yeralan “Merriam-Webster’s Online’a yayin icerisinden erisim var. Meriam bütünleşik çalışan yardımcı bir arac olarak yer alıyor ve Encyclopædia Britannica altından kullanıldığında Collegiate Dictionary ve Collegiate Thesaurus’u tarama olanağı sunuyor.

deu
iyte

Environment Complete (EBSCO)

Tarım, ekosistem, ekoloji, enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, doğal kaynaklar, deniz ve tatlı su bilimleri, coğrafya, kirlilik ve atık yönetimi, çevre teknolojisi, çevre hukuku, kamu politikası, sosyal etkiler, şehir planlama ve benzeri alanlarda derinlemesine bilgiler sunar. Environment Complete, tarihi 1940′lara uzanan 1.700 ulusal ve uluslararası başlıktan (1.125 aktif temel başlık dahil) 1.957.000′den çok kayıt içerir. Veritabanında ayrıca 680′den fazla derginin ve 120 monografinin tam metni bulunmaktadır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

GeoScienceWorld

GSW bölgesel jeoloji, ekonomik jeoloji, mühendislik jeolojisi, çevre jeolojisi, dünyadışı jeoloji, jeokimya, jeokronoloji, jeomorfoloji, jeofizik, hidrojeoloji, mineraloji, oşinografi, paleontoloji, petroloji, sedimanter petroloji, stratigrafi konularında 47 adet tam metin dergiyi içermektedir.

deu

GreenFILE (EBSCO)

Çevreye insan etkisinin tüm alanlarında sağlam araştırma bilgileri sunar. Akademik, resmi ve genel görüşleri yansıtan başlıklar koleksiyonu global ısınma, çevreyle dost binalar, kirlilik, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve daha pek çok konuda içerik sunar. Veritabanı 384.000′in üzerinde kayıt için dizin ve özetin yanı sıra, 4.700′ü aşkın kaydın tam metnine Açık Erişim sağlar.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Grove Art Online

Dictionary of Art ve The Oxford Companion to Western Art yayınlarının online versiyonudur. Ayrıca konusunda pek çok makale, biyografi ve görüntüleri de içeren kapsamlı bir sanat veritabanıdır.

deu

Grove Music Online

Oxford Music Online,  her yönüyle müzikle ilgili bilgileri içeren eşsiz bir kaynak olan Grove Music Online’i kapsamaktadır. Ayrıca, 29 Ciltlik New Grove Dictionary of Music and Musicians (2nd edition), 4 ciltlik New Grove Dictionary of Opera ve 3 ciltlik New Grove Dictionary of Jazz (2nd edition)’in yanında The Oxford Companion to Music ve The Oxford Dictionary of Music kaynaklarını da içermektedir.

deu
yasar

Health Source: Nursing /Academic Edition (EBSCO)

Çeşitli medikal disiplinlere odaklanmış yaklaşık 550 akademik tam metin dergi sağlar. Health Source: Nursing/Academic Edition ayrıca 1.300 jenerik ilaç hasta eğitim belgesi ve 4.700′den fazla marka adı içeren Lexi-PAL Drug Guide’ı da sunar.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Hein Online

İceriginde 1100′den fazla süreli hukuk dergisi, ünlü hukukçular tarafından yazılmış hukukun her alanına yönelik çok sayıda klasik eser, Amerikan Mahkeme kararları ve mevzuatı, Nuremberg, Uluslararası Tahkim Odası ve Uluslararası Adalet Divani gibi uluslararası yargı organlarının içtihatlarını bulmak mümkündür. Muadillerinden en önemli farkı içerigindeki bütün hukuk dergilerinin en eski sayılarına ve makalelerin tam metinlerine erişim imkânı sağlamasıdır.

deu
ieu1

yasar

History Reference Center (EBSCO)

2.300′den fazla referans kitabı, ansiklopedi ve kurgusal olmayan kitaptan tam metin ve 130 önemli tarih dergisi, 61.100 tarihi belge, 66.000 tarihi kişilik biyografisi için tam metin ve 110.200′den fazla tarihi fotoğraf ve harita ile 80 saati aşkın tarihi video sağlamaktadır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Hukuk Türk

Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, A.İ.H.M. Türkiye Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuat Grupları, Dilekçeler / Sözleşmeler, Türk Hukuk Bibliyografyası, T.C. Resmi Gazete, Yeni ve Değişen Mevzuat, Kanun Tasarıları yer almaktadır.

deu
iyte
Humanities International Complete (EBSCO)

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce dergi, kitap ve diğer yayının tam metinlerini sağlar. Whitston Publishing (EBSCO Publishing markası) tarafından hazırlanan bu veritabanı, tüm Humanities International Index verilerini (2.100′den fazla dergi ve 2,47 milyon kayıt) ve çoğu başka veritabanlarında bulunmayan nadir tam metin içerir. Veritabanı 890′ın üzerinde derginin tam metnini içermektedir.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

ICE Complete Journals

Institution of Civil Engineers (ICE) Tarafından yayınlanan, inşaat mühendisliği ve yan alanlarındaki konularda 40 e-dergiye elektronik erişim imkânı sunar.

