İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir'de Yeni Nesil Devlet Üniversitesi

İzmir’in dördüncü devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, ismini, kuruluş yılı olan 2010 yılının, UNESCO tarafından 17. yüzyıl Osmanlı bilim adamı Kâtip Çelebi’ye adanması vesilesiyle almıştır. Üniversitemiz 2011-2012 yılında eğitim faaliyetlerine başlamış olup, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne öğrenci alınmıştır. Tıp Fakültesi öğrencileri, Birlikte Kullanım Protokolü imzalanan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim görürken Hemşirelik bölümü öğrencileri ise Çiğli Belediyesi Binası Konferans Salonunda eğitim görmeye başlamıştır. Ancak sağlık eğitimi ile birlikte sağlık hizmetlerinin de verilmesi gerekliliği, yerleşke alanından farklı bir alanda sağlık yerleşkesi yapılması fikrini ortaya çıkarmış olup, bu amaçla Çiğli Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi kurulmuş ve üniversitenin Diş Hekimliği, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri 2011-2012 Eğitim yılının ikinci yarısında eğitimlerine bu yerleşkede devam etmiştir.

Üniversitemiz ağırlıklı olarak Sağlık ve Fen Bilimleri alanlarında kurulmuştur. Ancak 2012 yılında yeni kurulan İslami İlimler Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin kurulması ile sosyal alana da ağırlık verilerek toplumun ve bölgenin tüm ihtiyaçlarına hitap eden genel ağırlıklı bir üniversite haline gelmiştir.

Halen 13 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 17 araştırma ve uygulama merkezi ve bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerine yönelik 7 koordinatörlük ile akademik faaliyet gösteren Üniversitemizde, 309 doktora, 2.359 yüksek lisans, 7.813 lisans ve 677 ön lisans olmak üzere toplam 13,159 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunlardan yaklaşık 80 ülkeden olmak üzere 376 öğrencimiz uluslararası öğrenci statüsünde Üniversitemizde eğitim almaktadır. Akademik personel sayımız 888 ve idari personel sayımız 612 dir.

Küresel eğilimler ve özellikle EGE Bölgesinde ekonomik ve insan kaynağı açısından mevcut durum değerlendirildiğinde, Üniversitemizde, Çevre Teknolojileri, Kentsel Tasarım ve dönüşüm,  Elektronik cihazlar,  Sensörler, Robotik Teknolojiler, Yenilenebilir Enerji, Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi, Nesnelerin İnterneti, Nanobiyoteknolojik İlaç Araştırmaları, Kişiye Özgü Yenilikçi Tanı, Tedavi ve Destek Teknolojileri v.b. konulara öncelik verilmektedir.  Bu alanlarda üniversitemiz araştırma kurum kapasitesini proje, bütçe ve nitelik olarak geliştirmektedir ve aynı zamanda Üniversitemizde Ufuk2020, FP7, EUROKA, COST ve TEYDEP projelerine araştırmacıların sanayi destekli olarak katılımı sağlanmaktadır.

Büyük Veri (Big Data), Bulut Teknolojileri, Siber Güvenlik, Akıllı Robotlar, Simülasyon  gibi teknolojilerin uygulanabilmesi için gerekli olan Yapay Zeka – Akıllı Öğrenen Sistemler, Algılama Sistemleri,  Bilgisayarla Görme, Tasarım, İmalat, Enerji, Tedarik ve Değer Zinciri Yönetimi, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, endüstrinin yerli dijital dönüşümüne katkı verecek yetkinlikte, akademik uzman alt yapısına sahiptir.

Yaklaşık 600 firmanın olduğu bir bölgenin (AOSB) merkezindeki bir üniversite olarak, günümüzde Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yaklaşımıyla birlikte bölgemizdeki şirketlerin akıllı üretim/yönetim aşamasına geçişte, üniversitemizin merkezi bir rol oynayacağı görülmektedir. Bu noktadan hareketle Üniversitemizin de katkısıyla, İzmir’ de, İzmir Ticaret Odası, üniversiteler ve özel sektör ile bir yerli dijital dönüşüm platformu oluşturulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. İzmir’deki ekosistem paydaşları arasında işletmelerin dijitalleşme sürecinde acil ihtiyaçlarının tespit edilmesiyle birlikte üniversitemizde bu alana yönelik Nitelikli iş gücü ve istihdam için eğitim stratejilerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Üniversitemizde 2017 yılında, Proje Bazlı Geçici Laboratuvarlar kurulmuştur. 2018 yılında, HEDEF daha çok ürünün ticarileştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu altyapı çalışmalarının özgün yanı, farklı disiplinleri bir araya getirerek sinerji oluşturma becerisinin ön plana çıkarılmasıdır. Salt mühendislik veya sağlık mantığının işletme ve sosyal alanlarla birleştirilmesi, yaratıcılığı ve girişimin gerçekleştirilebilme olasılığını artıracaktır. İzmir’ in Bilim Şehri olabilmesi için; Üniversitemizin önemle üzerinde durduğu “İzmir Üniversiteler Platformu”nun önderliğinde, özellikle  Bilimsel ve Yenilikçi Kapasite Geliştirilerek, Yüksek entelektüel sermaye; güçlü akademik ve idari kadrolarla Sanayi ve STK’ların üniversiteden destek ve işbirliği talebini arttıracak şekilde, Ortak planlamalar yapılmaktadır.

Üniversitemiz devlet üniversitelerinde öğretim elemanına düşen yayın sayısı sıralamasında 2016 yılında 24.’üncü sırada iken 2017 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 11.’inci sıraya yükselmiştir.

Üniversitemiz 2018-2019 Akademik yılında, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler genel sıralamasında 86 üniversite arasında 3. sırayı alarak büyük bir başarıya daha imza atmıştır.

Tübitak kapsamında tamamlanan 33 proje ile halihazırda devam eden 45 projemiz vardır. Üniversitemizde İZKA kapsamında 4 adet proje,  Santez kapsamında 3 adet proje, Güney Kore Dgist kapsamında 2 adet proje tamamlanmıştır ve  Horizon 2020 1 adet , AB İngiltere 1 adet, NATO SPS 1 adet projemiz devam etmektedir.

Tamamen üniversitemiz imkanlarıyla geliştirilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi bizim de içinde bulunduğumuz 5 üniversite tarafından kullanılmaktadır. Toplam 300.000 kullanıcıya başarıyla  hizmet vermektedir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde Elektronik Belge Yönetim sistemi ile 2014 yılında TS13298 belesini alan ilk kamu kuruluşu olmuştur. Haziran 2018 tarihinde TS13298 standardı kapsamında Elektronik Belge Yönetim sistemimiz yıllık denetimden geçmiş ve yeni belgesini almıştır.

Uluslararası çaptaki öğretim üyeleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte Türkiye üniversiteleri içinde etki değeri  yüksek, yenilikçi araştırmaları yapmaya devam etmektedir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi