İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 1992 yılında kurulmuştur. Özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde eğitim dili İngilizcedir. Bugün dünyada en gelişmiş teknik üniversite modeli olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki iki örneğinden biridir. Fakülte ve bölümler, 1994 yılında öncelikle lisansüstü programların açılması ile faaliyete geçmiş, 1998 yılında da lisans programlarına öğrenci alımına başlanmıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, kurulduğu günden 1999′a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet vermiş, 1999′dan itibaren de kademeli olarak, Urla-Gülbahçe’deki kampüsüne taşınmıştır. Yaklaşık 3500 hektar alana sahip olan Enstitümüzde, 132.000 m²’ye yakın  kapalı alanda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetleri sürdürülmekte olup kampüsümüz, sürekli gelişmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü;

 • Mühendislik Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nden oluşmaktadır.

Enstitümüzde 10 lisans, 25 yüksek lisans ve 12 doktora programında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. 6 yüksek lisans ve 2 doktora programı disiplinler arası alandadır. Bütün programlarımızda, yaklaşık 1600′ü lisans olmak üzere, toplam 2200 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir.

Eğitim ve araştırmada, uluslararası normlar esas alınmıştır. Öğrenci merkezli, proje esaslı eğitim yöntemleri ile öğrencilerimizin araştırıcı, yaratıcı, girişimci, ekip çalışmasında başarılı, kendi teknolojimizi üretecek çağdaş bireyler olarak yetişmesi hedeflenmiştir. Mezunlar gerek yurt içi gerekse yurt dışında itibar görmekte, lisans mezunlarımız lisansüstü eğitim için yurt dışında en iyi üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedirler. Ayrıca, çalıştıkları alanlarda daha ilk yıllardan başlayarak kendilerini geliştirmeleri için son teknolojilerle donatılmış laboratuvar çalışmalarında bulunmaları sağlanmaktadır.

Enstitümüzde DPT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 100 civarında araştırma projesi ve 300′e yakın İYTE araştırma fonunca desteklenen araştırma projeleri yürütülmektedir. Araştırma ve uygulama çalışmaları ile yeni bilginin üretilmesi ve bu yolla bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek, üretime önderlik etme misyonu taşıyan Enstitümüz ile özdeşleşen “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” için kampüs alanımız içerisinde yaklaşık 60 kadar firma faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerimiz bu firmaların araştırmalarına katılabilmekte ve firmalar bünyesinde staj yapabilmektedirler. Aynı zamanda okul dönemi sonrası için iş bağlantısı sağlayabilmekte veya bu bölgede kendi şirketlerini kurarak iş yaşamlarına başlayabilmektedirler.

Neden İYTE?

Genç, dinamik ve üretken araştırmacıları, stratejik alanlarda yürüttüğü projeler, akademik bölüm ve merkezlerdeki gelişmiş laboratuvar olanakları ve İzmir ili Teknopark alanını da içeren kampüsüyle İYTE, bölgede önemli bir teknoloji koridoru olma yolunda hızla ilerlemektedir. İYTE mezunları gerek yurt içi gerekse yurt dışında itibar görmekte, lisans mezunlarımız lisansüstü eğitim için yurt içi ve yurt dışında saygın üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedirler. İYTE mezunları çeşitli sanayi kuruluşları ve firmalarda çalışmaya başlamış, başarılı olmuş ve “İYTE mezunu çok iyidir” algısını oluşturmuştur. Bunun birçok nedeni vardır; şöyle sıralanabilir:

