Merck Index Online

Merck Index Online: Merck Index, 120 yılı aşkın bir süredir kimyasallar, ilaçlar ve biyolojikler üzerine yapılan çalışmaları içeren kapsamlı ve güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmektedir.

önce , tarafından

MENDELEY (Kaynakça oluşturma aracı)

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan MENDELEY veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır: Mendeley, araştırmacıların verimliliğini ve araştırmacı işbirliklerini artıran bir referans yönetim aracı ve akademik işbirliği ağıdır. Mendeley aynı zamanda referans kaynaklarınızı kolay ve hızlı bir şekilde organize etmenizi, not almanızı ve tek tıkla atıf/kaynakça oluşturmanızı sağlayan etkin bir referans Devamı…

Methods Now

Kimyasal Analiz Yöntemlerini araştırmak ve kıyaslamak için kullanılan en geniş kaynaktır. MethodsNow programında, analitik ve sentetik yöntemlerin adım adım yönergeleri bulunmaktadır.

Micromedex

Kanıta dayalı tıp veritabanıdır. İçeriğindeki ilaç, toksikoloji, hastalıklar, akut bakım ve alternatif tıp için tarafsız olarak hazırlanmış modülleri sayesinde klinisyenlerin başvuruldukları en önemli Klinik Karar Destek (CDS) aracıdır. Neofax® kanıta dayalı ilaç bilgileri ile pediatrik ve neonatal hastalar için ilaç tedavisi yönetiminde kullanılır. RedBook® modülü ile 200.000’den fazla aktif, FDA Devamı…

MathsciNet

MathsciNet, Matematik alanında dünyada en geniş veri tabanıdır. Bu veri tabanı matematik konulu makalelerin bibliyografik bilgilerini, atıflarını ve eleştirilerini içermektedir. Bazı dergilere tam metin erişim sunulmaktadır.