deu

IEEE/IEE Electronics Library (IEL)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ve IEE (Institution of Electrical Engineers)’nin elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarındaki yayınlardan oluşan elektrik ve elektronik ve bilgisayar bilimlerinde dünya literatürünün üçte birine tekabül eden içeriğe sahiptir.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Informa Healthcare

Tıp ve sağlık konularında 192 tam metin dergiyi içermektedir.

deu

InfoSci-Journals (IGI Global)

102 derginin 2002-2010 yılları arasındaki sayılarına tam metin erişim olanağı sunar.

iyte

Institute of Physics

10 yıl öncesinden günümüze kadar fizik ve ilgili tüm alanlardaki dergileri kapsayan veritabanı. Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik, ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik konularında.

deu
ege

iyte

İktisat-İşletme ve Finans Dergisi

İktisat-İşletme ve Finans alanında yayın yapan SSCI tarafından da indekslenen aylık hakemli dergi olan İktisat İşletme ve Finans Dergisinin 2013 yılı sayılarına tam metin erişim imkanı sağlar.

deu
ege

JSTOR

JSTOR, dergilerin güncel sayılarını içermez fakat günümüzden 2-5 yıl öncesine kadarki dergilerin bütün sayılarını kapsar.

deu
ege

iyte

ieu1
yasar

Justis Celex

Avrupa Birliği’nin resmi ve yasal veritabanını içerir. Avrupa Birliği ile ilgili yaklaşık 1086 yasal düzenlemeye ve diğer yasal dokümanlara erişim olanağı sağlar.

ieu1

Karger E-Journal

KARGER Medical & Scientific Publisher tarafından yayınlanan Tıp konusundaki 77 adet tam metin elektronik dergiye erişim imkanı sağlar.

deu

Kazancı Hukuk Bilişim

Mevzuat İçtihat Arama Motoru:

  • Yargıtay Kararları
  • Danıştay Kararları
  • Anayasa M. Kararaları
  • AİHM Kararları
deu
yasar

Legal Collection (EBSCO)

Dünyanın en saygın yaklaşık 250 akademik hukuk dergisinden tam metinler içermektedir. Legal Collection, hukuk dünyasındaki mevcut sorunlar, çalışmalar, fikirler ve yönelimler için en önemli kaynaktır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Library , Information Science & Technology Abstract with Full Text (EBSCO)

500′den fazla temel dergi, 50′nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir. Bu veritabanında 240′ın üzerinde dergi için tam metin de yer almaktadır. Konu başlıkları arasında kütüphanecilik, tasnif, kataloglama, bibliyometri, çevrimiçi bilgi alma, bilgi yönetimi ve daha pek çok konu yer almaktadır. Veritabanındaki kayıtlar 1960′lı yılların ortalarına kadar gitmektedir.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Mary Ann Liebert

Tıp yayıncılığın önemli kaynaklarından olan Mary Ann liebert yayın evinin 60 dan fazla Tam metin dergisini kapsamaktadır.

deu

MasterFILE Complete (EBSCO)

Halk kütüphaneleri için özel olarak tasarlanmış olan ve birçok disiplin içeren bu veritabanı 1975 tarihinden günümüze kadar olan bir dönemi kapsayan yaklaşık 1.750 genel referans yayınını ve tam metin bilgilerini sunmaktadır. Hemen hemen tüm genel ilgi alanlarını içeren MasterFILE Premier ayrıca yaklaşık 500 tam metin referans kitabı, 86.017 biyografi tam metni, 105.786 temel kaynak belgesi tam metni ve 341.655 fotoğraf, harita ve bayraktan oluşan bir Görüntü Arşivi içermektedir.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Material Connexion 

Material Connexion ile 6.650′nin üzerinde yenilikçi malzeme bilgisine erişilebilmektedir. Veritabanı cam, çimento bazlı malzemeler, doğal malzemeler, karbon bazlı malzemeler, metaller, polimerler, seramikler ve süreçler olmak üzere sekiz kategorideki modern malzemeleri içermektedir.

ieu1
yasar

MD Consult Core Collection

MD Consult Klinik Bilgi Sisteminin içerdiği ürünler bir arada çalışarak MD Consult kullanıcılarının, en kapsamlı klinik bilgilere erişmelerini sağlamaktadır. Sürekli güncellenen MD Consult, doktorların hastalarını muayene ederken ve hastalarına teşhis koyarken kanıta dayalı bilgilerden yararlanmalarını sağlamaktadır. Çeşitli kaynakları bir araya getiren bu entegre referans kaynağı, tıp personeline ihtiyaç duyduğu bilgiyi ihtiyaç duyduğu anda sunmaktadır.

deu
Nature

Nature Publishing Group; bilimsel dergilere tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır. Abone olunan dergi: Nature

iyte

Nature Publishing Group

Nature Publishing Group’a ait, Biyoteknoloji, Disilik, Eczacılık, Ekoloji, Fizik, Ümunoloji, Kanser, Kimya, Malzeme Bilimi, Mikrobiyoloji, Yer Bilimleri konularında dergileri içerir.

