“Akıllı Üniversite” Kavramının Üniversite Paydaşları Tarafından Farkındalığının Değerlendirilmesi

Bu anket çalışması İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP) tarafından yürütülen 2021 yılı “Akıllı Üniversite” dönem teması çerçevesinde Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu tarafından düzenlenmektedir. Çalışmamız gönüllülük esasına dayanmakta olup, araştırmaya katılmama ya da istediğiniz zaman, hiçbir sebep göstermeden ayrılma hakkına sahipsiniz.  Ankette bulunan sorulara vereceğiniz cevaplar tamamen gizli tutulacak olup, sadece bilimsel amaçlı olarak kullanılacaktır. Anket çalışması üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgilerin elde edilmesi amacıyla hazırlanan sorular, ikinci bölümde teknolojiye hazırlık ölçeği maddeleri ve üçüncü bölümde akıllı üniversite kavramının farkındalığını ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmanın ortalama yanıtlama süresi yaklaşık 10 dakikadır.

 

Bu çalışmaya katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

İletişim: iup@bakircay.edu.tr