Kütüphane Portalı

Bu portal içerisinde, İÜP kapsamındaki kütüphanelerin abone olduğu veritabanları listelenmekte, tüm kütüphane katalogları bir arada taranabilmekte ve açık erişim kaynaklarına erişim sağlanabilmektedir.

İzmir Üniversiteleri Platformu kapsamında, İzmir’deki üniversite kütüphaneleri (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi) kitap ödünç verme işbirliği başlatılmış olup, belirtilen kütüphanelerden karşılıklı yararlanma prensibi üzerine protokol imzalanmıştır.

Bu protokolden yararlanmak isteyen araştırmacıların aşağıdaki bağlantıda yer alan kuralları okuması ve formu doldurması gerekir.

Kitap Ödünç Verme Formu ve Kuralları için tıklayınız.

İÜP Toplu Katalog Tarama

Abone Veritabanları

Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
ACM (Association for Computing Machinery)

ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir.

bilgisayar muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Access Medicine

Klinik tıp ve genel tıp alanında önemli bir kaynak olan Access Medicine Access Medicine Access Medicine veritabanı; 90’dan fazla tıp kitabı, ders kitapları, güncellenmiş içerik, muayene ve prosedür videoları, animasyon ve ses dosyaları, binlerce fotoğraf ve açıklama, başvuru araçları, olgular, etkileşimli öz değerlendirme ve kayıt dosyaları içermektedir. Tanı araçları da sağlamasının yanı sıra kapsamlı bir arama platformu ve mobil cihazlara içerik yükleme özellikleri de kullanıcılara sunulmaktadır.

tip-ve-saglik-bilimleriizmir-ekonomi-universitesi
ACS (American Chemical Society)

Kimya alanında ve ilgili disiplinlerde ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanan dergilere tam metin elektronik erişim sağlanmaktadır. En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.

kimya muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
AIP (American Institute of Physics)

Fizik, kimyasal fizik, matematik, nükleer fizik, kozmoloji, ses bilimi ve fizik-mekanik konularındaki tam metin dergileri içerir.

fizik muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
AAP (American Academy of Pediatrics)

American Academy of Pediatrics (AAP) tarafindan yayinlanan Pediatri konusundaki 5 Adet dergiye erişim saglanmaktadir.

tip-ve-saglik-bilimleriege-universitesi
Annual Reviews

Annual Reviews Biyomedikal, Yaşambilim, Fizik, Ekonomi ve Sosyal Bilimler (Ekonomi dahil) olmak üzere 40 farklı disiplinde dergiler yayınlamaktadır. Review makale temel arastırma için zorunlu bir giriş kapısıdır. Tanınmıs araştırmacılar ve editörler her yıl özel disiplinlerdeki çok büyük miktarda araştırmayı gözden geçirip ayıklayarak sentezler. Araştırmacılara kendi alanlarındaki başlıca araştırmaları sunarak onlara konuları ile ilgili olarak güncel bilgileri sunar; zaman ve emek tasarrufu sağlar.

ekonomi fizik muhendislik sosyal-bilimlerdokuz-eylul-universitesi
APS (American Physical Society )

Fizik konu alanında alttaki dergileri içerir. Ayrıca PROLA veri tabanı ile arşiv erişimi de sağlar.
Physical Review A
Physical Review B
Physical Review C
Physical Review D
Physical Review E
Physical Review Letters
Reviews of Modern Physics
Physical Review Online Archive (PROLA)
Physical Review X (Open Access)
Physical Review Special Topics – Accelerators and Beams (Open Access)
Physical Review Special Topics – Physics Education Research (Open Access)
Physics –(Open Access)

fizik muhendislikdokuz-eylul-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
ASCE (American Society of Civil Engineers)

ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini ilgilendiren dergileri kapsar. Kapsaminda ;

•1983 yılından günümüze kadar yayınlananan 37 adet ASCE dergisinde 63,000 üzerinde makale
•2000 yılından günümüze dek olan 452 ASCE Proceedings 43,000’in üzerinde teknik makale icerir.

insaat muhendislikdokuz-eylul-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
ASTM Standards (American Society for Testing Materials)

Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır. Paket ayrıca ASTM standartlarını da içermektedir.

kimya malzeme-bilimleri muhendislik standartlar uzay-muhendisligidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi
İdealonline

