Kütüphane Portalı

Bu portal içerisinde, İÜP kapsamındaki kütüphanelerin abone olduğu veritabanları listelenmekte, tüm kütüphane katalogları bir arada taranabilmekte ve açık erişim kaynaklarına erişim sağlanabilmektedir. İzmir Üniversiteleri Platformu kapsamında, İzmir’deki üniversite kütüphaneleri (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu) kitap ödünç verme işbirliği başlatılmış olup, belirtilen kütüphanelerden karşılıklı yararlanma prensibi üzerine protokol imzalanmıştır. Bu protokolden yararlanmak isteyen araştırmacıların aşağıdaki bağlantıda yer alan kuralları okuması ve formu doldurması gerekir.

Kitap Ödünç Verme Formu ve Kuralları için tıklayınız.

İÜP Toplu Katalog Tarama

Abone Veritabanları

VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Access Medicine Klinik tıp ve genel tıp alanında önemli bir kaynak olan Access Medicine Access Medicine Access Medicine veritabanı; 90’dan fazla tıp kitabı, ders kitapları, güncellenmiş içerik, muayene ve prosedür videoları, animasyon ve ses dosyaları, binlerce fotoğraf ve açıklama, başvuru araçları, olgular, etkileşimli öz değerlendirme ve kayıt dosyaları içermektedir. Tanı araçları da sağlamasının yanı sıra kapsamlı bir arama platformu ve mobil cihazlara içerik yükleme özellikleri de kullanıcılara sunulmaktadır. https://www.aappublications.org/ 1
ACM Digital Edition ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. https://dl.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM 1 1 1
ACS (American Chemical Sosciety) Kimya alanında ve ilgili disiplinlerde ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanan dergilere tam metin elektronik erişim sağlanmaktadır. En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur. https://pubs.acs.org/ 1 1 1
AHR net (ReVIEW & Arts + Architecture ProFILES (AAP) & Design Abstracts Retrospective (DAR) ) Design Abstracts Retrospective: DAAI (Design and Applied Art Index) veritabanını destekleyen önemli bir tamamlayıcı kaynaktır. Design Abstract Retrospective DAAI’in tarih kapsamı içerisinde yer almayan, mimarlık ve sanat alanında yayınlanmış önemli kaynakların, kitapların ve dergilerin bilgilerini içerir. Arts+Architecture ProFiles: Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında yayınlanan ve 20. yüzyılın en etkili mimar, tasarımcı ve özel kuruluşlardan oluşan, 16.000’inin üzerinde profile ulaşmayı sağlayan çok kapsamlı bir veri tabanıdır. ReVIEW: 19. ve 20. yüzyıl başlarının güzel ve dekoratif sanat dergilerinin tam metinlerini içermektedir. Resources Sources: 1 The Posters – Poster hakkında kapsmalı bilgiler içerir. http://www.arthistoryresearch.net/database/index.php 1
American Academy of Pediatrics (AAP) American Academy of Pediatrics (AAP) tarafindan yayinlanan Pediatri konusundaki 5 Adet dergiye erişim saglanmaktadir. https://www.aap.org/ 1
American Institute of Physics (AIP) Fizik, kimyasal fizik, matematik, nükleer fizik, kozmoloji, ses bilimi ve fizik-mekanik konularındaki tam metin dergileri içerir. https://www.scitation.org/ 1 1
American Physical Society (Physical Review B + Physical Review D + Physical Review Letters + PROLA) Fizik konu alanında dergileri içerir http://journals.aps.org/ 1
American Psychological Association (APA) Psikoloji alanının en önde gelen yayıncısı olan American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan en saygın ve hakemli dergilerdeki makalelere tam metin erişim sağlayan PsycARTICLES veri tabanı, psikoloji ve davranış bilimlerinde hazırlanan en kapsamlı birincil tam metin kaynaktır. https://www.apa.org/ 1
APA PsycTherapy APA PsycTherapy veri tabanı, psikoloji ve psikolojik danışmanlık eğitimini desteklemeye yönelik terapi gösterimleri içeren video koleksiyonu sunmaktadır. Bu veri tabanı, 140’tan fazla tanınmış terapistin gerçekleştirdiği 500’den fazla terapi videosunu içermektedir. https://www.apa.org/pubs/databases/psyctherapy 1
APA PsycInfo PsycINFO, American Psychological Association tarafından psikoloji ve ilişkili konulardaki iki milyonun üzerinde alıntı ve makalelerin özetleri ile birlikte, kitap, kitap kısımları, tez ve teknik raporları içermektedir. https://psycnet.apa.org/search 1
Aquifer Tıp eğitimi ve sınavları ile ilgilidir. https://aquifer.org/ 1
Art & Architecture Source Mimarlık, iç mimarlık, tasarım, çevre tasarımı, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi gibi alanlardaki araştırmalar için hazırlanmış tam metin veri tabanıdır. https://www.ebsco.com/products/research-databases/art-architecture-source 1
ASCE (American Society of Civil Engineers) Tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini ilgilendiren dergileri kapsar. https://ascelibrary.org/ 1
ASME (American Society of Mechanical Engineers) (Package 2: 2000 yılından günümüze kadar erişime açık olan 26 ASME dergisi) 1880 yılında kurulan The American Society of Mechanical Engineers (ASME)140,000’den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren ilk profesyonel organizasyondur. ASME çok sayıda teknik alan ve endüstri dalı için mühendislik standartları geliştirmiştir. Bunların arasında boru hattı üretimi, asansör ve yürüyen merdivenler,malzeme mühendisliği, gaz türbinleri ve nükleer enerji sayılabilir. Bugün ASME 32 dergi, 500 kod ve standarta sahiptir. ASME Digital Library, derneğin 32 Dergisini ve Uygulamalı Mekanik Revizyonlarını tek bir platformda barındıran ana bilgi deposudur. ASME Digital Library 82,000’ den fazla dergi makalesini ve 1960-2000 yılları arasındaki dergilerin arşivlerinin tümünü 6 paket halinde sunmaktadır. Ayrıca 2008-2018 yıllarına ait toplam 1,450 cilt, 125,000 makale ve 1,000,000 sayfayı aşkın teknik içerik barındıran ASME konferans tutanaklarına erişim sağlamaktadır. http://asmedigitalcollection.asme.org 1
ASME E-Books ASME e-kitaplarını içerir http://asmedigitalcollection.asme.org 1
ASTM Digital Library Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır. Paket ayrıca ASTM standartlarını da içermektedir. http://compass.astm.org/CUSTOMERS/license.html 1
Avery Index Architectural Periodicals Avery Index, dünya çapında mimarlık ve tasarım, arkeoloji, şehir planlaması, iç tasarım, peyzaj mimarlığı ve tarihi koruma konularında yayınlanan dergi makalelerinin kapsamlı bir listesini sunar. Kapsam, 1930’lardan günümüze kadardır. Haftalık olarak güncellenir. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bvh 1
AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama) Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. https://ayeum.com/anasayfa 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Beck Online  Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara konu ile makaleleri içeren tam metin veritabanıdır. http://beck-online.beck.de/ 1 1
BioOne Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri konularında 150’nin üzerinde dergiyi kapsayan BioOne; yüksek kalitede ve lider durumunda olan kaynakları bir araya toplayan veritabanıdır. https://www.bioone.org/ 1
Biorender (3 kullanıcı) BioRender, bilimsel şekilleri çizme ve iletme şeklimizde devrim yaratan ve geleneksel araçlardan 50 kata kadar daha hızlı bilimsel rakamlar oluşturmanıza yardımcı olan web tabanlı bir programdır. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda önceden çizilmiş simge ve renk şeması vardır. Kitaplığında 50.000’den fazla uzmanlarca doğrulanmış yaşam bilimi simgeleri ve şablonları içermekte olup sürükle ve bırak işleviyle yapılmaktadır. Dakikalar içinde profesyonel kalitede figürler oluşturulur, çizim becerisi gerekmez. https://biorender.com/ 1
Book Citation Index Book citation index, 2005 yılından günümüze kadar fen bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde yayınlanmış 30.000’den seçilmiş kitabın referans aramalarına izin verir. https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
CAB Abstract Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan bibliyografik bir veri tabanıdır. https://www.cabdirect.org/ 1
CABI’s Nutrition and Food Sciences CABI’s Nutrition and Food Sciences, kullanıcılara, uygulamalı yaşam bilimlerinin yansıra haberler, incelemeler ve veri sayfaları konusunda öncü bir veri tabanı olan CAB Abstracts’den aldığı bibliyografik bilgi ve özetleri sunarak araştırma ve uygulamaları destekler. Diyet çalışmaları, beslenme fizyolojisi, genomik, proteomik, metabolomik ve kişiye özel diyetler, beslenmeye bağlı hastalıklar, klinik beslenme ve diyet uzmanlığı, kamu sağlığı beslenmesi, sağlıklı yeme, gıda kültürü, gıda kompozisyon ve analizi, gıda işleme ve paketleme, gıda depolama ve koruma, özgün dıdalar, işlevsel gıdalar, gıda artıkları, gıda güvenliği ve kalitesi, gıda sahteciliği, pazarlama, gıda politikası, gıda güvenliği, uluslararası mevzuatlar ve tüketici ve duyu bilimi. https://www.cabi.org/nutrition 1