Abone olunan Dergiler:

1- Nature
2- Nature Biotechnology
3- Nature Neuroscience
4- Nature Reviews Neuroscience

ege

Newspaper Source™ Plus (EBSCO)

Ulusal ve uluslararası 35 gazetenin tüm başlıkları içeren tam metnini sağlar. Veritabanı ayrıca 375′in üzerinde bölgesel (ABD) gazetenin tam metnini de içerir. Televizyon ve radyo haberlerinin tam metinleri de sağlanmaktadır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

OCLC (Online Computer Library Center )

112 ülkeden 60.000 den fazla üye kütüphanenin ve araştırma kuruluşlarının abone olduğu uluslararası bir bilgi – belge sağlama / dağıtma ve paylaşma merkezidir. Araştımacılar, öğrenciler, öğretim üyeleri ve kütüphaneciler ihtiyacı olan bibliyografik, özet ve tam metin bilgi ihtiyacını OCLC içeriğindeki 13 alt veritabanını kullanarak karşılayabilmektedir.

deu
ege

OVID-Lippincott Williams & Wilkins

OVID Veritabanı içindeki Lippincott yayınevinin tıp, hemşirelik ve eczacılıkla ilgili 278 tam metin dergilere erişim imkânı sunar.

NOT: EKUAL kapsamında Tıp Fakültesi olan üniversitelerin erişimine açıktır.

deu
ege
Oxford Journals Online

Oxford University Press’in yaşam bilimleri, matematik ve fizik bilimleri, tıp, sosyal bilimler, hümaniter bilimler, hukuk vb. disiplinlerde 200′ün üzerinde dergisini içermektedir.

deu
ege

iyte

ieu1

yasar

PNAS – Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America

Biyoloji ve fizik bilimleri ile sosyal bilimler konularında, National Academy of Science’a ait araştırma raporları, açıklamalar, eleştriler, perspektifler, konferans bildirileri ve faaliyetleri kapsar.

iyte

Professional Development Collection (EBSCO)

Profesyonel eğitmenler için tasarlanmış olan bu veritabanı eğitim ve ilişkili disiplinlerden 350′si hakemli dergi olmak üzere yaklaşık 520 dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Ayrıca bu veritabanında 200′den fazla eğitim raporu bulunmaktadır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Project Muse

Edebiyat, Tarih, Politika, Siyaset Bilimleri, Ekonomi, Eğitim, Sinema, Din ve Kadın Çalışmaları, Sosyal bilimler, Tıp ve Sağlık, Matematik, Fen Bilimleri vb. konularda 600 den fazla tam metin dergileri kapsamaktadır.

deu
yasar

ProQuest Central

ProQuest Central, birçok akademik disiplini iceren 25 veri tabanının birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

deu

Proquest Hospital Collection

Tıp bilimiyle ilgili 800 ün üzerinde dergiye tam metin erişim sağlayan bir pakettir. Dergilerin geriye dönük arşivine ulaşmak mümkündür.

ege

PsycArticles

American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış, psikoloji alanında tam metin, hakemli akademik ve bilimsel makaleler içerir. Bu veritabanı 49′u American Psychological Association (APA) ve 11′i bağlı kurumlar tarafından yayımlanan yaklaşık 80 dergiden 150,000′in üzerinde makale içermektedir. Tüm dergi makalelerini, editöre mektupları ve düzeltmeleri içermektedir. Bu veri tabanındaki yayımlar, 1894′ten günümüze kadardır.

ieu1
yasar

Psyhology and Behavioral Sciences Collection (EBSCO)

Bu veritabanı, 550’si hakemli dergi olmak üzere, yaklaşık 575 tam metin dergiyi kullanıma sunar. Psychology & Behavioral Sciences Collection, duygusal ve davranışsal özellikler, psikiyatri ve psikoloji, zihinsel işlemler, antropoloji ve gözlemsel ve deneysel yöntemler gibi konuları içerir. Bu veritabanında yer alan tam metin başlıklarının neredeyse tümü PsycINFO içinde indekslenmektedir.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Regional Business News (EBSCO)

Bölgesel iş dünyası yayınları için kapsamlı tam metin bilgiler sağlamaktadır. Regional Business News, ABD’deki büyük şehir ve kırsal alanların tamamından 75 iş dünyası dergisi, gazete ve haberler içermektedir.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Religion and Philosophy Collection (EBSCO)

Dünya dinleri, başlıca mezhepler, İncil çalışmaları, din tarihi, bilgi bilim, politik felsefe, dil felsefesi, ahlak felsefesi ve felsefe tarihi gibi başlıkları kapsamaktadır. Religion & Philosophy Collection, 250′den fazlası hakemli dergi olmak üzere 300′den fazla tam metin dergiyi kullanıma sunmaktadır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Rockefeller University Press

The Journal of Cell Biology, The Journal of Experimental Medicine and The Journal of General Physiology dergilerini içermektedir.