İdealonline, Dergi, Kitap, Makale, Sempozyum&Kongre ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, Tıp, Edebiyat, Tarih, Sosyal Bilimler, Hukuk, İktisat, Ekonomi, İşletme, İnovasyon, Enerji vb. alanlardaki kapsamlı ve geniş bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan, bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

550+ e-Dergi – 75.000+ Makale – 360+ e-Kitap’a erişim sağlanabilir.

geneldokuz-eylul-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
İktisat Isletme ve Finans Dergisi

Aylık olarak yayınlanan, iktisat, işletme ve finans alanlarında makaleler sunan uluslararası, hakemli akademik bir dergidir.

sosyal-bilimlerege-universitesi
Art History Research net (AHRnet):

Design Abstracts Retrospective: DAAI (Design and Applied Art Index) veritabanını destekleyen önemli bir tamamlayıcı kaynaktır. Design Abstract Retrospective DAAI’in tarih kapsamı içerisinde yer almayan, mimarlık ve sanat alanında yayınlanmış önemli kaynakların, kitapların ve dergilerin bilgilerini içerir. Arts+Architecture ProFiles: Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında yayınlanan ve 20. yüzyılın en etkili mimar, tasarımcı ve özel kuruluşlardan oluşan, 16.000’inin üzerinde profile ulaşmayı sağlayan çok kapsamlı bir veri tabanıdır. ReVIEW: 19. ve 20. yüzyıl başlarının güzel ve dekoratif sanat dergilerinin tam metinlerini içermektedir. Resources Sources: 1 The Posters – Poster hakkında kapsmalı bilgiler içerir.

mimarlikizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
ASME (The American Society of Mechanical Engineers)

1880 yılında kurulan The American Society of Mechanical Engineers (ASME)140,000’den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren ilk profesyonel organizasyondur. ASME çok sayıda teknik alan ve endüstri dalı için mühendislik standartları geliştirmiştir. Bunların arasında boru hattı üretimi, asansör ve yürüyen merdivenler,malzeme mühendisliği, gaz türbinleri ve nükleer enerji sayılabilir. Bugün ASME 32 dergi, 500 kod ve standarta sahiptir. ASME Digital Library, derneğin 32 Dergisini ve Uygulamalı Mekanik Revizyonlarını tek bir platformda barındıran ana bilgi deposudur. ASME Digital Library 82,000’ den fazla dergi makalesini ve 1960-2000 yılları arasındaki dergilerin arşivlerinin tümünü 6 paket halinde sunmaktadır. Ayrıca 2008-2018 yıllarına ait toplam 1,450 cilt, 125,000 makale ve 1,000,000 sayfayı aşkın teknik içerik barındıran ASME konferans tutanaklarına erişim sağlamaktadır.

makina-muhendisligi muhendislikizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
BeckOnline

Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara konu ile makaleleri içeren tam metin veritabanıdır.

hukukyasar-universitesi
Bloomsbury Design Library

The Bloomsbury Design Library veritabanı, geniş tasarım alanlarında çalışan herkes için benzersiz bir kaynaktır ve tamamen aranabilir metin ve resim içeriğinin dikkatle seçilmiş koleksiyonuna erişim sunar.

mimarlikizmir-ekonomi-universitesi
BMJ (British Medical Journal)

BMJ Journals: Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 28 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır. Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, daha çok klinik dergilerdir.
BMJ Best Practice : Sağlık profesyonellerinin tanı ve tedavi süreçlerinde en iyi klinik kararı verebilmeleri için güvenilir ve güncel bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, hızlı ve kolay erişilebilen online karar destek aracıdır.

NOT: Ege Üniversitesi’nin güncel aboneliği yoktur, yalnızca abone oldukları yıllara erişim mevcuttur.

tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi
Book Citation Index

Book citation index, 2005 yılından günümüze kadar fen bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde yayınlanmış 30.000’den seçilmiş kitabın referans aramalarına izin verir.

atif-analizleriizmir-ekonomi-universitesi
BioOne

Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri konularında 150’nin üzerinde dergiyi kapsayan BioOne; yüksek kalitede ve lider durumunda olan kaynakları bir araya toplayan veritabanıdır.

yasam-bilimleriege-universitesi
BioMed Central

Açık erişim yayıncılığın öncüsü olan BMC, BMC Biology ve BMC Medicine gibi geniş ilgi alanları, Malaria Journal and Microbiome ve the BMC series gibi uzman dergileri içeren yüksek kaliteli hakemli dergilere ev sahipliği yapmaktadır.

biyoloji biomedikal-muhendisligi muhendislik tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
Bookboon
e-kitap-veritabanlariacik-erisim-kaynaklari
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

BASE, özellikle akademik web kaynakları için dünyanın en kapsamlı arama motorlarından biridir. BASE, 6.000’den fazla kaynaktan 130 milyonun üzerinde doküman sunmaktadır. İndeksli belgelerin yaklaşık % 60’ının tam metinlerine ücretsiz olarak erişilebilmektedir (Açık Erişim). BASE Bielefeld Üniversitesi Kütüphanesi tarafından işletilmektedir.

genelacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
CAB Abstracts

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan CAB Abstracts veritabanı konusu; Ziraat ve uygulamalı yaşam bilimleri konularını kapsayan en kapsamlı uluslararası veritabanıdır.

 

yasam-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
CABI’s Nutrition and Food Sciences

CABI’s Nutrition and Food Sciences, kullanıcılara, uygulamalı yaşam bilimlerinin yansıra haberler, incelemeler ve veri sayfaları konusunda öncü bir veri tabanı olan CAB Abstracts’den aldığı bibliyografik bilgi ve özetleri sunarak araştırma ve uygulamaları destekler. Diyet çalışmaları, beslenme fizyolojisi, genomik, proteomik, metabolomik ve kişiye özel diyetler, beslenmeye bağlı hastalıklar, klinik beslenme ve diyet uzmanlığı, kamu sağlığı beslenmesi, sağlıklı yeme, gıda kültürü, gıda kompozisyon ve analizi, gıda işleme ve paketleme, gıda depolama ve koruma, özgün dıdalar, işlevsel gıdalar, gıda artıkları, gıda güvenliği ve kalitesi, gıda sahteciliği, pazarlama, gıda politikası, gıda güvenliği, uluslararası mevzuatlar ve tüketici ve duyu bilimi.

yasam-bilimleriizmir-ekonomi-universitesi
Cambridge Journals

Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında 384 adet tam metin dergi içeren veri tabanıdır.

genelege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
ChemSpider

28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. 400den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider, tek bir ara yüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkanı sunmaktadır.

kimya muhendislikege-universitesi
ClinicalKey

MD Consult, First Consult ve Clinics of North America dergilerinin tamamını ve ayrıca 800’den fazla kitap, 500’den fazla en saygın dergiyi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosu bir araya getirerek kullanıcılarına sunmaktadır.

e-kitap-veritabanlari tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi
Cochrane

Kanıta Dayalı Tıp Veri tabanıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir. Hasta değerleri ve klinik uzmanlıkla ilgili araştırma kanıtlarını, sağlık hizmetleri ve girişimlerinin etkinliği üzerine yapılan uluslar arası araştırmaları bir araya getirir. Klinik deneyleri, metodları, teknolojileri ve ekonomik değerlendirmeleri içeren 650.000 civarında veri kaydı ve 5.000 civarında Cochrane Sistematik İncelemelerini içermektedir.

tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi
Communication Source

Communication Source, yüksek kaliteli EBSCO veri tabanları, Communication & Mass Media Complete ve Communication Abstracts’ın birleşiminden geliştirilmiş olup, iletişim, radyo, televizyon, sinema, basın, yayın ve ilgili diğer tüm alanlardaki en itibarlı ve güvenilir kaynaklara erişim sağlamaktadır. Hemen hemen hepsi hakemli olmak üzere yüzlerce dergi içeren ve kapsamı 1900’lere kadar uzanan Communication Source, bu disiplinler için hazırlanmış en kapsamlı tam metin veri tabanıdır.

iletisim-bilimleriizmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Cold Spring Harbor Protocols

Cold Spring Harbor Protocols: Cold Spring Harbor Protocols; hücre, gelişimsel ve moleküler biyoloji, genetik, biyoinformatik, protein bilimi, bilişimsel biyoloji, bağışıklık bilimi, sinirbilim ve görüntüleme araştırma yöntemlerinde kesin kaynak sağlayan interdisipliner bir kaynaktır.

yasam-bilimleriizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Core

CORE – tüm dünyadaki açık erişim araştırma ödevlerini toplar.

arastirma-odevleriacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Dentistry & Oral Sciences Source

Diş hekimligi konusunda 210’dan fazla temel akademik derginin indekslenip 160’dan fazlasinin tam metin olarak yer aldigi Dentistry & Oral Sciences Source’ta ayrica onlarca kitaba, konferans kaydina ve dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz.