Cambridge Journals Online Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında 384 adet tam metin dergi içeren veri tabanıdır. http://www.cambridge.org/core 1 1 1
Clinical Key MD Consult, First Consult ve Clinics of North America dergilerinin tamamını ve ayrıca 800’den fazla kitap, 500’den fazla en saygın dergiyi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosu bir araya getirerek kullanıcılarına sunmaktadır. https://www.clinicalkey.com/ 1 1
Cochrane Library Kanıta Dayalı Tıp Veri tabanıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir. Hasta değerleri ve klinik uzmanlıkla ilgili araştırma kanıtlarını, sağlık hizmetleri ve girişimlerinin etkinliği üzerine yapılan uluslar arası araştırmaları bir araya getirir. Klinik deneyleri, metodları, teknolojileri ve ekonomik değerlendirmeleri içeren 650.000 civarında veri kaydı ve 5.000 civarında Cochrane Sistematik İncelemelerini içermektedir. http://www.cochranelibrary.com/ 1 1 1
Complete Anatomy Tıp ve anatomi alanında 17.000’den fazla interaktif vücut yapısını içeren en gerçekçi ve eksiksiz insan modeli olup atan ve atım sırasında diseksiyon yapılabilen 3D kalp modelidir https://apps.microsoft.com/store/detail/complete-anatomy-2022/9NBLGGH40F2T?hl=tr-tr&gl=tr 1
Cumhuriyet Gazetesi Arşivi Cumhuriyet Gazetesinin 1930 yılından günümüze kadar yayımlanmış olan tüm sayılarına erişim sağlayan bir veri tabanıdır. https://www.cumhuriyetarsivi.com/monitor/index.xhtml 1 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Datastream Datastream, hisse senetleri, endeksler, borsalar, türevler, emtialar, vadeli işlemler, para birimleri, opsiyonlar, tahvil piyasaları, döviz kurları, şirket finansalları ve ekonomik verilerin tarihsel, küresel kapsamını içerir. http://product.datastream.com/dsws/1.0/DSLogon.aspx 1 1
Dentistry & Oral Sciences Source Diş hekimligi konusunda 210’dan fazla temel akademik derginin indekslenip 160’dan fazlasinin tam metin olarak yer aldigi Dentistry & Oral Sciences Source’ta ayrica onlarca kitaba, konferans kaydina ve dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddh 1
Directory of Open Access Journals  Directory of Open Access Journals (DOAJ) dizinlemekte olduğu 11.843 dergi ve bu dergilerde yer alan 3.216.144 makale ile dünyanın önde gelen Açık Erişim platformlarından biridir. https://doaj.org/ 1 1
dMags – Dijital Dergi Mağazası dMags – Dijital Dergi Mağazası : Bilim & teknoloji, yaşam, eğlence, kültür, sektörel, iş dünyası, sağlık, sanat, spor, ev dekorasyon, kadın, erkek, çocuk, seyahat, otomobil, yemek, hobi kategorilerinde 100’den fazla dergiyi haftalık veya aylık takip etme imkanı sunmaktadır. https://dmags.net/yayinlar/dergiler/bilim-ve-teknoloji 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Ebook Central 150.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri,Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir. https://ebookcentral.proquest.com 1 1 1 1 1
Ebsco- E-Book Academic Collection EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 170.000 civarında elektronik kitap içerir ve EBSCOhost platformu üzerinden kolay kullanım özellikleriyle araştırmacıların ihtiyaç duyduğu gerçek anlamda akademik bir elektronik kitap veri tabanıdır. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. MIT Press’ten Taylor & Francis’e bir çok önemli yayıncının kitaplarına mobil araçlarla erişim imkanı vardır. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000xww 1 1
EbscoHost  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan EBSCOHOST veritabanı içerisinde pekçok veritabanı yer almaktadır. https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=e512871d-d4ab-484f-8215-1e341977c69b%40redis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elsevier E-Book Elsevier E-Books Elsevier Yayınevine ait bilgisayar bilimleri, matematik ve psikoloji konularındaki kitaplara erişim sağlanmaktadır. Elsevier Yayınevi’ne ait elektronik kitaplara Science Direct dergileri ile aynı arayüzden erişim sağlanmaktadır: http://www.sciencedirect.com/ Belirtilen URL adresindeki konu başlıkları altında yeşil renk book ikonu olan kitaplara tam metin erişilebilmektedir. http://www.sciencedirect.com/ 1 1
Emerald E-Kitap Taşımacılık ve ulaştırma alanında, Tourism & Hospitality alanında, Sociology alanında ve Education alanında e-kitapları içerir. https://www.emerald.com/insight/ 1
Emerald Premier e-Journal  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan ağırlıklı olarak yönetim bilimlerinde 305 elektronik dergi, 1650 ekitap ve 1500 Vaka çalışması sunar. https://www.emerald.com/insight/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EMIS 125’den fazla gelişmekte olan ülkeyi kapsayan Şirket, Sektör, M&A, ve Ülke Makroekonomik bilgisi ve çok kaynaklı haber sağlayan veri tabanına www.emis.com adresini kullanarak kampüs içinden ve dışından erişim sağlayabilirsiniz. İçeriklere ulaşmak icin URL adresine tıkladıktan sonra açılan ekranın sağ üst köşesindeki “Client Login” sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. https://www.emis.com/ 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Gale – Academic OneFile + General OneFile +   InfoTrac Newsstand  Fen bilimleri, teknoloji, sosyal bilimler, sanat, teoloji, edebiyat ve daha bir çok konuda içerik sunan akademik araştırma için tek bir yerden hızlı bir şekilde gerekli bilgiye ulaşabileceğiniz bir platformdur. https://go.gale.com/ps/i.do?p=GPS&sw=w&u=iiht&v=2.1&pg=BasicSearch&it=static 1
Gale – Archives Unbound  Tarihin en önemli anlarını belgelendiren mikrofilm koleksiyonlarının dijitalleştirilmesiyle oluşturulmuş, her biri 5.000 ile 200.000 arasında sayfadan oluşan bu özel koleksiyonlar, araştırmacılara birincil kaynak olarak sunulmaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu ve K. Afrika hakkında diplomatik raporları sunmaktadır. https://link.gale.com/apps/menu?u=iiht 1
Gale – Literary Sources Gale Literary Sources 8 farklı edebiyat veritabanı 1,5 milyondan fazla eleştiriler, şiirler, oyun metinleri, yazar biyografileri, makaleler ve alıntılardan oluşan Batı Edebiyatı alanında çalışmalarınıza destek sağlayacak veritabanları serisidir. https://go.gale.com/ps/start.do?p=GLS&u=iiht 1
Gale – Virtual Reference Library e-book  Gale Virtual Reference Library e-book , tüm disiplinlerde ihtiyaclariniz karsilacak 1,700 başlık altında 4000 ciltlik ansiklopedi serisidir. Oğrenciler, araştırmacılar, profesyoneller ve genel okuyucuların ihtiyaçlarını hedefleyen E-Referans kitap koleksiyonudur. Türkçe arayüz, MP3 olarak dinleyebilme, indirebilme, atif araclari ve daha bircok ozelligi ile kullanici dostu kitap platformudur https://link.gale.com/apps/menu?u=iiht 1
Gale Reference Complete Gale Reference Complete 4 ana koleksiyon altında bir araya getirilmiş koleksiyonlar topluluğudur. Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşturulmuş olan Gale Reference Complete tıp, mühendislik, tarih, politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi, din ve benzeri birçok bilim dalına yönelik makaleleri, kitapları, arşiv malzemelerini ve haber kaynaklarını bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir koleksiyondur. Kullanımı kolay özellikler ve keşfe olanak sağlayan eşsiz arama araçları ile dünyanın önde gelen dergilerini, referans kaynaklarını, arşiv belgelerini, ansiklopedileri ve edebi kaynakları erişime sunmaktadır. https://www.galepages.com/iiht 1 1
Grammarly Grammarly, metindeki yazım, dil bilgisi, noktalama, netlik, etkileşim ve teslim hatalarını gözden geçiren bulut tabanlı bir yazım asistanıdır. Bulunan hata için uygun bir ikameyi belirlemek ve aramak için yapay zeka kullanır. Ayrıca kullanıcıların stillerini, tonlarını ve bağlama özel dillerini özelleştirmelerine olanak tanır. https://www.grammarly.com/ 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Handbook of Translation Studies Çeviribilim El Kitabı-The Handbook of Translation Studies (HTS)- mütercim tercümanlıkla ilgili bilgi yaymayı ve nispeten geniş kitleye, geniş bir yelpazede konu, adet ve yöntemlere kolay erişebilirlik sağlamayı hedeflemektedir https://www.benjamins.com/online/hts/ 1
Hein Online HeinOnline, hukuk, hukuk tarihi ve ilişkili alanlarda 100 milyondan fazla sayfayı online, tümüyle aranabilir ve görsel tabanlı formatta sunar. HeinOnline, içerdiği 2,000’den fazla süreli yayını en geniş kapsamları ile sağlayarak hukuk tarihi alanındaki kaynak boşluğunu doldurur http://heinonline.org/HOL/Welcome 1 1 1
