Bilim Diplomasisi
Kurum İsim Görev E-posta Telefon
İzmir Ekonomi Üniversitesi Prof. Dr. Çiğdem KENTMEN ÇİN Rektör Yardımcısı cigdem.kentmen@ieu.edu.tr
İzmir Kavram MYO Dr. Öğr. Üyesi Özlem Koçtaş ÇOTUR Yönetim ve Organizasyon Bölümü ozlem.cotur@kavram.edu.tr
İzmir Kavram MYO Öğr. Gör. Ahmet Barış PARLAYAN Hukuk Bölümü ahmet.parlayan@kavram.edu.tr
Yaşar Üniversitesi Doç. Dr. Ayselin YILDIZ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ayselin.yildiz@yasar.edu.tr
Bakırçay Üniversitesi Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ Hukuk Fakültesi anil.camyamac@bakircay.edu.tr
Tınaztepe Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Galen Araştırma Merkez Müdürü mehmet.ozturk@tinaztepe.edu.tr
Ege Üniversitesi Prof. Dr. Siret HÜRSOY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi siret.hursoy@ege.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Olgun Çiçek İşletme Fakültesi olgun.cicek@deu.edu.tr
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Esma Volga BULMUŞ ZAREİE Biyomühendislik Bölümü, Rektör Danışmanı volgabulmus@iyte.edu.tr
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Seçkin Barış GÜLMEZ seckinbaris.gulmez@ikcu.edu.tr
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan DUMAN İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi gokhan.duman@idu.edu.tr
WordPress Tables