iyte

Royal Society of Chemistry

Kimya ve ilgili alanlarda yayınlanmış dergilere ve dergi arşivine tam metin erişim sağlar.

deu
ege

iyte

SAGE Journals Online

İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularındaki 600′ün üzerinde dergiye 1999′dan günümüze full-text erişim imkânı sağlar.

deu
ege

iyte

ieu1

Science Express

Science Express, Science dergisi için son zamanlarda kabul edilmiş seçilmiş araştırma yazıları, bakış açıları ve diğer makalelerin hızlı elektronik yayınını sağlar.

iyte

Science Online

American Association for the Advancement of Science (AAAS) tarafından 1880′den beri yayınlanmakta olan Science disiplinlerarası haftalık bir bilim dergisidir. Science Online temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve yaşam bilimleri alanlarında 1997′ den günümüze erişim sağlamaktadır.

deu
ege

iyte

Science Direct – Elsevier

Science Direct, 2152 akademik dergi ile fen, mühendislik  tıp, işletme ve sosyal bilimler alanlarında makalelere tam metin erişimi sağlayan disiplinlerarası elektronik veritabanıdır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Scientific.Net Materials Science and Engineering

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında dergileri içermektedir.

iyte

Source OECD

OECD’nin faaliyet ve hizmetleri oluşan Source OECD veritabanı pek çok farklı kaynağı online olarak erişime sunmaktadır.

deu
ege

ieu1
SPORTDiscus™ with Full Text

Spor ve spor hekimliği dergilerine yönelik tam metin kaynağıdır ve SPORTDiscus’ta indekslenen 550’nin üzerinde dergiyi tam metin olarak içermektedir.

ege
Springer Link

Springer Link veritabanında bulunan 1.347 dergiye 1997′den günümüze erişim imkanı vardır.Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi gibi konuları kapsar.

deu
ege

iyte

ieu1
Swets Wise

Pek çok derginin elektronik versiyonuna erişim sağlayan bir platformdur.

deu

SwissLex

Avrupa Hukuku için müstakil erişim imkanı: Antlaşmalar, yönetmelikler, yönergeler, EuGH- kararları, Avrupa Toplulukları resmi gazetesi. İsviçre Hukuku ile ilgili kanunlar, mahkeme kararları, Fransızca Almanca Hukuk dergileri, Örnek olayları içermektedir.

deu

Taylor &Francis

Taylor & Francis yayınevinin Fen Bilimleri,Teknoloji ve Sosyal Bilmler alanında 1229 adet tam metin dergisine erişim imkânı sağlar.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

ULAKBİM Ulusal Veritabanları

ULAKBİM’de, 1990′ların başından bu yana çeşitli konu alanlarında Türkçe veri tabanları üretilmektedir. Türkçe veri tabanları, bir yandan akademisyenlerin Türkçe bilimsel süreli yayınlarda çıkan makaleleri tek bir arayüzden hızlı bir şekilde tarayabilmelerini mümkün kılmakta, diğer yandan ise yayın niteliğinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

UpToDate

Kanıta dayalı geniş kapsamlı tıbbi bilgi kaynağıdır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Konu incelemeleri özel olarak doktorlar tarafından doktorlara yönelik olarak yoğun incelemelerden geçirilerek doğruluk ve güvenilirlikleri kesinleştirilerek yazılmakta, referanslara yer verilmektedir.

deu
ege

Warc

Pazarlamacılar için evrensel fikir ve kanıt sağlayıcı, dünyanın en kapsamlı pazarlama bilgi servisidir. Dünya araştırmacıları için işletme faaliyetlerine ilişkin çok güvenilir harcama tahminleri sağlar. Warc.com vaka çalışmaları (case studies), uygulamam klavuzları, pazarlama zekası, sanayi eğilimleri ve dünyadaki en son haberler için güvenilir bir kaynaktır.

ieu1

Wiley Online Library – Wiley Interscience

Wiley Online Library; 1351 bilimsel hakemli dergisiyle bilimsel, akademik ve profesyonel yayıncılar ve büyük yayıncı toplulukları arasında dünyada önde gelmektedir.

deu
ege

iyte

ieu1

WestLaw

Dünyada en geniş kapsamlı Online Hukuk Kütüphanelerinden biri olan Westlaw International 35,000’nin üzerinde veritabanını barındırır. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri (Federal ve Eyalet bazında), Avustralya, Hong Kong, Kanada ve Uluslararası Hukuk Otoritelerinin bütün hukuk mevzuatı, mahkeme tutanak ve kararlarına online erişim sağlar.

deu
yasar

World Bank GDF Online

135 ülke ve ülke grubuna ait, 1970-2007 yıllarını kapsayan 216 gösterge istatistiksel bilgiler sağlar. Veritabanı dış borç stoklarını ve akışlarını, önemli ekonomik bilgileri ve temel borç oranlarını, yeni taahhütlerin ortalama vadelerinin yanı sıra belli başlı borç oranları, uzun dönemli borçların hangi birimlerinden oluştuğu, borç yeniden yapılandırılmasını ve programa göre borç hizmet tahminlerini içermektedir.