Hiperkitap Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 15500 kitabı bulunmaktadır. https://www.hiperkitap.com/ 1
Hot English Hot English Magazine günümüzün gerçek insanlarını ve güncel konularını ironik bir dille anlatarak İngilizce öğrenmeye motive eden eğlenceli ve kendine has yaklaşımı olan bir dergidir. İçeriğinde çok sayıda görsel unsur kullanarak öğrenmeyi daha kolay hale getirmek amaçlanmıştır. http://hotenglish.com.tr/kurumsalgiris.aspx 1
Hukuk Türk Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır. http://www.hukukturk.com/ 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
İdeal Online İdealonline, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktır.  http://www.idealonline.com.tr/ 1 1 1
IEEE   ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Konu Kapsamı: Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IGI Global E-Book and E-Journal Collection – (2000-2010) IG Publishing tarafından geliştirilen yeni nesil bir e-Kitap platformudur. Basit ve kullanıcı dostu arayüzü, tek bir tıklamayla devasa e-Kitap koleksiyonlarından bilgi almanıza yardımcı olur. Arama sonuçlarını hızlı bir şekilde analiz etmenize ve ilgili konuları keşfetmenize yardımcı olmak için güçlü bir kümeleme motoru kullanır. http://www.igi-global.com/gateway 1 1 1
Incites (JCR içinde) Araştırma girdi ve çıktılarının ölçümü, güncel trendlerin takibi ve makalelerin, dergilerin, kurumların, kişilerin ve bölgelerin karşılaştırılması imkanını sunan, bütünleşik web tabanlı tek akademik platformdur. InCites tamamen entegre olarak karşılaştırmalı değerlendirmeler ve analizler sağlar. https://access.clarivate.com/login?app=incites 1 1
Informa Healtcare Taylor & Francis, CRC Press ve Routledge gibi, kendi alanındaki en önemli yayıncıları bünyesinde barındırmaktadır. 160’dan fazla dergi, 3,5 milyondan fazla makaleye erişim mümkündür.  https://informahealthcare.com/ 1
Intihal Net  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Akademik intihal analiz veritabanı https://intihal.net/ 1 1 1 1 1 1 1
IOP (Institute of Physics) Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik,ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik. https://iopscience.iop.org/ 1
iThenticate  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan iThenticate intihal analiz veritabanı https://www.ithenticate.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Journal of Endodontics (Elsevier) American Association of Endodontists’in resmi dergisi olan Journal of Endodontics, Diş Hekimliği, Ağız Cerrahisi ve Tıp kategorisinde önemli bir dergidir. Pulpa muhafazası ve endodontik tedavi materyallerini ve yöntemlerini değerlendiren bilimsel makaleler, vaka raporları ve karşılaştırma çalışmaları yayınlamaktadır. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-endodontics 1
JoVE JoVE, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk ve tek hakem heyetli video veritabanıdır. Makaleler, Pub/Medline, Scifinder, Web of Science ve Scopus tarafından indexlenmiştir ve dünyada impact faktörü olan tek video veritabanıdır. https://www.jove.com/journal 1
JSTOR Archive Journal Content  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan sosyal ve beşeri bilimlerdeki dergilerin arşivlerini içerir https://www.jstor.org/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JSTOR E-Kitap İçerisinde yaklaşık 50.000 adet kitap barındıran bir e-kitap paketidir. https://www.jstor.org/ 1
Jurix Jurix Türkiye’de tüm hukuk dergilerinde yayınlanmış makaleleri size sunmayı hedefleyen bir veritabanıdır. Ülkemizde halen düzenli olarak yayınlanan dergilerin önemli bir kısmı Jurix içerisinde indekslenmekte ve sizlerin kullanımına sunulmaktadır. https://www.jurix.com.tr/ 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Kazancı Mevzuat-İçtihat-Hukuk Bilgi Bankası T.C. Kanunları, T.C. K.H.K’ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K Yönetmelikleri, 750.000 adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Binlerce Dilekçe Örneği, Resmi Gazete Fihristi, Döviz Kurları, İç Borçlanma Senetleri, tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri, günlük işlenmektedir. http://www.kazanci.com.tr/ 1 1 1 1 1
Knovel Mühendislerin bilimsel güvenirliği olan teknik bilgilere analitik arama motorları aracılığı ile erişebildiği gelişmiş bir web uygulaması ve platformudur. Knovel dünyada binlerce mühendis ve bilim insanı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır http://www.knovel.com 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Lecturio Tıp eğitimi ve sınavları ile ilgilidir. https://www.lecturio.com/ 1
Legal Online Hukuk ile ilgili veri tabanı. https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=7ef6b75a-3830-4ed9-9f47-9630c0be4e76%40redis 1 1 1
Legalbank LegalBank veritabanı yüz binlerce yüksek mahkeme kararı, mevzuat belgesi (kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, tebliğ v.b.) dilekçe ve belge örneklerini içermektedir. https://legal.com.tr/kitaplik 1
Lexpera Türkiye Hukuku Alanında İçtihat, Mevzuat ve Literatür Kaynakları Veri Tabanı. https://www.lexpera.com.tr/ 1 1 1 1 1 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
MathscieNet Matematik alanında dünyada en geniş veri tabanıdır. Bu veri tabanı matematik konulu makalelerin bibliyografik bilgilerini, atıflarını ve eleştirilerini içermektedir. Bazı dergilere tam metin erişim sunulmaktadır. https://mathscinet.ams.org/mathscinet/ 1 1 1
Mendeley  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan MENDELEY, araştırmacıların verimliliğini ve araştırmacı işbirliklerini artıran bir referans yönetim aracı ve akademik işbirliği ağıdır.  https://www.mendeley.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MicroMedex- Poisindex Kanıta dayalı tıp veritabanıdır. İçeriğindeki ilaç, toksikoloji, hastalıklar, akut bakım ve alternatif tıp için tarafsız olarak hazırlanmış modülleri sayesinde klinisyenlerin başvuruldukları en önemli Klinik Karar Destek (CDS) aracıdır. Neofax® kanıta dayalı ilaç bilgileri ile pediatrik ve neonatal hastalar için ilaç tedavisi yönetiminde kullanılır. RedBook® modülü ile 200.000’den fazla aktif, FDA onaylı reçeteli ilaç için açıklayıcı bilgilere günlük güncel erişim sağlar. Klinik tanı ve tedavi kararlarında başvuru kaynağıdır. http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/ 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Nature Journals All  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Nature dergileridir. https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/academic-journals-on-nature-com 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nature-Academic Journals  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Nature dergileridir. https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/nature-research-journals 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nature-Palgrave Macmillan Journals  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Nature dergileridir. https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/palgrave-journals 1 1 1 1 1 1 1 1 1
New England Journal of Medicine New England Journal of Medicine (NEJM), Massachusetts Medical Society tarafından yayınlanan haftalık bir tıp dergisidir. En prestijli hakemli tıp dergileri ve sürekli yayınlanan en eski dergiler arasındadır. https://www.nejm.org/ 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
OneStop English Onestopenglish, 8000 kaynağın, ders planlarının, görsel işitsel materyalin yer aldığı İngilizce öğretmenleri için çok önemli bir kaynaktır. Macmillan English Campus tarafından yayınlanmaktadır. http://www.onestopenglish.com/ 1
OverDrive OverDrive: elektronik kitap, sesli kitap, müzik ve video sağlama hizmeti sunan ve dünyanın en büyük dijital medya sağlayıcılarından birisidir. https://www.overdrive.com/ 1
OVID- LWW    ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan OVID veritabanı tıp, hemşirelik ve eczacılıkla ilgili 271 tam metin dergilere erişim sağlamaktadır. https://ovidsp.dc1.ovid.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1
Oxford Journal Online Oxford Journals Online, Oxford University Press, dünyadaki seçkin dergi yayıncılarından birisidir. Bu veri tabanı; insani bilimler, hukuk, matematik, fizik, sosyal bilimler, tarih, dil konularında 230’un üzerinde dergiye tam metin erişim sağlar. https://academic.oup.com/journals 1 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
