DİJİTAL VATANDAŞLIK: Karikatür Yarışması

TEKNİK ŞARTNAME

Yarışma Konusu: Dijital Vatandaşlık: Bağımlı ve Zorba Olma, İnterneti Bilinçli ve Güvenli Kullan.

Katılım Koşulları:

Yarışma, ulusal ve uluslararası tüm çizerlere açıktır.

Her katılımcı en fazla üç adet karikatürle yarışmaya katılabilir.

Karikatürler, içerik olarak dijital vatandaşlık odaklı, dijital bağımlılık, zorbalık, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına dikkat çeken bir yapıya sahip olmalıdır.

Yarışmaya sunulan karikatürlerin özgün olup, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılan katılımcılar, karikatürlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Yarışma katılımcıları İzmir Üniversiteleri Platformu Karikatür yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım ücreti ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir. Yarışmacılar ödüller dışında herhangi bir telif ücreti talep edemezler.

Seçici kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan karikatürler yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda idarenin yeni bir karikatür seçme imkânı peşinen kabul edilecektir.

Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Karikatürlerin üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiçbir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

Karikatürler en geç 6 Aralık 2019 Cuma günü saat 17.30’a kadar İzmir Üniversiteleri Platformu İletişim Koordinatörlüğü yazışma adresine elden ya da posta yoluyla gönderilmelidir. Eserin gönderileceği zarfın sol üst köşesine “İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU KARİKATÜR YARIŞMASI” yazısı ve sanatçının adı – soyadı yazılmalıdır. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, İzmir Üniversiteleri Platformu İletişim Koordinatörlüğü’ne ulaştığı tarih olarak kabul edilecektir. Postadaki gecikmelerden İzmir Üniversiteleri

Platformu sorumlu değildir. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmaması gerekmektedir.

Teknik Koşullar:

Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniği serbesttir. Bilgisayar ortamında hazırlanan eserlerin çıktılarında sanatçının ıslak imzası bulunmalıdır. Karikatürler, 300 dpi, CMYK ve Jpeg formatında olmalıdır.

Gönderilecek karikatürler A4 boyutunda olmalıdır. Her yarışmacı en fazla 3 (üç) karikatür ile katılabilir.

Karikatürlerin Hakları:

1.  Yarışmada Katılımcılar ödül alsın ya da almasın karikatürlerin, telif ve yayın hakları İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU’ na ait olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU tarafından her türlü görsel/yazılı iletişimde kullanılabilecek ve İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU arşivine girecektir.

2. Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU tarafından yarışma ile ilgili etkinliklerde, kurumsal web sayfasında, kurum yayın organları ile kataloglarda ve kuruma bağlı birimlerde sergileme amacıyla kullanılabilir. İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU bu amaçla katılımcılara herhangi bir telif hakkı ödemeyecektir.

3. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren karikatürlerin özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

4. İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU, mevcut her tür koşul, tarih ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

5. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

Sonuçlar 24-25 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘İzmir Üniversiteleri Platformu Teknoloji Günleri’ kapsamında yapılacak ödül töreninde açıklanacaktır

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü: 10 inch tablet

İkincilik Ödülü: 7 inch tablet

Üçüncülük Ödülü: 7 inch tablet

İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tel: 0 232 412 16 41

E-posta: iup@deu.edu.tr

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Üniversitelerarası İletişim Koordinatörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak İZMİR