Dokuz Eylül Üniversitesi

“Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla, insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini arttırmak” misyonunu üstlenen Dokuz Eylül Üniversitesi, vizyonunu oluşturan “Dünyanın en iyi eğitim ve bilim merkezlerinden biri olmak” hedefine sıkı sıkıya bağlıdır. Böylesi büyük bir iddiayla eğitim faaliyetlerini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü ve büyük üniversiteleri arasında ilk sıralarda yerini almıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin; demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna dair inançla, Atatürk Temel İlkeleri rehberliğinde, aydınlık bir gelecek hedefleyen Dokuz Eylül Üniversitesi, kaliteli ve çağdaş eğitimin yanı sıra insani ve toplumsal değerleri gelişmiş kuşaklar yetiştirme başarısı ile tüm üniversiteler arasında ayrıcalıklı bir konuma ulaşmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye’nin batıya açılan penceresi ve üçüncü büyük kenti olan İzmir’de 20 Temmuz 1982’de eğitime başlayan ve 30. Yaşını kutlayan Dokuz Eylül Üniversitesi; 13 fakülte, 10 enstitü, 1 konservatuvar, 4 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 48 araştırma ve uygulama merkezi ile toplam 82 birimiyle dev bir eğitim kurumudur. Bu kurumda 31 Ocak 2013 tarihi itibari ile; 3103 akademik, 3359 idari personel görev yapmaktadır.

Kentin farklı yerleşim bölgelerinde eğitim–öğretim faaliyetlerini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi, özgün bir kimliğe sahip olan İzmir’in dinamik dokusunu yaşayan bir ‘Kent Üniversitesi’dir. 21 Şubat 2013 tarihi itibari ile 17 bin 177’si İzmir’den, 41 bin 735’i Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencinin eğitim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012–2013 Eğitim – Öğretim Yılı itibarıyla 87 ayrı ülkeden 948 yabancı uyruklu öğrencinin de eğitim gördüğü renkli bir yapıya sahiptir. Dokuz Eylüllü öğrenciler, 141 öğrenci kulüp ve topluluğu ile kültür, sanat, spor aktivitelerini sürdürmektedir.

Eğitimdeki başarısı ve ayrıcalıklarının yanında Türkiye’nin hatta dünyanın en iyi hastanelerinden birine sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi; öğretim üyelerinin niteliği, bina ve teknik donanımının yanı sıra, üstünlüğünü, tıp eğitimindeki başarısı ile de pekiştirmiştir. 2011 yılında mezuniyet öncesi tıp eğitimi Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite olan Tıp Fakültesi; Türkiye’de akredite olan ilk 8 fakülteden biridir. Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezi ve Mesleksel Beceriler Laboratuvarı ile kaliteli bir tıp eğitimi için gerekli tüm altyapı olanakları mevcuttur.  Böylesi iddialı bir altyapı ile stratejik planında ilk sıralarda yer alan ‘bilimsel araştırma’ hedefi doğrultusunda,  Dokuz Eylül Üniversitesi dünyanın en gelişmiş AR-GE Merkezlerinden birini bünyesine katmak için kolları sıvamıştır. Ayrıca Tınaztepe ve Balçova (Sağlık) yerleşkelerinde Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına ilişkin kararın 3 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanması ile üniversite-sanayi işbirliğinde bir adım daha atılarak,  bilim dünyasına dinamizm kazandırmaya yönelik önemli bir aşama kaydedilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi; 22 ülkede 46 üniversite ile akademik işbirliği ve değişim anlaşmalarına sahiptir. 2003-2004 akademik yılı itibarıyla Erasmus Hareketliliği Programı’na katılan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, bugüne dek 310 adet ikili anlaşma imzalanmış, toplam 910 öğrenci yurtdışına eğitime gönderilmiş,  404 öğrenci ise yurtdışından üniversitemize gelmiştir. 2012-2013 akademik yılında ise 350 öğrencinin Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden, 30 öğrencinin Erasmus Staj Hareketliliği’nden yararlanması ve 150 öğrencinin de yurtdışından üniversitemize eğitim görmek için gelmesi beklenmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2009 – 2010 Eğitim öğretim yılı itibarıyla dahil olduğu Farabi Değişim Programı sayesinde, öğrenciler ve öğretim elemanları yurtiçinde anlaşmalı üniversitelerde öğrenim görebilmekte ve çalışabilmektedirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi, geçtiğimiz aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından verilen “Uluslararası Diploma Eki Etiketi”ni almaya hak kazanmıştır. Diploma Eki Belgesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının diploma dereceleri uluslararası alanda tanınır hale gelmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi; 2010 yılından itibaren gençlere yönelik olarak “AB Gençlik Programı Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında” akredite bir kuruluştur. “Avrupa Gönüllü Hizmeti”(AGH)  kapsamında öğrencilerimiz;  12 aya kadar yaşadıkları ülke dışında bir Avrupa ülkesinde gönüllü olarak bir projeye dahil olabilmektedirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde;  5. Çerçeve Proje, 6. Çerçeve Proje ve 7. Çerçeve Proje kapsamında çok sayıda Avrupa Birliği projesi sürdürülmektedir. Bilimsel anlamda çok önemli olan bu projeler sayesinde öğrencilerimiz çok farklı ufuklarla çok farklı projelerde görev alabilmektedir. Bunun yanında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi koordinatörlüğünde yürütülen 300’e yakın proje üniversitelerin bilgi üretme amacına hizmet etmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 19.430 m2 kullanım alanı ve 2.850 okuyucu kapasitesi ile toplam 13 kütüphane araştırma için gerekli dokümanları sağlamak üzere hizmet vermektedir. Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan Merkez Kütüphane ise 13.000 m2’ kullanım alanı ve 1150 okuyucu kapasitesi ile Üniversitenin en büyük kütüphanesidir. Şubat 2013 tarihi itibarıyla toplam kitap sayısı 336.071, abone olunan yabancı ve yerli süreli yayın sayısı 1.312 adettir. Son yıllardaki elektronik bilgi erişim sistemlerindeki gelişmelerden yararlanabilmek için çeşitli konularda abone olunan veri tabanlarında bulunan full text elektronik dergi sayısı 38.486’dır.

Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkeleri içinde 5 kapalı spor salonu 12 açık spor sahası   (3 voleybol, 7 açık basketbol, 2 halı futbol sahası, 2 açık tenis kortu, 2 kapalı dans salonu ve 2 aletli kondisyon salonu bulunmaktadır. Öğrenciler açık ve kapalı spor salonlarında istedikleri her spor dalı ile uğraşabilmektedirler. Bunun yanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren sporcu öğrenciler, oluşturdukları takımlar ile fakülte ve yüksekokullar arası Rektörlük Kupası spor müsabakaları ve üniversitelerarası spor müsabakalarına katılabilmektedirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Tüm bu nedenlerle Türkiye genelinde gerek bilimsel, gerekse sosyo-kültürel açıdan en yüksek gelişim ivmesine sahip yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin mezunu olmak referans, öğrencisi olmak ayrıcalıktır.

http://www.deu.edu.tr