deu
ege

ieu1

World Bank WDI Online

Global ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklardan biridir. WDI Online veritabanı 209 ülkeye ve 18 ülke grubuna ait 1960-2007 yıllarını kapsayan 869 kalkınma göstergesine dayalı istatistiksel bilgiler verir. Veriler sosyal, ekonomik, finansal ve doğal kaynaklar ile ilgili bilgilerin yanı sıra çevresel göstergeleri de içerir.

deu
ege

ieu1

Dizin, Özet, Kaynakça Veritabanları

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone
Üniversiteler
Avery Index to Architectural Periodicals

Avery Index to Architectural Periodicals veritabanı, arkeoloji, mimarlık, mimarı tasarım, şehir planlama, mobilya ve dekorasyon, mimarlık tarihi, iç dizayn, peyzaj mimarisi, şehir planlaması gibi konuları 1934′ten günümüze kadar kapsamaktadır.

deu
iyte
Book Citation IndexWeb of Science içeriginde bulunan kitap atıf indeksi2005 yılından itibaren editoryal olarak seçilmiş 30.000 kitapHer yıl 10.000 yeni kitapGeniş kapsamlı referans aramaKitap ve kitap bölümleri için atıf hesaplamaKitap ve kitap bölümlerinden tam bibliyografyaKitap ve kitap bölümlerinin tam metinlerine linkler. ieu1
Book Index with Reviews (BIR) (EBSCO)

Book Index with Review, 4 milyondan fazla kitap, 450 binden fazla müzik başlığı, 200 bin DVD, 800 bin tam metin kitap tanıtımı, 650 binden fazla içindekiler sayfasını ve 90.000’den fazla kitabın ilk bölümünü tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.
CAB Abstracts 

CAB Abstracts veritabanı; ziraat ve uygulamalı yaşam bilimleri konularını kapsayan en kapsamlı uluslararası veritabanıdır. Bütün dünyaca tanınan bir bibliyografik künye ve özet bilgi veritabanı olan CAB Abstracts, 1990 yılından günümüze kadar 11,000’den fazla kitap, 4 milyondan fazla konferans, rapor ve benzeri metin kaydı içermektedir.CAB Abstracts veritabanını kullanarak, 75 farklı dilde basılmış metinlerin İngilizce özet bilgilerine erişmek mümkündür.Her yıl 180,000’den fazla kayıt eklenen bu veritabanını kullanarak; Tarım ve Hayvancılık , Bitki Koruma, Genetik, Orman Mühendisliği, Ekonomi, Veterinerlik, Beslenme ve Kırsal Gelişim gibi konularla ilgili bilgiye erişmek mümkündür.

ege
DAAI: Desing and Applied Arts Index

DAAI, tekstil ve seramikten vasıta tasarımı, reklam ve kaynakların sürdürülebilirliğine kadar tasarım ve el sanatlarının her yönüyle ilgili bilgiler içeren bir numaralı kaynaktır. 1973 ‘ten bugüne dergi makalelerini, fuar incelemelerini ve haber öğelerinin indeksini kapsar.

deu
iyte
DesignInform Veritabanları

  1. DAR – Design Abstract Retrospective: DAAI (Design and Applied Art Index) veritabanını destekleyen önemli bir tamamlayıcı kaynaktır. Design Abstract Retrospective DAAI’in tarih kapsamı içerisinde yer almayan (1900-1987 yılları arası) mimarlık ve sanat alanında yayınlanmış önemli kaynakların, kitapların ve dergilerin özet ve indeks bilgilerini içerir.
  2. Design PROFiles (DP): DAR’da yer alan dergi ve yıllıklarda isimleri geçen yaklaşık 20,000 sanatçı, tasarımcı, zanaatkâr ve mimarın profilini içermektedir.
  3. ReVIEW: 19. ve 20. yüzyıl başlarının güzel ve dekoratif sanat dergilerinin dijitalleştirilmiş, taranabilir tam metinlerini içermektedir.
iyte
DynaMed (EBSCO)

Doktorlar tarafından, doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri için, özellikle bakım ve tedavi sırasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir klinik referans sistemidir. Ayrıca bu kaynak, tıp ve ihtisas öğrencileri için de mükemmel bir veri tabanıdır. Yaklaşık 3.000 başlığın klinik olarak düzenlenmiş özetlerini de içeren DynaMed, uygulama sırasında sorulan klinik sorulara yanıt veren, kanıta dayalı tek veri tabanıdır.

deu
Economist Intelligence Unit – Country Report

Country Reports yaklaşık 200 ülkeyi kapsar, ve ulusal, bölgesel ve global olayların kısa ve orta vadede işinizi etkileyen olaylara ayak uydurabilmeniz için size yardımcı olur. Raporlarda çalıştığınız ülkeleri biçimlendiren konular derinlemesine incelenir ve açıklanır: politik ortam, ekonomik politika, sektörel trendler, ve yabancı ticaret ve ödemeler. Analizi ayrıntılı iki yıllık tahminler tamamlar, politik ve ekonomik gelişmeler ve trendler saptanır.