PNAS PNAS; biyolojik, fiziksel ve sosyal bilimleri içerir. 1914 yılında kurulmasından bu yana PNAS, akademik alanda en son gelişmeleri yansıtan araştırma raporları, yorumlar, eleştiriler, görüş açıları, konferans makaleleri ve faaliyetleri yayınlamaktadır. The National Academy yaklaşık olarak 2.100 üyeden ve 198 tanesi Nobel Adayı olan 385 yabancı üyeden oluşmaktadır. http://www.pnas.org/ 1 1
Pooltext PoolText, dergi editörlerini ve yazarları yeni bir yaklaşımla birleştiren bir teknoloji platformudur. https://www.pooltext.com/ 1
Press Reader Her gün 120 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 7,000’in üzerinde günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa orijinal baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz dünyanın en güncel kaynağıdır. Gazetelerin 90 günlük geriye dönük arşivi ile beraber sunulan ”PressReader” dünya çapında 20,000’den fazla kütüphane ve 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Dünya’daki ve Türkiye’deki abone kütüphanelerin sayısı hızla artmaktadır. http://www.pressreader.com/ 1
Proquest Central Çok Disiplinli 39 Adet geniş kaynaklı veritabanı içerir https://search.proquest.com/pqcentral/ 1 1
ProQuest Dissertations & Theses    ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan PROQUEST Tez Veritabanı yüksek lisans ve doktora tezleri olmak üzere toplam yaklaşık 2 milyon üzerinde tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim sağlar. https://www.proquest.com/pqdtglobal/index?parentSessionId=9JUl1BxkrWoeaY36B5xZCXik46VD6%2BkM9P%2FPB7sj4Tg%3D 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PsycARTICLES Psikoloji Alanında Otorite Veri Tabanı http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pdh 1
PubMed PubMed, biyomedikal literatür için MEDLINE’dan 28 milyondan fazla atıf bilgisi ile yaşam bilimleri dergileri ve çevrimiçi kitapları içermektedir. Atıflar, PubMed Central ve yayıncı web sitelerinden tam metinlere bağlantılar içerebilmektedir.Açık olan makaleleri bulmak için “Free full text” filtresini kullanın https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Reaxys Reaxys veri tabanı, sentez planlaması ve kimyasal kaynak kullanımı ile reaksiyon ve madde verileri için entegre aramalar yoluyla araştırma ve yakıt keşfini destekleyen benzersiz bir web tabanlı kimya iş akışı çözümüdür. https://www.reaxys.com 1
Rosetta Stone Library Solution – Dil Eğitim ve Öğrenim Seti Dünyanın en çok tercih edilen online dil eğitim aracıdır. 30 dil içerir. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=rosetstone 1 1
Royal Society of Chemistry Analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler, ve sistemler biyolojisi gibi bircok konuyu alaninda yayinlanmis 300.000’den fazla makaleyi kapsayan bir KIMYA veritabanidir http://pubs.rsc.org/en/journals?key=title&value=current 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Sage Online İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 1093 (196’sı açık erişim olmak üzere) dergiye 1999’dan günümüze tam metin erişim imkânı sağla https://journals.sagepub.com/ 1 1 1
Science Direct  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan ScienceDirect veritabanı; Fizik Bilimleri ve Mühendislik, Yaşam Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimleri kapsar. https://www.sciencedirect.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1
ScienceDirect E-Books (1995-2007) (~4000 books) Science Direct e-kitaplarını içerir. https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books 1
SciFinder SciFinder, basılı versiyonu olan Chemical Abstracts’la beraber toplam 5 CAS veritabanı ve Medline veritabanıyla; kimya, yaşam bilimleri, biyokimya, biyoloji, farmakoloji, tıp, mühendislik ve ilgili disiplinlere ait dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermekte ve 1907’den günümüze kadar olan literatürü kapsamaktadır. Veritabanı tam metin kayıt vermemekte, tam metin linklere erişim sunmaktadır. https://www.cas.org/solutions/cas-scifinder-discovery-platform/cas-scifinder 1
Scopus  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan veritabanı; Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SnapGene SnapGene, DNA klonlamayı ve PCR’ı planlamanın, görselleştirmenin ve belgelemenin en hızlı ve en kolay yolunu sunar. Unsurlara kolayca açıklama ekleyebilir ve primerleri tasarlamayı sağlayan biyogenetik konulu bir veri tabanıdır. https://www.snapgene.com/ 1
SOBIAD Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) 826 Dergi 220.492 Makale ve 5.047.296 Atıf’ın yer aldığı bir Atıf Dizini ve Sosyal Bilimler Veritabanıdır. https://atif.sobiad.com/ 1 1 1 1 1
SPORTDiscus Spor ve spor hekimligi dergilerine yonelik en kapsamli tam metin kaynagidir. https://www.ebsco.com/products/research-databases/sportdiscus 1
Springer E-Book Dokuz Eylül Arşivi: 2005-2017 arası İng. ve Almanca kitap koleksiyonu toplam 94,057 adet e-kitaba tam metin erişim.
İYTE Arşivi:  2005-2008 arası İng. ve Almanca kitap koleksiyonu toplam 14,533 adet e-kitaba tam metin erişim.
İzmir Ekonomi Üniv. Arşivi: Springer yayınlarına ait 2018 yılı ve sonrası Sosyal Bilimler, Business, Management ve Hukuk konu alanında 500 kitap içeren e-kitap paketidir.
Yaşar Üniv. Arşivi: Springer yayınlarına ait 2018 yılı Davranış Bilimi ve Psikoloji konu alanında 207 kitap içeren e-kitap paketidir.
https://link.springer.com/books/a/1 1 1 1
SpringerLink   ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan SpringerLink veritabanı;  2244 Dergi ve 483 Açık Erişimli Dergi içerir. https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/academic-journals-on-nature-com 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Swisslex Swisslex, İsviçre mevzuatının yanı sıra federal ve kantonal mahkeme kararları ve Avrupa hukukuna ait anlaşma ve yönetmelikleri de içeren 570.000’den fazla belgeye tam metin erişim sağlar. Almanca ve Fransızca dillerinde çift ara yüzü olan bu veri tabanında tam metin hukuk dergisi, hukuk kitabı ve tez vardır. https://www.swisslex.ch/de/recherche/search/new 1 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Taylor & Francis E-Kitap ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan veritabanı; çeşitli konulardaki dergileri içermektedir. https://www.tandfonline.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1
Taylor & Francis   Taylor & Francis yayınevine ait çeşitli konulardaki e-kitabı içermektedir. https://taylorandfrancis.com/ 1 1 1
The Merc Index Merck Index, 120 yılı aşkın bir süredir kimyasallar, ilaçlar ve biyolojikler üzerine yapılan çalışmaları içeren kapsamlı ve güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmektedir. https://www.rsc.org/merck-index 1
Translation Studies Bibliography Çeviri bilim ve mütercim tercümanlıkla ilgili bilgi yaymayı ve nispeten geniş kitleye, geniş bir yelpazede konu, adet ve yöntemlere kolay erişebilirlik sağlamayı hedeflemektedir. https://www.benjamins.com/online/tsb 1
Turcademy E-kitap Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacındadır. https://www.turcademy.com/tr 1 1 1 1 1 1 1
Türkiye Atıf Dizini Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 390 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlamaktadır. https://www.atifdizini.com/ 1 1
Turnitin  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan tez intihal analiz veritabanı https://turnitin.com/tr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları  ULAKBİM tarafından araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, uluslararası standartlarda oluşturulmuş Türk Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ile Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanlarından oluşur. https://ulakbim.tubitak.gov.tr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UptoDate UpToDate, sahip olduğu 360.000’den fazla kullanıcısı ile dünyanın en güvenilen medikal bilgi kaynaklarından birisidir. UpToDate veri tabanı, 24 Uzmanlık alanında, 6300’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. https://www.uptodate.com/contents/search 1 1 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Vidobu Kişisel gelişim, Mesleki gelişim, Bilişim teknolojileri ve Hobi eğitimleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri, alanında uzman eğitmenler ile tamamen Türkçe içerikler ile sağlayan online video eğitim platformudur. https://www.vidobu.com/ 1 1 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Warc Pazarlamacılar için evrensel fikir ve kanıt sağlayıcı, dünyanın en kapsamlı pazarlama bilgi servisidir. Dünya araştırmacıları için işletme faaliyetlerine ilişkin çok güvenilir harcama tahminleri sağlar. Warc.com vaka çalışmaları (case studies), uygulamam klavuzları, pazarlama zekası, sanayi eğilimleri ve dünyadaki en son haberler için güvenilir bir kaynaktır. https://www.warc.com/ 1