tip-ve-saglik-bilimleriege-universitesi
dMags – Dijital Dergi Mağazası

dMags – Dijital Dergi Mağazası : Bilim & teknoloji, yaşam, eğlence, kültür, sektörel, iş dünyası, sağlık, sanat, spor, ev dekorasyon, kadın, erkek, çocuk, seyahat, otomobil, yemek, hobi kategorilerinde 100’den fazla dergiyi haftalık veya aylık takip etme imkanı sunmaktadır.

populer-dergilerizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Datastream

Datastream, hisse senetleri, endeksler, borsalar, türevler, emtialar, vadeli işlemler, para birimleri, opsiyonlar, tahvil piyasaları, döviz kurları, şirket finansalları ve ekonomik verilerin tarihsel, küresel kapsamını içerir.

Tanıtım broşürü için tıklayınız

borsa-analizleri doviz-para-analizleri hisse-senetleri-analizleri istatistik muhasebe-finans-ekonomiizmir-ekonomi-universitesi
DOE Pages (Department of Energy Pages)

DOE araştırma fonu kaynaklı yayınlara Açık Erişim imkanı sağlar. 

ekoloji elektrik-elektronik-muhendisligi enerji fizik muhendislikacik-erisim-kaynaklari
Dimensions

19 milyondan fazla açık erişim makalesi içermektedir. Açık Erişim filtresini kullanın.

biomedikal-muhendisligi genel kimya muhendislik patentler psikoloji siyaset-bilimleri sosyoloji tarih tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) dizinlemekte olduğu 11.843 dergi ve bu dergilerde yer alan 3.216.144 makale ile dünyanın önde gelen Açık Erişim platformlarından biridir.

Konu Başlıkları

Agriculture
Auxiliary sciences of history
Bibliography. Library science. Information resources
Education
Fine Arts
General Works
Geography. Anthropology. Recreation
History (General) and history of Europe
History America
Language and Literature
Law
Medicine
Military Science
Music and books on Music
Naval Science
Philosophy. Psychology. Religion
Political science
Science
Social Sciences
Technology

askeri-bilim edebiyat egitim-bilimleri genel hukuk kutuphanecilik muzik tarih tip-ve-saglik-bilimleri yeryuzu-bilimiacik-erisim-kaynaklari
DOAB (Directory of Open Access Books)

Temel amacı açık erişimde olan kitapların keşfedilebilirliğini arttırmak olan “DOAB: Directory of Open Access Books”; 280 yayınevine ait akademik nitelikteki 12.652 kitaba erişim imkanı sunmaktadır.

e-kitap-veritabanlariacik-erisim-kaynaklari
DART-Avrupa Elektronik Tez Portalı

DART Avrupa Elektronik Tez Portalı 28 Avrupa ülkesinden, 613 üniversitenin, 782.910 araştırma tezine tam metin erişim imkânı sunar.

genel tez-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Ebook Central (EBRARY)

150.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri,Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir.

e-kitap-veritabanlari geneldokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
EBSCO e-Kitap akademik koleksiyon

EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 170.000 civarında elektronik kitap içerir ve EBSCOhost platformu üzerinden kolay kullanım özellikleriyle araştırmacıların ihtiyaç duyduğu gerçek anlamda akademik bir elektronik kitap veri tabanıdır. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. MIT Press’ten Taylor & Francis’e bir çok önemli yayıncının kitaplarına mobil araçlarla erişim imkanı vardır.

e-kitap-veritabanlari genelizmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
Elsevier e-book  

Elsevier E-Books Elsevier Yayınevine ait bilgisayar bilimleri, matematik ve psikoloji konularındaki kitaplara erişim sağlanmaktadır. Elsevier Yayınevi’ne ait elektronik kitaplara Science Direct dergileri ile aynı arayüzden erişim sağlanmaktadır: http://www.sciencedirect.com/ Belirtilen URL adresindeki konu başlıkları altında yeşil renk book ikonu olan kitaplara tam metin erişilebilmektedir.

e-kitap-veritabanlari genelizmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
Emerald e-books 

Taşımacılık ve ulaştırma alanında 62 adet e-kitap. Tourism & Hospitality alanında 44 adet e-kitap. Sociology alanında 531 adet e-kitap Education alanında 330 adet e-kitap

e-kitap-veritabanlari sosyal-bilimlerizmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
EMIS

