İzmir Üniversiteleri Platformu kapsamında, İzmir’deki üniversite kütüphaneleri (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi) kitap ödünç verme işbirliği başlatılmış olup, belirtilen kütüphanelerden karşılıklı yararlanma prensibi üzerine aşağıdaki hususlarda protokol imzalanmıştır.

Bu protokolün 1.maddesinde belirtilen kriterlere uyan araştırmacılar, aşağıda bulunan formu doldurarak ilgili üniversitenin kütüphanesinde görevli olan İUP kütüphanelerarası ödünç verme sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖDÜNÇ VERME PROTOKOLÜ

 1. Her üniversitenin akademisyenleri, öğretim görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri karşılıklı olarak ödünç verme protokolü ile başvurularını yaparak diğer üniversitelerin kütüphanelerinden yararlanır. Kurumlarına yapmış oldukları başvuru sonucunda, kurumlarınca verilmiş olan akademik kimlik kartları ile kendilerini tanıtarak kitap ödünç alabilirler.
 2. Ödünç alma hizmetinde tüm üyelikler her yıl 1 Ekim tarihinde yenilenir.
 3. Ödünç alma hizmeti sadece kitapları kapsar. Dergiler, referans kitapları, nadir eserler, tezler, rezerv kitaplar, kitap dışı materyal ödünç verilmez.
 4. Ödünç verilecek olan kitap sayısı en fazla 5 adet ve ödünç verme süresi 30 gün olup, süre bitiminde eğer rezervasyon yoksa kitaba 1 kez uzatma yapılabilir.
 5. Kütüphaneler kendi okuyucuları tarafından talep gelmesi durumunda diğer üniversite okuyucuları tarafından ödünç alınmış olan kitabı isteyebilir.
 6. Geç getirilen kitaplara, her bir kitap için günlük 2 TL ceza miktarı uygulanır ve ödeme kaynak ödünç alınan kütüphaneye yapılır. Bir kitabı 20 gün geciktiren okuyucuya Rektörlük kanalı tarafından yapılacak resmi yazışma sonucu bir yıl süre ile anlaşmalı olan tüm kütüphaneler kitap ödünç vermez. Ceza miktarı her yıl Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları ve Kütüphane Müdürleri tarafından ortaklaşa belirlenir.
 7. Kitabın kaybı söz konusu olursa kullanıcı Merkez Bankası’nın günlük efektif satış kuru üzerinden hesaplanan rayiç fiyat tutarına 50 TL işlem parası ilave ederek, kaybın bildirme tarihine kadar biriken gecikme cezasıyla birlikte bulunan değerini öder.
 8. İade edilmeyen kitap ve ödenmeyen cezaların takibinden kurumlar sorumlu olacaktır.
 9. Ödünç alma hizmetinden yararlananlar, kurumlarından ayrılacağı zaman diğer üniversitelerin kütüphaneleri ile de ilişiği olup olmadığı araştırıldıktan sonra ilişik kesme işlemi yapılır.
 10. Bu Protokol, İzmir’deki üniversite kütüphaneleri (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları ve Kütüphane Müdürleri tarafından yürütülür.
 11. Yukarıda yazılan maddeler dışında karşılaşılacak durumlarda, faydalanılmak istenen kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 12. Taraflar dilerse 30 gün öncesinden haber vermek şartıyla protokolü feshedebilirler.

FORM: İzmir Üniversite Kütüphaneleri Ödünç Verme Formuna ulaşmak için tıklayınız.