ieu1
ERIC – Educational Resource Information Center (EBSCO)Eğitim konusunda kapsamlı bilgi içeren veri tabanı araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.
GeoRefAmerikan Jeoloji Enstitusi tarafından yayınlanan Georef, yerbilimleri alanında kapsamlı bir bibliyografik veritabanıdır. İlgili konulardaki makale, tez, rapor bildiri ve konferans gibi yayınların indeksini sunmaktadır. deu
GlobalBooksInPrint

Dünya üzerinde yayınlanmış olan kitaplar ile yayınlanmak üzere olan kitapların, video kasetlerin ve DVD’ lerin  künye bilgilerine (yazar adı, eser adı, ISBN, yayıncı bilgileri vb.), fiyat bilgilerine, yazar biyografilerine, yayınların içindekiler sayfalarına, kitap eleştirilerine,  bazı kaynakların da abstract/ özetçelerine erişim sağlamaktadır. Bu yönü ile GlobalBooksinPrint dünya üzerinde herhangi bir  konuda hangi yayınların yapılmış olduğuna, hangi yazarların hangi konular üzerinde çalışma yaptıklarına ilişkin bilgileri kullanıcılara toplu biçimde sunmaktadır.

deu
International Financial Statistics, ulusal ve uluslararası özellikleri taşıyan standart bir istatistik veritabanıdır. Ulusal hesaplar, döviz kurları, faiz oranları, hükümet maliyesi, hükümet hesapları, ihracat, endüstri ürünleri, nüfus, para ve bankacılık, ürünler, fiyatlar ve diğer uluslararası finans istatistikleri konularında veri sağlar.
ieu1
Journal Citation Report (JCR)Web of Science tarafından, 60 ülkeden, 3300 yayıncının 7500 den fazla bilimsel ve teknik derginin karşılaştırmalı atıf verilerini sunar. deu
ege
MathSciNet

American Mathematical Society tarafından çıkartılan MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematik ve ilgili konularda yapılmış veri tabanıdır.

deu
ege

iyte

ieu1
Medline (EBSCO)

Tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler sağlamaktadır. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE, 4.800′den fazla geçerli biyomedikal dergide yayınlanan makalelerin özetlerini içermektedir. Medline kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıklarını ve indeksleme yöntemlerini içermektedir.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.
MLA International Bibliography (EBSCO)

Modern Language Association tarafından 1963 yılından günümüze kadar edebiyat, dil, dilbilim, folklor konularında çeşitli formatlarda yayınlanmış kaynakların bibliyografik künyelerini içerir. MLA kapsamındaki 3700′ün üzerindeki derginin adresleri, reklam ücretleri ve yayınlanması için gerekli sunum şartlarını sağlayan MLA Directory of Periodicals’ı içerir.

yasar
PsycInfo

INFO, American Psychological Association tarafından psikoloji ve ilişkili konulardaki iki milyonun üzerinde alıntı ve makalelerin özetleri ile birlikte, kitap, kitap kısımları, tez ve teknik raporları içermektedir.

ieu1
RILM Abstracts of Music LiteratureRépertoire International Literature De Music Veritabanı yasar
Scopus

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.
Serials Directory (EBSCO)

Süreli yayınlar için en güncel ve doğru kaynakça bilgilerini ve fiyat bilgilerini sağlamaktadır. Gazeteler dahil yaklaşık 212.000 ABD ve uluslararası başlık; e-posta ve İnternet adresleri dahil yaklaşık 108.235 yayıncıyla ilgili veriler ve her giriş için Library of Congress ve Dewey Basamak Sınıflandırmaları içerir.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.
Ulrich’s Periodicals DirectoryDünya çapında bütün konularda yayınlanmış 210,000 süreli yayın, yıllık, Amerika içerisinde yayınlanan 7000 günlük/ haftalık gazete ve diğer ülekelerde yayınlanmış yaklaşık 3000 haftalık/ günlük gazete, ayrıca 1979 dan sonra yayını durmuş 47,000 süreli yayın hakkında, kapsamlı ve güvenilir bilgi sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır. deu
Web of Knowledge (SCI , SSCI, A&HCI, Conference Proceedings Citation Index- Science  (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) )Çok disiplinli, fen ve sosyal bilimlerde yapılmış yüksek kaliteli araştırma bilgisi, atıf bilgisi, araştırmacı bilgisi sağlayan veritabanı. EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.