125’den fazla gelişmekte olan ülkeyi kapsayan Şirket, Sektör, M&A, ve Ülke Makroekonomik bilgisi ve çok kaynaklı haber sağlayan veri tabanına www.emis.com adresini kullanarak kampüs içinden ve dışından erişim sağlayabilirsiniz. İçeriklere ulaşmak icin URL adresine tıkladıktan sonra açılan ekranın sağ üst köşesindeki “Client Login” sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır.

sirket-analizleriizmir-ekonomi-universitesi
EndNoteX9

Dünya çapında akademik enstitülerde ve araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacıların, kütüphanecilerin ve öğrencilerin kişisel bilgi veritabanlarını oluşturarak, bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamasına, düzenlemesine, taramasına ve paylaşmasına olanak sağlayan, makale yazım süreçlerinde 6000’in üzerinde farklı bibliyografya (dergi) stili (APA, Harvard, MLA, Turabian v.b.) ile atıf, şekil ve referansların düzenlenmesine yardımcı olan ve çalışmalarını yayınlamak için en uygun dergileri öneren özel bir veritabanı ve bibliyografya yazılımıdır.

kaynakca-olusturma-araciizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
EBSCOHOST Veritabanları

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan EBSCOHOST veritabanı içerisinde aşağıdaki veritabanları yer almaktadır:

geneldokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
EMERALD

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Emerald veritabanı; Emerald Group Publishing Limited 1967’de İngiltere’de kurulan uluslararası bir yayınevidir
305 elektronik dergi, 1650 ekitap ve 1500 Vaka çalışması sunar.

Konu alanları ağırlıklı olarak yönetim bilimleridir.
TÜBİTAK ULAKBIM üzerinden 3 yıllık bir anlaşma ile bütün dergiler (Premier Koleksiyonu) 2017 yılından itibaren üniversitelerin erişimine açılmıştır.

bilgi-yonetimi emlak-yonetimi-insan-yapimi-cevre genel ik-ogrenme-kurumsal-calismalar isletme-yonetim-strateji kutuphanecilik muhasebe-finans-ekonomi muhendislik operasyonlar-lojistik-kalite pazarlama-bilimi sosyal-bilimler tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
EngrXiv Preprints (Mühendislik Arşivi)
Konu Başlıkları
Aerospace Engineering
Architectural Engineering
Automotive Engineering
Aviation
Biomedical Engineering and Bioengineering
Bioresource and Agricultural Engineering
Chemical Engineering
Civil and Environmental Engineering
Computational Engineering
Computer Engineering
Electrical and Computer Engineering
Engineering Education
Engineering Physics
Engineering Science and Materials
Manufacturing Engineering
Materials Science and Engineering
Mechanical Engineering
Mining Engineering
Nanoscience and Nanotechnology
Nuclear Engineering
Operations Research, Systems Engineering and Industrial Engineering
Risk Analysis
Other Engineering
bilgisayar biomedikal-muhendisligi cevre-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi fizik havacilik insaat kimya maden-muhendisligi makina-muhendisligi malzeme-bilimleri muhendislik nanobilim-ve-nanoteknoloji nukleer-muhendisligi otomotiv-muhendisligi uzay-muhendisligi-muhendislikacik-erisim-kaynaklari
eScience Vidensportal

Online Açık Ders-İyi araştırma veri yönetiminin (RDM) önemi hakkında e-öğrenme kursu.

video-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Gale Reference Complete

Gale Reference Complete 4 ana koleksiyon altında bir araya getirilmiş koleksiyonlar topluluğudur. Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşturulmuş olan Gale Reference Complete tıp, mühendislik, tarih, politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi, din ve benzeri birçok bilim dalına yönelik makaleleri, kitapları, arşiv malzemelerini ve haber kaynaklarını bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir koleksiyondur. Kullanımı kolay özellikler ve keşfe olanak sağlayan eşsiz arama araçları ile dünyanın önde gelen dergilerini, referans kaynaklarını, arşiv belgelerini, ansiklopedileri ve edebi kaynakları erişime sunmaktadır.

edebiyat ekonomi felsefe genel muhendislik tarih tip-ve-saglik-bilimleriizmir-ekonomi-universitesi
Gale Virtual Reference Library