 • İYTE’nin öğretim elemanı kadrosu akademik derecelerini ülkemiz ve dünyanın saygın eğitim/araştırma kurumlarından almış, kaliteyi devam ettiren akademisyenlerden oluşmaktadır.
 • İYTE’nin araştırma merkez ve laboratuvar altyapısı son derece gelişmiştir. Ancak, daha önemlisi, bu altyapıya erişim tüm İYTE’li araştırmacı ve öğrenciler için sınırsızdır.
 • İYTE Kütüphanesi dinamizmi ve değişime öncülük eden yapısıyla, İYTE’nin araştırma ve eğitim altyapısının temel taşlarından biridir. Mimari tasarımıyla da örnek bir yapı olan İYTE Kütüphanesi; sahip olduğu 256.000 civarı elektronik ve basılı kitap, 36.000′in üzerinde elektronik ve basılı dergi, 1.000 civarı tez, 5.000′in üzerinde multimedya koleksiyonuyla öğrenci ve personelinin hem araştırmalarına, hem de kültürel gelişimine yardımcı olmaktadır.
 • Ege bölgesinin tek teknoparkı İYTE kampüsündedir. Araştırma ve uygulama çalışmaları ile yeni bilginin üretilmesi ve bu yolla bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek üretime önderlik etme misyonu taşıyan Enstitümüz ile özdeşleşen “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”nin, şehrin göreceli karmaşasından uzakta İYTE kampüsünde yer alması, sadece İYTE’liler için değil, İzmir’deki tüm üniversiteler ve girişimciler için büyük avantaj oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz, sayısı 80’in üzerinde firmanın araştırmalarına katılabilmekte ve firma bünyesinde staj yapabilmektedir. Mezuniyet sonrası için iş bağlantısı da sağlayan öğrencilerimiz, aynı zamanda kendi şirketlerini kurarak faaliyet gösterebilmektedir.
 • İYTE Vakfı’nın şirketince organize edilen ve İzmir’in tüm üniversitelerinden öğrencilere de açık olan Tekno-Girişim eğitim programları, hem İYTE’li hem de diğer üniversitelerden gelen öğrenciler için önemli bir fırsat yaratmaktadır.
 • Yeni kurulan İnovasyon Merkezi, sadece girişimci firmalar için değil, gelişmeye açık fikirli olan tüm İYTE’li öğrenciler için kuluçka merkezi rolü de oynayacaktır. Üniversitelerin kabuk değiştirdiği ve girişimciliğin öne çıktığı günümüzde, böyle bir merkez İYTE öğrenciler için büyük bir avantaj.
 • İYTE’li öğretim üyeleri, TÜBİTAK araştırma projelerinden yararlanma oranında Türkiye’nin ilk üçü içindedir. Bu durum, akademik kariyer yapmak isteyen İYTE öğrencileri için önemli bir motivasyon kaynağıdır.
 • Aynı şekilde, 100’den fazla öğretim üyesine sahip üniversitelerin uluslararası bilimsel yayın performansları kıyaslandığında, öğretim üyesi başına düşen 1.27 yayın ortalaması ile İYTE, 2010 yılında Türkiye birincisidir. Benzer oran ve sıralamanın bundan sonraki yıllarda da gerçekleşeceği öngörülebilir. Bu, İYTE’li öğrencilerin nasıl bir akademik ortam içinde eğitim alacağını gösteren önemli bir parametredir.
 • İYTE’de öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 15’in altındadır. Bu, Türkiye’nin en iyi ortalamalarından biridir. Bunun anlamı, öğrenci-öğretim üyesi ilişkisinin çok rahat ve kolay kurulabilir olmasıdır.
 • İYTE kampüs alanı, coğrafi konumu ve doğal çevresi ile çeşitli açık hava sporları için ideal bir ortam sağlamaktadır. 1200 seyirci kapasiteli spor salonunda basketbol, voleybol, hentbol karşılaşmalarının yapılabileceği nizami spor sahaları, bireysel ve takım sporları için uygun çalışma ve eğitim alanları, kondisyon ve aerobik salonu yer almaktadır. Tenis kortları, tenis çalışma duvarı, açık hava sahaları, mini golf sahası, yapay çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahalarını da içeren spor kompleksi kafeteryası ile birlikte hizmet vermektedir. Yarı olimpik yüzme havuzunun önümüzdeki yıl içinde hizmete girmesi beklenmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

http://www.iyte.edu.tr