İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Türkiye'nin Teknoloji Üssü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile 1992 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. İYTE’de eğitim dili %100 İngilizcedir. Bugün dünyada en gelişmiş teknik üniversite modellerinden biri olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneğidir. Fakülte ve bölümler, 1994 yılında öncelikle lisansüstü programların açılması ile faaliyete geçmiş, 1998 yılında da lisans programlarına öğrenci alımına başlanmıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, kurulduğu günden 1999’a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet vermiş, 1999’dan itibaren de kademeli olarak, Urla-Gülbahçe’deki kampüsüne taşınmıştır. Yaklaşık 3500 hektar alana sahip olan Enstitümüzde, 132.000 m²’ye yakın bir kapalı alanda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetleri sürdürülmekte olup kampüsümüz, sürekli gelişmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik yapısı Mühendislik, Fen ve Mimarlık olmak üzere 3 fakülte ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 1 enstitüden oluşmaktadır.

Enstitümüzde 14 lisans, 24 yüksek lisans ve 19 doktora programında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. 6 yüksek lisans ve 4 doktora programı disiplinler arası alandadır. Bütün programlarımızda, yaklaşık 3851’i lisans olmak üzere, toplam 5383 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir.

Mezunlar gerek yurt içi gerekse yurt dışında itibar görmekte, lisans mezunlarımız lisansüstü eğitim için yurt dışında en iyi üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedirler.

Enstitümüzde SANTEZ, AB, DPT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 370 civarında araştırma projesi ve 500’e yakın İYTE araştırma fonunca desteklenen araştırma projeleri yürütülmektedir.

Neden İyte

Genç, dinamik ve üretken araştırmacıları, stratejik alanlarda yürüttüğü projeler, akademik bölüm ve merkezlerdeki gelişmiş laboratuvar olanakları ve İzmir ili Teknopark alanını da içeren kampüsüyle İYTE, Türkiye’nin Teknoloji Üssüdür.  İYTE mezunları yurtiçinde ve yurt dışında çeşitli sanayi kuruluşları ve firmalarda, önemli bilimsel projelerde, dünya çapındaki üniversitelerde çalışmaya başlamış, başarılı olmuş ve İYTE’nin marka bir üniversite olma, uluslararasılaşma hedefinde en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu ilerleme İYTE’nin; güçlü akademik ve bilimsel alt yapıyla, öğrencilerini rol model bireyler olarak geleceğe hazırlama sorumluluğu arasındaki köprüleri birleştiren vizyonu sayesinde mümkün olmaktadır. 

Akademik Kadro

İYTE’nin öğretim elemanı kadrosu akademik derecelerini ülkemiz ve dünyanın saygın eğitim/araştırma kurumlarından almış, kaliteyi devam ettiren akademisyenlerden oluşmaktadır. 535 Akademik personelin çoğu yurt dışı doktoralıdır. İYTE’de öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 15’in altındadır. Bu, Türkiye’nin en iyi ortalamalarından biridir. Ayrıca bilimsel yayın performansları ve akademik bilimsel üst düzey ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri incelendiğinde İYTE Bilim Oscarları tabir edilen pek çok ödüle sahip akademisyenleriyle de hep ilk sıralarda yer almaktadır.

Araştırma Ekosistemi

İYTE’nin araştırma merkez ve laboratuvar altyapısı son derece gelişmiştir. Son teknolojilerle donatılmış laboratuvar altyapısına erişim tüm İYTE’li araştırmacı ve öğrenciler için sınırsızdır.  İYTE’deki bütün araştırma merkezlerini tek çatı altında toplayarak uluslararası bir kimlik kazanması için de başvurusu UNESCO’ya yapılmış olan İYTE Tümleşik Araştırmalar Merkezi (İYTE TAM) gerek Enstitümüz gerekse bölge için çok önemli bir oluşumdur. İYTE’li öğretim üyeleri, TÜBİTAK araştırma projelerinden yararlanma oranında Türkiye’nin ilk üçü içindedir.

Kütüphane

İYTE Kütüphanesi dinamizmi ve değişime öncülük eden yapısıyla, İYTE’nin araştırma ve eğitim altyapısının temel taşlarından biridir.

Teknopark İzmir ve İnovasyon Merkezi

Ege Bölgesi’nde kurulan ilk teknopark İYTE kampüsündedir. Araştırma ve uygulama çalışmaları ile yeni bilginin üretilmesi ve bu yolla bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek üretime önderlik etme misyonu taşıyan Enstitümüz ile özdeşleşen “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”nin, şehrin göreceli karmaşasından uzakta İYTE kampüsünde yer alması, sadece İYTE’liler için değil, İzmir’deki tüm üniversiteler ve girişimciler için büyük avantaj oluşturmaktadır.

Barınma ve Beslenme

KYK: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Urla Yurt Müdürlüğü, 1032 öğrenci kapasitesine (456 kız, 576 erkek) sahiptir. Kampüs alanımız içinde yeni KYK yurdu yapılması için girişimler devam etmektedir.

YAŞAM MERKEZİ: Kampus içinde yer alan Yaşam Merkezimizde,  Yüksek Lisans – Doktora Öğrencileri, Lisans Öğrencileri ve Teknopark çalışanlarının ayrı ayrı konaklayabilecekleri bloklar bulunmaktadır.

BESLENME: Öğle yemeği 5000 kişilik kapasiteye sahip merkezi kafeteryada tabldot olarak verilmektedir. Kampüs alanı içinde  yemek için farklı mekanlar da mevcuttur.

Sportif Olanaklar

İYTE kampüs alanı, coğrafi konumu ve doğal çevresi ile çeşitli açık hava sporları için ideal bir ortam sağlamaktadır. 1200 seyirci kapasiteli spor salonunda basketbol, voleybol, hentbol karşılaşmalarının yapılabileceği nizami spor sahaları, bireysel ve takım sporları için uygun çalışma ve eğitim alanları, kondisyon ve aerobik salonu yer almaktadır. Tenis kortları, tenis çalışma duvarı, açık hava sahaları, mini golf sahası, yapay çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahalarını da içeren spor kompleksi kafeteryası ile birlikte hizmet vermektedir. Yarı olimpik yüzme havuzu ile birlikte, diğer spor alanlarına ek olarak, İYTE kampüsü tamamen doğal bir spor mekanıdır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü