İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Mesleğini, İşini, Hayatını Kazan!

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, “Kavram Eğitim Vakfı” tarafından 12.07.2008 tarih ve 2008/13861 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bağımsız bir vakıf yükseköğretim kurumudur. 

2008–2009 Akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra; 15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan ve 2018 /11351 Bakanlar Kurulunun, “İstanbul İlinde Bulunan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu’nun Merkezinin İzmir’e Taşınması ve Adının İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar” gereği ile 2018-2019 Akademik yılında İzmir’de Konak İlçesi’nde eğitim ve öğretim hayatına devam etmiştir.

Ülkemizde oldukça talep gören ve mesleki anlamda iş dünyasının fazlasıyla ihtiyaç duyduğu sağlık, teknik ve sosyal alanlar olmak üzere 29 program ile eğitim vermektedir.  Ağız ve Diş Sağlığı Laboratuvarı, Fizyoterapi Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laboratuvarı, İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı, Ameliyathane Hizmetleri Laboratuvarı, Diyaliz Laboratuvarı, Radyo ve Televizyon Stüdyoları, Robotik Laboratuvarı, MAC Laboratuvarı, PC Laboratuvarı, İnşaat Teknolojileri Atölyesi, Makine Atölyesi, Aşçılık Programı Uygulama Mutfağı ve Çizim Atölyeleri ile öğrenciler üst düzey teknik donanımlara sahip, dünya ve AB meslek standartlarına uygun modern araç ve gereçlerle, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürerek, iş hayatına hazır olarak başlamaktadır.

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
İzmir Kavram MYO Müdürü

Lider özellikli, uygulamada yetkin meslek elemanları yetiştiren bir yüksekokul olma vizyonunu benimseyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, uluslararası nitelikteki programları ve fiziki donanımları ile öğrencilerine uluslararası bir eğitimin kapılarını da aralamaktadır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programları gibi uluslararası yükseköğretim kurumlarının işbirliğine dayalı programların yürütülmesi ile diğer ülkelerle öğretim elemanı-öğrenci değişimlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa’nın farklı ülkelerinde toplam 20 Yükseköğretim Kurumu ile anlaşması bulunan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün, öğrencilerimize uluslararası eğitim fırsatları sunmak adına çalışmaları devam etmektedir.

“Engelsiz Kavram” sloganıyla eğitimde tüm engelleri aşıldığı fiziki koşulların tamamlandığı Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim gören engelli öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve sosyal yaşamlarını uygun şartlarda sürdürebilmeleri için gereken destek “Engelli Öğrenci Birimi”miz tarafından sağlanmaktadır. Bununla birlikte Meslek Yüksekokulumuzun bölgemize dönük sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği de öncelikli hedeflerindendir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda verilen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerimiz ve diğer tüm kullanıcılarımızın bilgiye erişimdeki ihtiyaçlarını karşılamak, kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla kütüphanemiz web sitesi üzerinden kullanıcılara 7/24 erişim imkânı sağlanmaktadır. Sayıca her geçen gün artan kitap, dergi, elektronik veritabanı, kitap dışı materyallerin yanı sıra; internet erişimi için masaüstü bilgisayar ve kablosuz bağlantı  imkânları sağlanarak, tüm kullanıcılarımızın araştırma ve bilgi ihtiyaçları kütüphanemiz tarafından karşılanmaktadır.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan başarılı öğrencilerimiz devam ettikleri ön lisans anadal programı ile gerekli akademik koşulları sağladıkları takdirde diğer bir ön lisans programında “Çift Anadal” yapabilmekte ve birinci anadal programlarının yanında eş zamanlı olarak ikinci bir programda da eğitim alarak çift diploma ile meslek yüksekokulumuzdan mezun olabilmektedirler.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’muz; Kariyer Koordinatörlüğü, Mezunlar Derneği ve sunduğu Psikolojik Danışmanlık hizmeti ile öğrencilerinin ve mezunlarının kişisel ve mesleki gelişimleri yanında; kariyer koçluğu, psikolojik ve rehberlik danışmanlık hizmeti sunarak, onları her zaman yakından takip etmektedir.

Üniversite-Sanayi İş birliği projesini öncelikleyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’muz bu bağlamda sektörlerle entegrasyona önem vermektedir. Bir yandan kendi alanında  yetkin, sektör deneyimli akademisyen kadrosu ile öğrencilerini aktif, girişimci, çözüm ve sonuç odaklı meslek elemanları olarak yetiştirmeyi hedeflerken,  diğer yandan iş yaşamında başarılı iş insanlarını öğrencilerle de çeşitli etkinliklerle buluşturmayı, böylelikle öğrencilerinin uygulama ve staj olanaklarını geliştirmeyi  ilke saymaktadır.İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu