İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2001 yılında öğretime başlamış olup hem İzmir hem de Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesidir. Üniversitede, 7 fakülte, 3 yüksekokul, 2 enstitü, 8 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Bu akademik birimlerde 5 ayrı programda ön lisans, 31 ayrı programda lisans öğretimi, 25 ayrı programda yüksek lisans öğretimi ve 4 ayrı programda doktora öğretimi sürdürülmektedir. Lisans öğretim programlarından yedisi ABD-(SUNY) New York Eyalet Üniversitesi ile müşterek yürütülen çift diploma programlarıdır.

Moda ve Tekstil Tasarımı, Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümüne ön kayıt ile diğer lisans ve ön lisans programlarına merkezi sistem (ÖSYM tarafından yerleştirilen) ile öğrenci kabul edilmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 150’si Öğretim Üyesi, 73’ü Öğretim Görevlisi, 116’sı Okutman ve 93’ü Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 432 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Kontenjanı 2012 yılı itibariyle 1605 öğrencidir ve şu anda 6500’e yakın sayıda öğrenci öğrenim görmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki 95 üniversite ile ERASMUS programı anlaşması, 27 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, European Universities Association (Avrupa Üniversiteler Birliği) üyelik başvurusunda bulunmuş ve EUA’nın değerlendirmesi sonucunda, üyeliğe hak kazanmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, tüm mezunlarına vermekte olduğu İngilizce Diploma Eki (Diploma Supplement) belgesi ile Avrupa Komisyonu tarafından üniversitelerde verilen eğitimin kalitesinin bir ölçütü olarak gösterilen “Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label)” 2010 yılında almaya hak kazanmıştır. Bu etiket ile birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi diplomasının tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerliliği sağlanmıştır.

“Engelsiz Üniversite” olma düşüncesiyle gerekli fiziksel düzenlemelerin yapıldığı Üniversitede,  özel ihtiyaçları olan İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine kampüs ve eğitim hayatlarında destek vermek, diğer öğrencilerle benzer koşullarda akademik çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla Engelli Destek Birimi de bulunmaktadır.

Kariyer Yönlendirme Merkezi ve Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezi öğrencilerin kişisel ve mesleki konularda gelişimine katkı sağlamak, yol gösterici ve yardımcı olmak adına kurulmuş birimlerdir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Avrupa’da yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitimin kalitesini belgeleyen en önemli kuruluş olarak kabul gören Avrupa Dil Eğitimi Kalite Denetim Konseyi (The European Association for Quality Language Services) tarafından EAQUALS etkieti almaya hak kazanmıştır. Bu akreditasyon, eğitim ve öğretim, müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme, akademik yönetim, akademik kaynaklar, öğrencilere ve personele sağlanan imkanlar, öğretim kadrosunun kalitesi, iletişim ve kurumsal altyapı alanlarında, denetimlerini kapsamaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilen 10 farklı yabancı dilden birini “Zorunlu İkinci Yabancı Dil” olarak öğrenirler. Böylelikler sektörel, akademik ve güncel alanda iyi bir İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dille mezun olurlar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sayısı her yıl artmakta olan aktif öğrenci kulüpleri, gerçekleştirdikleri sosyal aktiviteler ve önemli organizasyonlar ile üniversitenin gelişip büyümesine katkı sağladıkları gibi, prestijini ve her daim genç kalan misyonunu koruma görevini gerçekleştirmektedirler.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri gerekli akademik koşulları sağladıkları takdirde “Çift Anadal Programı” kapsamında üniversiteye kayıt oldukları bölüm/program (birinci anadal) dışında, başka bir bölümde de eş zamanlı olarak ders alıp ikinci bir lisans diplomasına sahip olmaya hak kazanabilirler. Bunun yanı sıra “Yan Dal Programı” kapsamında kayıt oldukları bölüm/program(birinci anadal) dışında, başka bir bölümde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle Yan Dal Sertifikası almaya hak kazanabilirler.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerine lisans eğitimleri kapsamında farklı sertifika programları da sunmaktadır. Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Perakende Yönetimi ve Enerji Yönetimi Sertifika programları sürdürülmektedir.

Üniversite kampus alanı içinde bulunan yurt binası, 480 öğrenci kapasitelidir. 8 katlı binanın 4 katı kız, 4 katı erkek öğrencilere ayrılmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi

http://www.ieu.edu.tr