Gale Virtual Reference Library e-book , tüm disiplinlerde ihtiyaclariniz karsilacak 1,700 başlık altında 4000 ciltlik ansiklopedi serisidir. Oğrenciler, araştırmacılar, profesyoneller ve genel okuyucuların ihtiyaçlarını hedefleyen E-Referans kitap koleksiyonudur. Türkçe arayüz, MP3 olarak dinleyebilme, indirebilme, atif araclari ve daha bircok ozelligi ile kullanici dostu kitap platformudur.

e-kitap-veritabanlariege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi
GeoRef

American GeoSciences Institute (AGI) tarafından 1966 yılında kurulan GeoRef veri tabanı tüm dünyanın yeryüzü bilimi literatürüne erişim sağlarGeoRef yeryüzü bilimleri konusunda en kapsamlı AGI veritabanıdır ve her yıl 80.000’den fazla referans eklenerek sürekli büyümektedir. 

muhendislik yeryuzu-bilimidokuz-eylul-universitesi
Gale e-kitapları

Gale e-kitapları

e-kitap-veritabanlariizmir-katip-celebi-universitesi
Google Akademik

Google tarafından hizmete alınan ve sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur. Konuların altındaki atıflar bölümünde makaleye atıfta bulunan diğer makalelerin sayısını ve o makalelerin listesini verir.

genelacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Handbook of Translation Studies

Çeviribilim El Kitabı-The Handbook of Translation Studies (HTS)- mütercim tercümanlıkla ilgili bilgi yaymayı ve nispeten geniş kitleye, geniş bir yelpazede konu, adet ve yöntemlere kolay erişebilirlik sağlamayı hedeflemektedir

ceviri-bilimleri mutercim-tercumanlikizmir-ekonomi-universitesi
Heinonline

HeinOnline, hukuk, hukuk tarihi ve ilişkili alanlarda 100 milyondan fazla sayfayı online, tümüyle aranabilir ve görsel tabanlı formatta sunar. HeinOnline, içerdiği 2,000’den fazla süreli yayını en geniş kapsamları ile sağlayarak hukuk tarihi alanındaki kaynak boşluğunu doldurur

hukukdokuz-eylul-universitesi izmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Hiperkitap

Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 15500 kitabı bulunmaktadır.

e-kitap-veritabanlari genelizmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
HukukTürk

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

hukukdokuz-eylul-universitesi
Hot English

Hot English: Hot English Magazine günümüzün gerçek insanlarını ve güncel konularını ironik bir dille anlatarak İngilizce öğrenmeye motive eden eğlenceli ve kendine has yaklaşımı olan bir dergidir. İçeriğinde çok sayıda görsel unsur kullanarak öğrenmeyi daha kolay hale getirmek amaçlanmıştır.

dil-ogrenme-araciizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
HTEM (High Throughput Experimental Materials)

Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (National Renewable Energy Laboratory -NREL) Malzeme Bilimi Merkezi’nde bilim adamı Andriy Zakutayev ve NREL Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde veri bilimci Caleb Phillips’in liderliğinde yürütülen bir işbirliğindeki NREL ekibi, ileri enerji uygulamaları için inorganik malzemeler üzerinde çalışan araştırmacılara yönelik bir veri tabanı oluşturdu.

The High Throughput Experimental Materials (HTEM) veri tabanı, gelişmiş enerji araştırmaları için inorganik ince film malzemelere ilişkin 140.000’den fazla örnek veri girişinin bir koleksiyonudur. Büyük miktarda yüksek kaliteli deneysel verileri kamuya sunarak yeni malzemelerin yararlı özelliklerle keşfedilmesini sağlamayı amaçlayan “The High Throughput Experimental Materials (HTEM)” veri tabanı, NREL’de (Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı) yüksek verimli deneylerden elde edilen malzemeler hakkında bilgi içerir.

enerjiacik-erisim-kaynaklari
HighWire Press

Stanford Üniversitesi Kütüphanelerinin bir bölümü olan HighWire Press; Biyoloji, fizik, sosyal bilimler ve tıp ile ilgili ücretsiz makaleler sunar. Açık erişimli yayınlara erişim imkanı sağlayan en büyük arşivlerdendir.

biyoloji fizik muhendislik sosyal-bilimler tip-ve-saglik-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
InCites

Araştırma girdi ve çıktılarının ölçümü, güncel trendlerin takibi ve makalelerin, dergilerin, kurumların, kişilerin ve bölgelerin karşılaştırılması imkanını sunan, bütünleşik web tabanlı tek akademik platformdur. InCites tamamen entegre olarak karşılaştırmalı değerlendirmeler ve analizler sağlar.