Web of Science  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan veritabanı; Web of Science, bir çok bilim dalı ve disiplinde 16.000”in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır. https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wiley   ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan veritabanı; multi-disipliner bir veritabanı olup, kapsamında 1600 dergi, 200 reference works ve 21.000 online books yer almaktadır: https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications 1 1 1 1 1 1 1 1 1
World Scientific Publishing E-Books Mühendislik, Teknoloji, Fen, İşletme ve İktisat konularında 9.000’den fazla e-kitap içerir. https://informahealthcare.com/ 1
VT KONUSU LİNKLER EGE DEÜ İYTE İKÇÜ İDÜ BAKIRÇAY İEÜ YAŞAR TINAZTEPE KAVRAM
Access Medicine Klinik tıp ve genel tıp alanında önemli bir kaynak olan Access Medicine Access Medicine Access Medicine veritabanı; 90’dan fazla tıp kitabı, ders kitapları, güncellenmiş içerik, muayene ve prosedür videoları, animasyon ve ses dosyaları, binlerce fotoğraf ve açıklama, başvuru araçları, olgular, etkileşimli öz değerlendirme ve kayıt dosyaları içermektedir. Tanı araçları da sağlamasının yanı sıra kapsamlı bir arama platformu ve mobil cihazlara içerik yükleme özellikleri de kullanıcılara sunulmaktadır. https://www.aappublications.org/ 1
ACM Digital Edition ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. https://dl.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM 1 1 1
ACS (American Chemical Sosciety) Kimya alanında ve ilgili disiplinlerde ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanan dergilere tam metin elektronik erişim sağlanmaktadır. En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur. https://pubs.acs.org/ 1 1 1
AHR net (ReVIEW & Arts + Architecture ProFILES (AAP) & Design Abstracts Retrospective (DAR) ) Design Abstracts Retrospective: DAAI (Design and Applied Art Index) veritabanını destekleyen önemli bir tamamlayıcı kaynaktır. Design Abstract Retrospective DAAI’in tarih kapsamı içerisinde yer almayan, mimarlık ve sanat alanında yayınlanmış önemli kaynakların, kitapların ve dergilerin bilgilerini içerir. Arts+Architecture ProFiles: Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında yayınlanan ve 20. yüzyılın en etkili mimar, tasarımcı ve özel kuruluşlardan oluşan, 16.000’inin üzerinde profile ulaşmayı sağlayan çok kapsamlı bir veri tabanıdır. ReVIEW: 19. ve 20. yüzyıl başlarının güzel ve dekoratif sanat dergilerinin tam metinlerini içermektedir. Resources Sources: 1 The Posters – Poster hakkında kapsmalı bilgiler içerir. http://www.arthistoryresearch.net/database/index.php 1
American Academy of Pediatrics (AAP) American Academy of Pediatrics (AAP) tarafindan yayinlanan Pediatri konusundaki 5 Adet dergiye erişim saglanmaktadir. https://www.aap.org/ 1
American Institute of Physics (AIP) Fizik, kimyasal fizik, matematik, nükleer fizik, kozmoloji, ses bilimi ve fizik-mekanik konularındaki tam metin dergileri içerir. https://www.scitation.org/ 1 1
American Physical Society (Physical Review B + Physical Review D + Physical Review Letters + PROLA) Fizik konu alanında dergileri içerir http://journals.aps.org/ 1
American Psychological Association (APA) Psikoloji alanının en önde gelen yayıncısı olan American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan en saygın ve hakemli dergilerdeki makalelere tam metin erişim sağlayan PsycARTICLES veri tabanı, psikoloji ve davranış bilimlerinde hazırlanan en kapsamlı birincil tam metin kaynaktır. https://www.apa.org/ 1
APA PsycTherapy APA PsycTherapy veri tabanı, psikoloji ve psikolojik danışmanlık eğitimini desteklemeye yönelik terapi gösterimleri içeren video koleksiyonu sunmaktadır. Bu veri tabanı, 140’tan fazla tanınmış terapistin gerçekleştirdiği 500’den fazla terapi videosunu içermektedir. https://www.apa.org/pubs/databases/psyctherapy 1
APA PsycInfo PsycINFO, American Psychological Association tarafından psikoloji ve ilişkili konulardaki iki milyonun üzerinde alıntı ve makalelerin özetleri ile birlikte, kitap, kitap kısımları, tez ve teknik raporları içermektedir. https://psycnet.apa.org/search 1
Aquifer Tıp eğitimi ve sınavları ile ilgilidir. https://aquifer.org/ 1
Art & Architecture Source Mimarlık, iç mimarlık, tasarım, çevre tasarımı, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi gibi alanlardaki araştırmalar için hazırlanmış tam metin veri tabanıdır. https://www.ebsco.com/products/research-databases/art-architecture-source 1
ASCE (American Society of Civil Engineers) Tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini ilgilendiren dergileri kapsar. https://ascelibrary.org/ 1
ASME (American Society of Mechanical Engineers) (Package 2: 2000 yılından günümüze kadar erişime açık olan 26 ASME dergisi) 1880 yılında kurulan The American Society of Mechanical Engineers (ASME)140,000’den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren ilk profesyonel organizasyondur. ASME çok sayıda teknik alan ve endüstri dalı için mühendislik standartları geliştirmiştir. Bunların arasında boru hattı üretimi, asansör ve yürüyen merdivenler,malzeme mühendisliği, gaz türbinleri ve nükleer enerji sayılabilir. Bugün ASME 32 dergi, 500 kod ve standarta sahiptir. ASME Digital Library, derneğin 32 Dergisini ve Uygulamalı Mekanik Revizyonlarını tek bir platformda barındıran ana bilgi deposudur. ASME Digital Library 82,000’ den fazla dergi makalesini ve 1960-2000 yılları arasındaki dergilerin arşivlerinin tümünü 6 paket halinde sunmaktadır. Ayrıca 2008-2018 yıllarına ait toplam 1,450 cilt, 125,000 makale ve 1,000,000 sayfayı aşkın teknik içerik barındıran ASME konferans tutanaklarına erişim sağlamaktadır. http://asmedigitalcollection.asme.org 1
ASME E-Books ASME e-kitaplarını içerir http://asmedigitalcollection.asme.org 1
ASTM Digital Library Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır. Paket ayrıca ASTM standartlarını da içermektedir. http://compass.astm.org/CUSTOMERS/license.html 1
Avery Index Architectural Periodicals Avery Index, dünya çapında mimarlık ve tasarım, arkeoloji, şehir planlaması, iç tasarım, peyzaj mimarlığı ve tarihi koruma konularında yayınlanan dergi makalelerinin kapsamlı bir listesini sunar. Kapsam, 1930’lardan günümüze kadardır. Haftalık olarak güncellenir. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bvh 1
AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama) Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. https://ayeum.com/anasayfa 1
Beck Online  Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara konu ile makaleleri içeren tam metin veritabanıdır. http://beck-online.beck.de/ 1 1
BioOne Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri konularında 150’nin üzerinde dergiyi kapsayan BioOne; yüksek kalitede ve lider durumunda olan kaynakları bir araya toplayan veritabanıdır. https://www.bioone.org/ 1
Biorender (3 kullanıcı) BioRender, bilimsel şekilleri çizme ve iletme şeklimizde devrim yaratan ve geleneksel araçlardan 50 kata kadar daha hızlı bilimsel rakamlar oluşturmanıza yardımcı olan web tabanlı bir programdır. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda önceden çizilmiş simge ve renk şeması vardır. Kitaplığında 50.000’den fazla uzmanlarca doğrulanmış yaşam bilimi simgeleri ve şablonları içermekte olup sürükle ve bırak işleviyle yapılmaktadır. Dakikalar içinde profesyonel kalitede figürler oluşturulur, çizim becerisi gerekmez. https://biorender.com/ 1
Book Citation Index Book citation index, 2005 yılından günümüze kadar fen bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde yayınlanmış 30.000’den seçilmiş kitabın referans aramalarına izin verir. https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search 1
CAB Abstract Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan bibliyografik bir veri tabanıdır. https://www.cabdirect.org/ 1
CABI’s Nutrition and Food Sciences CABI’s Nutrition and Food Sciences, kullanıcılara, uygulamalı yaşam bilimlerinin yansıra haberler, incelemeler ve veri sayfaları konusunda öncü bir veri tabanı olan CAB Abstracts’den aldığı bibliyografik bilgi ve özetleri sunarak araştırma ve uygulamaları destekler. Diyet çalışmaları, beslenme fizyolojisi, genomik, proteomik, metabolomik ve kişiye özel diyetler, beslenmeye bağlı hastalıklar, klinik beslenme ve diyet uzmanlığı, kamu sağlığı beslenmesi, sağlıklı yeme, gıda kültürü, gıda kompozisyon ve analizi, gıda işleme ve paketleme, gıda depolama ve koruma, özgün dıdalar, işlevsel gıdalar, gıda artıkları, gıda güvenliği ve kalitesi, gıda sahteciliği, pazarlama, gıda politikası, gıda güvenliği, uluslararası mevzuatlar ve tüketici ve duyu bilimi. https://www.cabi.org/nutrition 1