Elektronik Kitap Veritabanları

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone
Üniversiteler
ASTM E-Books

ASTM Dijital kütüphanesi 140’ın üzerinde Endüstri dalı için konusundaki teknik uzmanlığı ile kapsamlı ve otorite kaynaklardan biridir.1274 Bilimsel Teknik Yayını 59 Elkitabı ve Monograf olmak üzere 1333 adet yayın içerir.

ege
Ebrary (e-books)75,661 elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, 650+ Yayıncının 16 akademik koleksiyonunu kapsamaktadır.Ebrary (H1N1)Bulaşıcı H1N1(domuz gribi) ile ilgili interaktif dokümanların bulunduğu arama platformunu şifresiz olarak erişime sunmaktadır. Yeni oluşturulan site içeriği kapsamında; devlet kurumları ve diğer güvenilir kaynaklara ait domuz gribi ile ilgili raporlar, metin içerikleri, mektuplar, posterler ve diğer önemli materyaller bulunmaktadır. deu
ege
yasar

iyte
ieu1
EBSCO eBook Academic CollectionTümüyle akademik 100.000 civarı multi disipliner tam metin elektronik kitabı içermektedir. iyte
yasar
Emerald E-Book

Emerald Yayınevinin, Sosyal Bilimler ve İşletme, Yönetim ve Ekonomi isimli kitap serilerinden oluşmaktadır.

deu
Hiper Türkçe E-Kitap

Çeşitli konular yayımlanmış 7750’den fazla popüler ve akademik TÜRKÇE kitabı içermektedir.

deu
InfoSci-Books (IGI Global)

2002-2010 yılları arasında IGI Global tarafından yayınlanan 1204 bilimsel kitap ve referans çalışmalarından bölümlere erişim olanağı sunar.

iyte
Karger E-Books 2007-2009Karger Yayınevinin kitap serilerine 2007-2009 yılları arasında erişim imkânı sağlar. deu
KnovelTamamı akademik ve endüstriyel bilgi kaynaklarından oluşan; araştırmacıların, güvenilir, teknik bilgiye kolayca erişebildiği, interaktif tablo ve grafiklerle zenginleştirilmiş bir veritabanıdır. Mühendislik ile ilgili tüm konuları kapsamaktadır. iyte
Referex Engineering E-Books

Mühendislik alanında Elektrik-Elektronik, Kimya-Petrokimya ve Proses’leri, Materyal-Mekanik, İnşaat-Çevre, Bilgi İşlem, Network gibi 6 ana alanda 1968 adet Tam Metin Danışma kaynağını kapsamaktadır.

deu

RSC ebook Collection

Kimya alanında e-kitap veritabanı.RCS yayınevinin Kimya ve ilişkili alt disiplinleri ile ilgili 1968-2009 yıllarını kapsayan 863 adet tam metin elektronik kitaba erişilebilmektedir.

iyte
deu

Safari yayınevi’nin İşletme ve IT konusundaki Tam Metin 7285 adet Tam metin elektronik kitaba erişim imkanı sağlar.SAFARI Business Books Online: Toplam 1356 Adet İşletme ve Yönetim Bilimleri Konulu E-KitapSAFARI Technical Books Online: Toplam 5929 Adet Mühendislik / Teknoloji / Teknik Kitabi içerir.

deu
Science Direct E-Books13 farklı kategoride, yaklaşık 4000 bilimsel ve teknik içerikli kitap. 1995-2006 ve 2007 yılları. iyte
Science Direct E-Books1995-2006, 2007, 2008, 2009 yılı koleksiyonlarından 18 Konu başlığından toplam 4932 adet bilimsel, teknik ve tıp kitaplarından oluşan elektronik kitap. deu
Source OECDOECD nin 20 ana konuda 3744 elektronik kitabına erişim imkânı sunar. deu
Springer E-BooksSpringer tarafından basılmış 14.533 elektronik kitaba erişim. 2005-2008 yılları. iyte
Springer E-BooksSpringer Yayınevi’nin 2005 – 2008 ve 2009 yılı koleksiyonlarından 18.259 adet elektronik kitabı içermektedir. deu
World Bank e-Library

Dünya Bankası’nın yayınladığı tam metin kitap, rapor ve diğer dokümanları içeren bir elektronik portaldır. World Bank tarafından geçmişten günümüze kadar yayınlanmış olan 1800’den fazla kaynağın indekslendiği bir veritabanıdır. 2,700 araştırma (working papers) içerir ve kapsadığı toplam belge sayısı 4500’in üzerindedir.

deu
World E-Book Library2,2 milyon tam metin e-kitap, 23.000 sesli kitap resim, harita ve grafik türü materyallere erişim. 230 Akademik araştırma koleksiyonu. Söz konusu kitaplar Çağdaş, klasik ve nadir eserlerden oluşmaktadır. deu

Tez Veritabanları

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone Üniversiteler
ProQuest Dissertations and Thesis – Full Text

Dünyanın her tarafından 1861′den bugüne milyonlarca aranabilir tez bibliyografik künyesi yanında PDF biçiminde indirilebilen bir milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Veritabanı 1997′den bu yana eklenen tezlerin çoğunun tam metnini ve daha eski lisans çalışmaları ile ilgili güçlü bir geriye dönük tam metin kapsamı sunmaktadır.

deu

Standart Veritabanları

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone Üniversiteler
ASTM DL & IHS Standards Expert

ASTM, 1898 yılında kurulmuş, 100’den fazla farklı ülkeden 30,000’den fazla üyeye sahip standart geliştiren kuruluştur. ASTM; materyaller, ürünler, sistemler ve hizmetler için standartlar geliştirir ve yayınlar. Ana çalışma alanı; üretim teknolojileri alanlarında test ve materyallerde ar-ge ve standardizasyonu geliştirme faaliyetleridir. Tüm mühendislik disiplinlerini kapsar. IHS Standards Expert: 15.000 Standart içerir

Konuları: Metaller, İnşaat, Boyalar, Petrol ürünleri, Plastikler, Tekstil, lastik ve elektrik yalıtım malzemeleri, Genel test metotları ve çeşitli konular…

deu ege

Protokol Veritabanları

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone Üniversiteler
Cold Spring Harbor Protocols

Cold Spring Harbor Protocols; hücre, gelişimsel ve moleküler biyoloji, genetik, biyoinformatik, protein bilimi, bilişimsel biyoloji, bağışıklık bilimi, sinirbilim ve görüntüleme araştırma yöntemlerinde kesin kaynak sağlayan interdisipliner bir kaynaktır.

iyte

Görsel İşitsel Veritabanları

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone
Üniversiteler
ARTstor Digital Library

Seçkin müzelerdeki; sanat, mimari, beşeri bilimler ve fen bilimleri konularında, 1.4 milyondan fazla yüksek çözünürlükteki görüntü içerigine erişim imkanı sunar.

iyte
BIR Entertainment (EBSCO)

BIR Entertainment 450.000 müzik ve 200.000 DVD video eserini günlük güncellemeleri ile birlikte hizmete sunmaktadır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.
Bridgeman Education

Güzel sanatlar, kültür ve tarih konularında dünya’nın önde gelen eğitsel görüntü kaynaklarına erişim imkânı sağlar.

ege
JOVE : Journal of Visualized Experiment

Biyolojik araştırmalar video formatında erişime sunulmaktadır.

iyte
Naxos Music Library

Naxos Müzik Kütüphanesi, 51.000’in üzerinde CD ve 740.000 parçadan oluşan büyük klasik müzik koleksiyonlarından biridir. Naxos ve Marco Polo kataloglarının tamamı ile caz, Çin müzikleri, dünya müziği, folk ve klasik müzik türlerinde 258.000’in üzerinde parçaya erişilebilmektedir. Veritabanına her ay 800’den fazla yeni albüm eklenmektedir. 13.800 besteci ile 250’den fazla firmanın kataloglarından seçmeleri kapsamaktadır.

yasar
OverDrive

OverDrive; elektronik kitap, sesli kitap, müzik ve video sağlama hizmeti sunan ve dünyanın en büyük dijital medya sağlayıcılarından birisidir.

iyte
Primal Pictures 3D Anatomi Atlası

İnsan anatomisi üzerine kapsamlı, dinamik, interaktif ve multimedya özelliklere sahip dünyanin ilk 3 Boyutlu Anatomi kaynağıdır. Bu interaktif kaynak, temel insan anatomisinin yanısıra vücudun bazı kısımları hakkında da eğitim modülleri sunmaktadır.

deu

İnternet Tabanlı Servisler

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone Üniversiteler
EndNoteEndNote, kaynak ve makale arama, düzenleme, araştırmaları paylaşma ve kaynakça oluşturma konularında sunduğu esnek araçlarla araştırma ve makale yazım sürecini sorunsuz ve kolay hale getirir. iyte

Ithenticate – İntihal Engelleme Programı

Üniversiteler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarda hazırlanacak tez, proje, ödev ve belgeler ile akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.

EKUAL
kapsamında
tüm
üniversitelerin
erişimine
açıktır.
Reaxys

Organik, inorganik kimya ve ilgili disiplinlerdeki bilim insanları için geliştirilmiş, dünyanın en büyük birleştirilmiş reaksiyon kaynakçasını içeren web tabanlı iş akış çözümüdür.

iyte
SciFinder

SciFinder özellikle kimya ve kimya ile ilgili bölümlerin (kimya, biyoloji, kimya mühendisliği, malzeme mühendisliği, fizik, eczacılık, tıp, vb) kullanabilecekleri önemli bir programdır.

ege
UrkundKopya tespiti ve engellenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen internet tabanlı bir servistir. iyte

Sözlükler

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone Üniversiteler
Redhouseİngilizce-Türkçe-İngilizce Sözlük.100.000 in üzerinde ana girişe sahip 3. Jenerasyon CD Sözlük, aranan sözcüklerin karşılıklarını kolayca bulmaya ve dil kullanımını geliştirmeye yardımcı olacak özelliklere sahip. iyte

Yabancı Dil Öğrenme

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone Üniversiteler
OneStopEnglishİngilizce dil öğretmenleri için; ders planları, çalışma tabloları, işitsel görsel videolar dahil 8000 den fazla kaynak içermektedir. ieu1

Bibliyometrik Analiz

Veritabanı Adı ve Kısa Açıklaması Abone Üniversiteler
Incites

Bilimsel yayınlardaki performansı esas alan InCites sistemi, bilimsel ve akademik amaçlarla kullanılan değerlendirme sistemidir. Yönetici ve akademisyenlere verimliliklerini ölçme ve karşılaştırma yapma imkânı sunan profesyonel uluslararası performans inceleme sistemidir.

ieu1