İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Katip Çelebi Üniversitesi

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), sağlam ve emin adımlarla, henüz 2 yaşında olmasına rağmen 150 öğretim üyesi ve 150 öğretim elemanı ile önemli mesafeler kat etmiştir.

İzmir’in en yeni devlet üniversitesi olarak, adını tarihteki büyük Türk âlimi Kâtip Çelebi’den alan üniversitemiz 12 fakülte, 3 enstitü ve 2 yüksekokula sahiptir.

Üniversite Rektörlüğü ve merkezi yerleşkemiz olan Çiğli Ana Yerleşkesinde yaklaşık 700.000 m2’lik alandaki binalarda hizmet verilmektedir.

Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesinde, akademik, klinik ve eğitim faaliyetlerimiz, 9500 m2’lik kapalı alana sahip Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültelerini içeren komplekste devam etmektedir.

Üniversitemiz; Sağlık Bilimleri Alanında; Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan, Fen Bilimleri Alanında; Mühendislik ve Mimarlık, Su Ürünleri, Gemi İnşaat-Denizcilik ve Orman Fakülteleri ile Fen Bilimleri Enstitüsünden; Sosyal Bilimleri Alanında ise; İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve İslami İlimler Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulundan oluşmaktadır.

Üniversitemizde Avrupa Birliğince önerilen Bologna sürecine uyumlu olarak tüm derslerin bilgi girişi ve kataloglama çalışmaları tamamlanmış ve diploma denkliği sürecinin ilk mezunlarımızla birlikte başlatılması için önlemler alınmıştır.

Neden İKÇÜ?

Gelişmiş ülkelerde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 15 olduğu göz önünde tutularak üniversitemizde şu an için öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 10’dur. Öğrenci sayımızı belli sınırlarda tutarak bu oranı 15’in üzerine çıkarmamak hedefindeyiz.

Amacımız sadece eğitim veren bir kurum olmaktan ziyade iyi bir araştırma üniversitesi olarak da dünyada bilimin aydınlık yoluna çalışkan, kararlı ve donanımlı neferler de yetiştirmektir. Bu kapsamda üniversitemizde yüksek lisans ve doktora programlarında eğitime başlayan öğrenci sayımız 150’dir. Lisans öğrenci sayısının lisansüstü öğrenci sayısına oranının dünya standartlarında iyi olarak kabul edilen %20 seviyesinde olmasını kendine hedef edinen üniversitemiz bu kapsamda daha birçok alanda ve ülkemizde ilkleri oluşturabilecek lisansüstü programlarının açılması için de yoğun çabalar sarf etmektedir.

Türkiye’de ilk defa %100 İngilizce lisans eğitimi sunan ve 8 farklı ülkeden birçok yabancı öğrenci ile son derece donanımlı laboratuvar ve kliniklerinde uluslararası kalitede eğitim veren Diş Hekimliği Fakültesinde tüm dallarda doktora ve uzmanlık eğitimi de sürdürülmekte ve sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya nitelikli diş hekimleri yetiştirilmektedir.

İzmir Valiliği ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile Sağlık Bakanlığının İzmir’deki en büyük ve en donanımlı hastanesi olan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi; İKÇÜ Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi olarak kullanılmakta ve öğrencilerimize en iyi klinik, laboratuvar ortamlarıyla pratik eğitim imkânı sunulmakta ve geleceğin başarılı doktorları yetiştirilmektedir.

İzmir ve çevresinin ilk Sağlık bilimleri Fakültesi ve hemşirelik bölümü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin staj imkânlarıyla üniversitemiz bünyesinde hizmet vermektedir.

“Sanayide Üniversite” konsepti ile tamamen İngilizce eğitim sunan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinde üniversite sanayi işbirliği ile öğrencilerine kapsamlı staj imkânları sunmaktadır.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 dönümlük araziye Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına yönelik protokol imzalanarak AR-GE’ye yönelik Teknokent çalışmalarına başlanılmıştır.

İzmir’in İlk Gemi İnşaat ve Denizcilik Fakültesi ve Orman Fakültesi de üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur.

Farklı imkânlar ve özellikler sunacak, çok boyutluluk yaklaşımını benimseyecek, farklı kültürleri ve bakış açılarını barındıran; yaratıcılık, öğrenme ve keşfetmeyi destekleyen ve kültürler arası alışverişler için farklı fırsatlar oluşturacak öğrencileri bekleyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi beş temel bölümde (İktisat, İşletme, Siyaset ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Maliye ve Mali Yönetim) programlarında eğitime başlamaktadır.

Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi, Balkan Dilleri ile Medya ve İletişim bölümlerinden oluşan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde ayrıca Güzel Sanatlar, Geleneksel Türk El Sanatları ve Müzik anasanat dallarıyla birlikte toplam 12 bölüm, 36 Anabilim Dalı ve 3 Anasanat Dalı bulunmaktadır.

“Tam Uzmanlık Tam İstihdam” sloganıyla kapılarını öğrencilerine açan Su Ürünleri Fakültesi kapalı devre laboratuvarları ile pratik eğitime büyük önem vererek yetkin Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektedir.

Yine İzmir ve çevresinin ilk Turizm Fakültesi tamamen İngilizce eğitimle İKÇÜ’de kurulmuştur.

İKÇÜ’de Uluslararası Çalışmalar

Üçüncü kuşak ya da “Dünya Üniversitesi” dediğimiz bir konsept ile öğrencisinin karşısına çıkan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, uluslararası bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Yurt dışı eğitim programlarına büyük önem veren üniversitemiz 2011 yılının sonunda yapmış olduğu başvurusunun neticesini “Erasmus University Charter”ını en kapsamlı seviye olan “Extended” düzeyinde almış; 2013-2014 akademik yılında Erasmus Programı’ndan faydalanabilecek olan üniversiteler listesine ismini yazdırmıştır. Bu kapsamda Finlandiya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Romanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Portekiz, Almanya, İtalya vb daha birçok ülke ile anlaşmalar imzalanmış ve öğrenci ve öğretim üyesi değişim çalışmaları başlatılmıştır.

Üniversitemiz ayrıca ABD’nin Michigan State ve Kanada’nın Bishop’s Üniversitesi ile imzaladığı işbirliği anlaşmalarla uluslararası anlamda emin adımlarla ilerlemektedir.

Katip Çelebi Üniversitesi

http://www.ikc.edu.tr