Cambridge Journals Online Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında 384 adet tam metin dergi içeren veri tabanıdır. http://www.cambridge.org/core 1 1 1
Clinical Key MD Consult, First Consult ve Clinics of North America dergilerinin tamamını ve ayrıca 800’den fazla kitap, 500’den fazla en saygın dergiyi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosu bir araya getirerek kullanıcılarına sunmaktadır. https://www.clinicalkey.com/ 1 1
Cochrane Library Kanıta Dayalı Tıp Veri tabanıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir. Hasta değerleri ve klinik uzmanlıkla ilgili araştırma kanıtlarını, sağlık hizmetleri ve girişimlerinin etkinliği üzerine yapılan uluslar arası araştırmaları bir araya getirir. Klinik deneyleri, metodları, teknolojileri ve ekonomik değerlendirmeleri içeren 650.000 civarında veri kaydı ve 5.000 civarında Cochrane Sistematik İncelemelerini içermektedir. http://www.cochranelibrary.com/ 1 1 1
Complete Anatomy Tıp ve anatomi alanında 17.000’den fazla interaktif vücut yapısını içeren en gerçekçi ve eksiksiz insan modeli olup atan ve atım sırasında diseksiyon yapılabilen 3D kalp modelidir https://apps.microsoft.com/store/detail/complete-anatomy-2022/9NBLGGH40F2T?hl=tr-tr&gl=tr 1
Cumhuriyet Gazetesi Arşivi Cumhuriyet Gazetesinin 1930 yılından günümüze kadar yayımlanmış olan tüm sayılarına erişim sağlayan bir veri tabanıdır. https://www.cumhuriyetarsivi.com/monitor/index.xhtml 1 1
Datastream Datastream, hisse senetleri, endeksler, borsalar, türevler, emtialar, vadeli işlemler, para birimleri, opsiyonlar, tahvil piyasaları, döviz kurları, şirket finansalları ve ekonomik verilerin tarihsel, küresel kapsamını içerir. http://product.datastream.com/dsws/1.0/DSLogon.aspx 1 1
Dentistry & Oral Sciences Source Diş hekimligi konusunda 210’dan fazla temel akademik derginin indekslenip 160’dan fazlasinin tam metin olarak yer aldigi Dentistry & Oral Sciences Source’ta ayrica onlarca kitaba, konferans kaydina ve dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddh 1
Directory of Open Access Journals  Directory of Open Access Journals (DOAJ) dizinlemekte olduğu 11.843 dergi ve bu dergilerde yer alan 3.216.144 makale ile dünyanın önde gelen Açık Erişim platformlarından biridir. https://doaj.org/ 1 1
dMags – Dijital Dergi Mağazası dMags – Dijital Dergi Mağazası : Bilim & teknoloji, yaşam, eğlence, kültür, sektörel, iş dünyası, sağlık, sanat, spor, ev dekorasyon, kadın, erkek, çocuk, seyahat, otomobil, yemek, hobi kategorilerinde 100’den fazla dergiyi haftalık veya aylık takip etme imkanı sunmaktadır. https://dmags.net/yayinlar/dergiler/bilim-ve-teknoloji 1
Ebook Central 150.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri,Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir. https://ebookcentral.proquest.com 1 1 1 1 1
Ebsco- E-Book Academic Collection EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 170.000 civarında elektronik kitap içerir ve EBSCOhost platformu üzerinden kolay kullanım özellikleriyle araştırmacıların ihtiyaç duyduğu gerçek anlamda akademik bir elektronik kitap veri tabanıdır. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. MIT Press’ten Taylor & Francis’e bir çok önemli yayıncının kitaplarına mobil araçlarla erişim imkanı vardır. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000xww 1 1
EbscoHost  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan EBSCOHOST veritabanı içerisinde pekçok veritabanı yer almaktadır. https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=e512871d-d4ab-484f-8215-1e341977c69b%40redis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elsevier E-Book Elsevier E-Books Elsevier Yayınevine ait bilgisayar bilimleri, matematik ve psikoloji konularındaki kitaplara erişim sağlanmaktadır. Elsevier Yayınevi’ne ait elektronik kitaplara Science Direct dergileri ile aynı arayüzden erişim sağlanmaktadır: http://www.sciencedirect.com/ Belirtilen URL adresindeki konu başlıkları altında yeşil renk book ikonu olan kitaplara tam metin erişilebilmektedir. http://www.sciencedirect.com/ 1 1
Emerald E-Kitap Taşımacılık ve ulaştırma alanında, Tourism & Hospitality alanında, Sociology alanında ve Education alanında e-kitapları içerir. https://www.emerald.com/insight/ 1
Emerald Premier e-Journal  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan ağırlıklı olarak yönetim bilimlerinde 305 elektronik dergi, 1650 ekitap ve 1500 Vaka çalışması sunar. https://www.emerald.com/insight/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EMIS 125’den fazla gelişmekte olan ülkeyi kapsayan Şirket, Sektör, M&A, ve Ülke Makroekonomik bilgisi ve çok kaynaklı haber sağlayan veri tabanına www.emis.com adresini kullanarak kampüs içinden ve dışından erişim sağlayabilirsiniz. İçeriklere ulaşmak icin URL adresine tıkladıktan sonra açılan ekranın sağ üst köşesindeki “Client Login” sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. https://www.emis.com/ 1
Gale – Academic OneFile + General OneFile +   InfoTrac Newsstand  Fen bilimleri, teknoloji, sosyal bilimler, sanat, teoloji, edebiyat ve daha bir çok konuda içerik sunan akademik araştırma için tek bir yerden hızlı bir şekilde gerekli bilgiye ulaşabileceğiniz bir platformdur. https://go.gale.com/ps/i.do?p=GPS&sw=w&u=iiht&v=2.1&pg=BasicSearch&it=static 1
Gale – Archives Unbound  Tarihin en önemli anlarını belgelendiren mikrofilm koleksiyonlarının dijitalleştirilmesiyle oluşturulmuş, her biri 5.000 ile 200.000 arasında sayfadan oluşan bu özel koleksiyonlar, araştırmacılara birincil kaynak olarak sunulmaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu ve K. Afrika hakkında diplomatik raporları sunmaktadır. https://link.gale.com/apps/menu?u=iiht 1
Gale – Literary Sources Gale Literary Sources 8 farklı edebiyat veritabanı 1,5 milyondan fazla eleştiriler, şiirler, oyun metinleri, yazar biyografileri, makaleler ve alıntılardan oluşan Batı Edebiyatı alanında çalışmalarınıza destek sağlayacak veritabanları serisidir. https://go.gale.com/ps/start.do?p=GLS&u=iiht 1
Gale – Virtual Reference Library e-book  Gale Virtual Reference Library e-book , tüm disiplinlerde ihtiyaclariniz karsilacak 1,700 başlık altında 4000 ciltlik ansiklopedi serisidir. Oğrenciler, araştırmacılar, profesyoneller ve genel okuyucuların ihtiyaçlarını hedefleyen E-Referans kitap koleksiyonudur. Türkçe arayüz, MP3 olarak dinleyebilme, indirebilme, atif araclari ve daha bircok ozelligi ile kullanici dostu kitap platformudur https://link.gale.com/apps/menu?u=iiht 1
Gale Reference Complete Gale Reference Complete 4 ana koleksiyon altında bir araya getirilmiş koleksiyonlar topluluğudur. Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşturulmuş olan Gale Reference Complete tıp, mühendislik, tarih, politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi, din ve benzeri birçok bilim dalına yönelik makaleleri, kitapları, arşiv malzemelerini ve haber kaynaklarını bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir koleksiyondur. Kullanımı kolay özellikler ve keşfe olanak sağlayan eşsiz arama araçları ile dünyanın önde gelen dergilerini, referans kaynaklarını, arşiv belgelerini, ansiklopedileri ve edebi kaynakları erişime sunmaktadır. https://www.galepages.com/iiht 1 1
Grammarly Grammarly, metindeki yazım, dil bilgisi, noktalama, netlik, etkileşim ve teslim hatalarını gözden geçiren bulut tabanlı bir yazım asistanıdır. Bulunan hata için uygun bir ikameyi belirlemek ve aramak için yapay zeka kullanır. Ayrıca kullanıcıların stillerini, tonlarını ve bağlama özel dillerini özelleştirmelerine olanak tanır. https://www.grammarly.com/ 1
Handbook of Translation Studies Çeviribilim El Kitabı-The Handbook of Translation Studies (HTS)- mütercim tercümanlıkla ilgili bilgi yaymayı ve nispeten geniş kitleye, geniş bir yelpazede konu, adet ve yöntemlere kolay erişebilirlik sağlamayı hedeflemektedir https://www.benjamins.com/online/hts/ 1
Hein Online HeinOnline, hukuk, hukuk tarihi ve ilişkili alanlarda 100 milyondan fazla sayfayı online, tümüyle aranabilir ve görsel tabanlı formatta sunar. HeinOnline, içerdiği 2,000’den fazla süreli yayını en geniş kapsamları ile sağlayarak hukuk tarihi alanındaki kaynak boşluğunu doldurur http://heinonline.org/HOL/Welcome 1 1 1
Hiperkitap Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 15500 kitabı bulunmaktadır. https://www.hiperkitap.com/ 1
