İzmir Üniversiteleri Platformu

Üniversiteler Şehri İzmir

Türkiye’de bir ilk olarak Aralık 2008 tarihinde kurulan “İzmir Üniversiteleri Platformu”; İzmir’deki yükseköğretim kurumlarının akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak ve İzmir’i bir “Üniversite Kenti” olarak konumlandırmak için projeler üretmek amacıyla yola çıkmıştır. 2016 yılında faaliyetlerine kısa bir ara veren İzmir Üniversiteleri Platformu, Ocak 2019 itibari ile yeniden çalışmalarını hızlandırmıştır. İzmir Üniversiteleri Platformu; kurulduğu günden bu yana, üye üniversitelerin öğrencilerinin ortak bilimsel çalışmalar yapması, yine bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları uygulanması, kaynakların etkin kullanımı ve özellikle üniversiteleri ya da öğrencileri ilgilendiren konularda yerel yönetimler, merkezi yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde İzmir’e katkı sağlanması gibi birçok konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

İzmir Üniversiteler Platformu Organları

İzmir Üniversiteleri Platformu Yürütme Kurulu, platformda yer alan yükseköğretim kurumlarının rektörlerinden/müdürlerinden oluşmaktadır. Yürütme kurulu, rutin olarak toplanmanın yanı sıra gereksinim duyulması halinde, yapılacak çağrı üzerine de bir araya gelebilir. Platformdaki yükseköğretim kurumlarının rektörleri/müdürleri, birer yıllık dönemlerle ve sırayla kurula başkanlık etmektedir.

İzmir Üniversiteleri Platformu’nda, her üniversiteden bir temsilci bulunur. Üniversite iletişim sorumluları, Operasyon Grupları tarafından alınan kararları inceleyip değerlendirmek ve Yürütme Kurulu’nun görüşüne sunmakla görevlidir.

Koordinatörlük

İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP) Koordinatörlüğü, yürütme kurulu ve operasyon grupları toplantılarını organize eder. Bu organların kendi aralarındaki ve birbirleri arasındaki her türlü bilgi alışverişini sağlar. İzmir Üniversiteleri Platformu’nun iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerini ve tanımlanmış projelerini yürütür. Platformun 2022 yılındaki yürütücülüğünü, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) üstlenmiştir. İEÜ İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu da platformun dönem koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.     

Operasyon Grupları

Operasyon Grupları, planlanan projenin niteliğine göre, her üniversitenin konuyla ilgili görevlilerinin oluşturduğu, proje bazlı alt gruplardır. Proje sonunda dağılan operasyon grupları olduğu gibi süreklilik arz eden operasyon grupları da bulunmaktadır. Şu anda platform bünyesinde faaliyet gösteren operasyon gruplarından bazıları aşağıda yer almaktadır.