Knovel

Knovel, mühendislerin bilimsel güvenirliği olan teknik bilgilere analitik arama motorları aracılığı ile erişebildiği gelişmiş bir web uygulaması ve platformudur. Knovel dünyada binlerce mühendis ve bilim insanı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır

Kazancı

T.C. Kanunları, T.C. K.H.K’ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K Yönetmelikleri, 750.000 adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Binlerce Dilekçe Örneği, Resmi Gazete Fihristi, Döviz Kurları, İç Borçlanma Senetleri, tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri, günlük işlenmektedir.

önce , tarafından

Karger

KARGER Journals Collection: Her kademedeki tıp uzmanları ve öğrencileri için nitelikli birer eğitim kaynağı olan dergilerden oluşan bir koleksiyondur. KARGER Journal Archive Collection: Karger kapsamindaki her derginin ilk cildinden 1997’ye kadar olan tum ciltleri kapsamaktadir. KARGER E-Journals Back File: Eski yıllara (1998-2011) erişim seçeneği sunmaktadır.