Hot English Hot English Magazine günümüzün gerçek insanlarını ve güncel konularını ironik bir dille anlatarak İngilizce öğrenmeye motive eden eğlenceli ve kendine has yaklaşımı olan bir dergidir. İçeriğinde çok sayıda görsel unsur kullanarak öğrenmeyi daha kolay hale getirmek amaçlanmıştır. http://hotenglish.com.tr/kurumsalgiris.aspx 1
Hukuk Türk Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır. http://www.hukukturk.com/ 1
İdeal Online İdealonline, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktır.  http://www.idealonline.com.tr/ 1 1 1
IEEE   ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Konu Kapsamı: Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IGI Global E-Book and E-Journal Collection – (2000-2010) IG Publishing tarafından geliştirilen yeni nesil bir e-Kitap platformudur. Basit ve kullanıcı dostu arayüzü, tek bir tıklamayla devasa e-Kitap koleksiyonlarından bilgi almanıza yardımcı olur. Arama sonuçlarını hızlı bir şekilde analiz etmenize ve ilgili konuları keşfetmenize yardımcı olmak için güçlü bir kümeleme motoru kullanır. http://www.igi-global.com/gateway 1 1 1
Incites (JCR içinde) Araştırma girdi ve çıktılarının ölçümü, güncel trendlerin takibi ve makalelerin, dergilerin, kurumların, kişilerin ve bölgelerin karşılaştırılması imkanını sunan, bütünleşik web tabanlı tek akademik platformdur. InCites tamamen entegre olarak karşılaştırmalı değerlendirmeler ve analizler sağlar. https://access.clarivate.com/login?app=incites 1 1
Informa Healtcare Taylor & Francis, CRC Press ve Routledge gibi, kendi alanındaki en önemli yayıncıları bünyesinde barındırmaktadır. 160’dan fazla dergi, 3,5 milyondan fazla makaleye erişim mümkündür.  https://informahealthcare.com/ 1
Intihal Net  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Akademik intihal analiz veritabanı https://intihal.net/ 1 1 1 1 1 1 1
IOP (Institute of Physics) Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik,ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik. https://iopscience.iop.org/ 1
iThenticate  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan iThenticate intihal analiz veritabanı https://www.ithenticate.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Journal of Endodontics (Elsevier) American Association of Endodontists’in resmi dergisi olan Journal of Endodontics, Diş Hekimliği, Ağız Cerrahisi ve Tıp kategorisinde önemli bir dergidir. Pulpa muhafazası ve endodontik tedavi materyallerini ve yöntemlerini değerlendiren bilimsel makaleler, vaka raporları ve karşılaştırma çalışmaları yayınlamaktadır. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-endodontics 1
JoVE JoVE, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk ve tek hakem heyetli video veritabanıdır. Makaleler, Pub/Medline, Scifinder, Web of Science ve Scopus tarafından indexlenmiştir ve dünyada impact faktörü olan tek video veritabanıdır. https://www.jove.com/journal 1
JSTOR Archive Journal Content  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan sosyal ve beşeri bilimlerdeki dergilerin arşivlerini içerir https://www.jstor.org/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JSTOR E-Kitap İçerisinde yaklaşık 50.000 adet kitap barındıran bir e-kitap paketidir. https://www.jstor.org/ 1
Jurix Jurix Türkiye’de tüm hukuk dergilerinde yayınlanmış makaleleri size sunmayı hedefleyen bir veritabanıdır. Ülkemizde halen düzenli olarak yayınlanan dergilerin önemli bir kısmı Jurix içerisinde indekslenmekte ve sizlerin kullanımına sunulmaktadır. https://www.jurix.com.tr/ 1
Kazancı Mevzuat-İçtihat-Hukuk Bilgi Bankası T.C. Kanunları, T.C. K.H.K’ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K Yönetmelikleri, 750.000 adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Binlerce Dilekçe Örneği, Resmi Gazete Fihristi, Döviz Kurları, İç Borçlanma Senetleri, tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri, günlük işlenmektedir. http://www.kazanci.com.tr/ 1 1 1 1 1
Knovel Mühendislerin bilimsel güvenirliği olan teknik bilgilere analitik arama motorları aracılığı ile erişebildiği gelişmiş bir web uygulaması ve platformudur. Knovel dünyada binlerce mühendis ve bilim insanı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır http://www.knovel.com 1
Lecturio Tıp eğitimi ve sınavları ile ilgilidir. https://www.lecturio.com/ 1
Legal Online Hukuk ile ilgili veri tabanı. https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=7ef6b75a-3830-4ed9-9f47-9630c0be4e76%40redis 1 1 1
Legalbank LegalBank veritabanı yüz binlerce yüksek mahkeme kararı, mevzuat belgesi (kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, tebliğ v.b.) dilekçe ve belge örneklerini içermektedir. https://legal.com.tr/kitaplik 1
Lexpera Türkiye Hukuku Alanında İçtihat, Mevzuat ve Literatür Kaynakları Veri Tabanı. https://www.lexpera.com.tr/ 1 1 1 1 1 1
MathscieNet Matematik alanında dünyada en geniş veri tabanıdır. Bu veri tabanı matematik konulu makalelerin bibliyografik bilgilerini, atıflarını ve eleştirilerini içermektedir. Bazı dergilere tam metin erişim sunulmaktadır. https://mathscinet.ams.org/mathscinet/ 1 1 1
Mendeley  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan MENDELEY, araştırmacıların verimliliğini ve araştırmacı işbirliklerini artıran bir referans yönetim aracı ve akademik işbirliği ağıdır.  https://www.mendeley.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MicroMedex- Poisindex Kanıta dayalı tıp veritabanıdır. İçeriğindeki ilaç, toksikoloji, hastalıklar, akut bakım ve alternatif tıp için tarafsız olarak hazırlanmış modülleri sayesinde klinisyenlerin başvuruldukları en önemli Klinik Karar Destek (CDS) aracıdır. Neofax® kanıta dayalı ilaç bilgileri ile pediatrik ve neonatal hastalar için ilaç tedavisi yönetiminde kullanılır. RedBook® modülü ile 200.000’den fazla aktif, FDA onaylı reçeteli ilaç için açıklayıcı bilgilere günlük güncel erişim sağlar. Klinik tanı ve tedavi kararlarında başvuru kaynağıdır. http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/ 1
Nature Journals All  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Nature dergileridir. https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/academic-journals-on-nature-com 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nature-Academic Journals  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Nature dergileridir. https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/nature-research-journals 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nature-Palgrave Macmillan Journals  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Nature dergileridir. https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/palgrave-journals 1 1 1 1 1 1 1 1 1
New England Journal of Medicine New England Journal of Medicine (NEJM), Massachusetts Medical Society tarafından yayınlanan haftalık bir tıp dergisidir. En prestijli hakemli tıp dergileri ve sürekli yayınlanan en eski dergiler arasındadır. https://www.nejm.org/ 1
OneStop English Onestopenglish, 8000 kaynağın, ders planlarının, görsel işitsel materyalin yer aldığı İngilizce öğretmenleri için çok önemli bir kaynaktır. Macmillan English Campus tarafından yayınlanmaktadır. http://www.onestopenglish.com/ 1
OverDrive OverDrive: elektronik kitap, sesli kitap, müzik ve video sağlama hizmeti sunan ve dünyanın en büyük dijital medya sağlayıcılarından birisidir. https://www.overdrive.com/ 1
OVID- LWW    ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan OVID veritabanı tıp, hemşirelik ve eczacılıkla ilgili 271 tam metin dergilere erişim sağlamaktadır. https://ovidsp.dc1.ovid.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1
Oxford Journal Online Oxford Journals Online, Oxford University Press, dünyadaki seçkin dergi yayıncılarından birisidir. Bu veri tabanı; insani bilimler, hukuk, matematik, fizik, sosyal bilimler, tarih, dil konularında 230’un üzerinde dergiye tam metin erişim sağlar. https://academic.oup.com/journals 1 1
PNAS PNAS; biyolojik, fiziksel ve sosyal bilimleri içerir. 1914 yılında kurulmasından bu yana PNAS, akademik alanda en son gelişmeleri yansıtan araştırma raporları, yorumlar, eleştiriler, görüş açıları, konferans makaleleri ve faaliyetleri yayınlamaktadır. The National Academy yaklaşık olarak 2.100 üyeden ve 198 tanesi Nobel Adayı olan 385 yabancı üyeden oluşmaktadır. http://www.pnas.org/ 1 1
Pooltext PoolText, dergi editörlerini ve yazarları yeni bir yaklaşımla birleştiren bir teknoloji platformudur. https://www.pooltext.com/ 1
Press Reader Her gün 120 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 7,000’in üzerinde günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa orijinal baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz dünyanın en güncel kaynağıdır. Gazetelerin 90 günlük geriye dönük arşivi ile beraber sunulan ”PressReader” dünya çapında 20,000’den fazla kütüphane ve 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Dünya’daki ve Türkiye’deki abone kütüphanelerin sayısı hızla artmaktadır. http://www.pressreader.com/ 1
Proquest Central Çok Disiplinli 39 Adet geniş kaynaklı veritabanı içerir https://search.proquest.com/pqcentral/ 1 1
ProQuest Dissertations & Theses    ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan PROQUEST Tez Veritabanı yüksek lisans ve doktora tezleri olmak üzere toplam yaklaşık 2 milyon üzerinde tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim sağlar. https://www.proquest.com/pqdtglobal/index?parentSessionId=9JUl1BxkrWoeaY36B5xZCXik46VD6%2BkM9P%2FPB7sj4Tg%3D 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PsycARTICLES Psikoloji Alanında Otorite Veri Tabanı http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pdh 1
PubMed PubMed, biyomedikal literatür için MEDLINE’dan 28 milyondan fazla atıf bilgisi ile yaşam bilimleri dergileri ve çevrimiçi kitapları içermektedir. Atıflar, PubMed Central ve yayıncı web sitelerinden tam metinlere bağlantılar içerebilmektedir.Açık olan makaleleri bulmak için “Free full text” filtresini kullanın https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 1
Reaxys Reaxys veri tabanı, sentez planlaması ve kimyasal kaynak kullanımı ile reaksiyon ve madde verileri için entegre aramalar yoluyla araştırma ve yakıt keşfini destekleyen benzersiz bir web tabanlı kimya iş akışı çözümüdür. https://www.reaxys.com 1
Rosetta Stone Library Solution – Dil Eğitim ve Öğrenim Seti Dünyanın en çok tercih edilen online dil eğitim aracıdır. 30 dil içerir. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=rosetstone 1 1
Royal Society of Chemistry Analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler, ve sistemler biyolojisi gibi bircok konuyu alaninda yayinlanmis 300.000’den fazla makaleyi kapsayan bir KIMYA veritabanidir http://pubs.rsc.org/en/journals?key=title&value=current 1
Sage Online İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 1093 (196’sı açık erişim olmak üzere) dergiye 1999’dan günümüze tam metin erişim imkânı sağla https://journals.sagepub.com/ 1 1 1
Science Direct  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan ScienceDirect veritabanı; Fizik Bilimleri ve Mühendislik, Yaşam Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimleri kapsar. https://www.sciencedirect.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1
ScienceDirect E-Books (1995-2007) (~4000 books) Science Direct e-kitaplarını içerir. https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books 1
SciFinder SciFinder, basılı versiyonu olan Chemical Abstracts’la beraber toplam 5 CAS veritabanı ve Medline veritabanıyla; kimya, yaşam bilimleri, biyokimya, biyoloji, farmakoloji, tıp, mühendislik ve ilgili disiplinlere ait dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermekte ve 1907’den günümüze kadar olan literatürü kapsamaktadır. Veritabanı tam metin kayıt vermemekte, tam metin linklere erişim sunmaktadır. https://www.cas.org/solutions/cas-scifinder-discovery-platform/cas-scifinder 1
Scopus  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan veritabanı; Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SnapGene SnapGene, DNA klonlamayı ve PCR’ı planlamanın, görselleştirmenin ve belgelemenin en hızlı ve en kolay yolunu sunar. Unsurlara kolayca açıklama ekleyebilir ve primerleri tasarlamayı sağlayan biyogenetik konulu bir veri tabanıdır. https://www.snapgene.com/ 1
SOBIAD Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) 826 Dergi 220.492 Makale ve 5.047.296 Atıf’ın yer aldığı bir Atıf Dizini ve Sosyal Bilimler Veritabanıdır. https://atif.sobiad.com/ 1 1 1 1 1
SPORTDiscus Spor ve spor hekimligi dergilerine yonelik en kapsamli tam metin kaynagidir. https://www.ebsco.com/products/research-databases/sportdiscus 1
Springer E-Book Dokuz Eylül Arşivi: 2005-2017 arası İng. ve Almanca kitap koleksiyonu toplam 94,057 adet e-kitaba tam metin erişim.
İYTE Arşivi:  2005-2008 arası İng. ve Almanca kitap koleksiyonu toplam 14,533 adet e-kitaba tam metin erişim.
İzmir Ekonomi Üniv. Arşivi: Springer yayınlarına ait 2018 yılı ve sonrası Sosyal Bilimler, Business, Management ve Hukuk konu alanında 500 kitap içeren e-kitap paketidir.
Yaşar Üniv. Arşivi: Springer yayınlarına ait 2018 yılı Davranış Bilimi ve Psikoloji konu alanında 207 kitap içeren e-kitap paketidir.
https://link.springer.com/books/a/1 1 1 1
SpringerLink   ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan SpringerLink veritabanı;  2244 Dergi ve 483 Açık Erişimli Dergi içerir. https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/academic-journals-on-nature-com 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Swisslex Swisslex, İsviçre mevzuatının yanı sıra federal ve kantonal mahkeme kararları ve Avrupa hukukuna ait anlaşma ve yönetmelikleri de içeren 570.000’den fazla belgeye tam metin erişim sağlar. Almanca ve Fransızca dillerinde çift ara yüzü olan bu veri tabanında tam metin hukuk dergisi, hukuk kitabı ve tez vardır. https://www.swisslex.ch/de/recherche/search/new 1 1
Taylor & Francis E-Kitap ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan veritabanı; çeşitli konulardaki dergileri içermektedir. https://www.tandfonline.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1
Taylor & Francis   Taylor & Francis yayınevine ait çeşitli konulardaki e-kitabı içermektedir. https://taylorandfrancis.com/ 1 1 1
The Merc Index Merck Index, 120 yılı aşkın bir süredir kimyasallar, ilaçlar ve biyolojikler üzerine yapılan çalışmaları içeren kapsamlı ve güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmektedir. https://www.rsc.org/merck-index 1
Translation Studies Bibliography Çeviri bilim ve mütercim tercümanlıkla ilgili bilgi yaymayı ve nispeten geniş kitleye, geniş bir yelpazede konu, adet ve yöntemlere kolay erişebilirlik sağlamayı hedeflemektedir. https://www.benjamins.com/online/tsb 1
Turcademy E-kitap Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacındadır. https://www.turcademy.com/tr 1 1 1 1 1 1 1
Türkiye Atıf Dizini Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 390 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlamaktadır. https://www.atifdizini.com/ 1 1
Turnitin  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan tez intihal analiz veritabanı https://turnitin.com/tr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları  ULAKBİM tarafından araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, uluslararası standartlarda oluşturulmuş Türk Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ile Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanlarından oluşur. https://ulakbim.tubitak.gov.tr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UptoDate UpToDate, sahip olduğu 360.000’den fazla kullanıcısı ile dünyanın en güvenilen medikal bilgi kaynaklarından birisidir. UpToDate veri tabanı, 24 Uzmanlık alanında, 6300’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. https://www.uptodate.com/contents/search 1 1 1
Vidobu Kişisel gelişim, Mesleki gelişim, Bilişim teknolojileri ve Hobi eğitimleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri, alanında uzman eğitmenler ile tamamen Türkçe içerikler ile sağlayan online video eğitim platformudur. https://www.vidobu.com/ 1 1 1
Warc Pazarlamacılar için evrensel fikir ve kanıt sağlayıcı, dünyanın en kapsamlı pazarlama bilgi servisidir. Dünya araştırmacıları için işletme faaliyetlerine ilişkin çok güvenilir harcama tahminleri sağlar. Warc.com vaka çalışmaları (case studies), uygulamam klavuzları, pazarlama zekası, sanayi eğilimleri ve dünyadaki en son haberler için güvenilir bir kaynaktır. https://www.warc.com/ 1
Web of Science  ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan veritabanı; Web of Science, bir çok bilim dalı ve disiplinde 16.000”in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır. https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wiley   ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan veritabanı; multi-disipliner bir veritabanı olup, kapsamında 1600 dergi, 200 reference works ve 21.000 online books yer almaktadır: https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications 1 1 1 1 1 1 1 1 1
World Scientific Publishing E-Books Mühendislik, Teknoloji, Fen, İşletme ve İktisat konularında 9.000’den fazla e-kitap içerir. https://informahealthcare.com/ 1