Incites’a giriş yapabilmeniz için bir defaya mahsus yandaki erişim adresine giderek kurum E-mail adresiniz ile kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işleminden sonraki tüm girişlerinizde kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yapmanız gerekmektedir.

akademik-performans-analizleridokuz-eylul-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
InfoSci-Books&Journals (IGIGlobal)

IGI Global Yayinevi yazilim, bilgisayar bilimi ve muhendisligi, is teknolojileri, veritabani teknolojileri, e-devlet, global ve cevre teknolojileri, egitim teknolojileri, akilli teknolojiler, bilgi yonetimi ve kutuphanecilik, tibbi teknolojiler ve saglik, genetik, multimedya teknolojileri, guvenlik teknolojileri, etik ve hukuk konularinda 164’den fazla e-dergi icermektedir.

genelizmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
IOP (Institute of Physics)

Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik,ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik.

bilgisayar biomedikal-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi fizik makina-muhendisligi malzeme-bilimleri muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
IEEE

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan IEEE veritabanı içerisinde aşağıdaki konular yer almaktadır:

IEEE Xplore Digital Library (Institute of Electrical and Electronics Engineers) veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar bilimleri, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve pek çok mühendislik alanında 3.903.854 (12-03-2016 tarihli yayın sayısı) yayına tam metin erişim sağlar. Konu Kapsamı: Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik.

bilgisayar elektrik-elektronik-muhendisligi fizik muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
iTHENTiCATE (MAKALE vb. çalışmalar için intihal analizi)

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan iThenticate intihal analiz veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate -İntihali Engelleme Programı, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından erişime açılmıştır. Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır; öğrenci ÖDEVleri ve TEZlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Web tabanlı arayüz ile özel bir eğitim gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır. İntihal analizi yapılacak belge, kullanıcı tarafından iThenticate programına bir e-postaya belge ekler gibi kolaylıkla yüklenmekte, intihal analizi birkaç dakika içinde bitirilebilmektedir.

NOT: Sadece üniversitelerin akademik kadrosuna (DR ve üzeri) hesap açılır.

intihal-analizidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
IT Pack Premium (Hakin9, PenTest and eForensics)

IT Pack Premium (Hakin9, PenTest and eForensics): Bilişim güvenliği ve siber güvenlik alanında pratik konuları içeren dergi ve online kursların yer aldığı Hakin9, eForensics ve Pentest içeriklerine erişim imkanı sunmaktadır.

bilgisayar muhendislikizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
InTech

InTech, öncü ve dünyanın en büyük bilim, tıp, teknoloji alanındaki kitaplarını kapsayan multidisipliner açık erişim yayıncıdır. InTech 2004’ten bu yana; yüksek kalitede araştırmaya ücretsiz online erişim sağlamak ve önde gelen akademisyenlerin çalışmalarının görünür olmasına ve tüm dünyada çeşitli yeni kitleler tarafından erişilebilir hale gelmesine yardımcı olmak amacı ile 100.000’den fazla yazar ile işbirliği yapmakta, 3.500’ün üzerinde kitap yayınlamaktadır.

e-kitap-veritabanlari teknoloji tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
JCR (Journal Citation Reports)

Bilimsel dergilere ait etki faktörlerini ve performans ölçümlerini içeren veri tabanıdır.

dergi-etki-faktoru-analizidokuz-eylul-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
JoVE

JoVE, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk ve tek hakem heyetli video veritabanıdır. Makaleler, Pub/Medline, Scifinder, Web of Science ve Scopus tarafından indexlenmiştir ve dünyada impact faktörü olan tek video veritabanıdır.

İYTE aşağıdaki paketlere abonedir:

JoVE Science Education : Basic Biology  -Chemistry
JoVE Video Journal : Biology, Bioengineering, Chemistry, Neuroscience

bilgisayar biomedikal-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi genel insaat kimya muhendislik psikoloji sosyal-bilimler tip-ve-saglik-bilimleri video-veritabani yasam-bilimleriege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
JSTOR

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan JSTOR veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

JSTOR veritabanı; Antropoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Biyolojik Bilimler, İşletme, Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ve Matematik, Arkeoloji, Mimari ve Mimarlık Tarihi, Sanat ve Sanat tarihi, Folklor, Coğrafya, Latin Amerika Çalışmaları, Dilbilim, Slav Çalışmaları, Su Bilimleri, Botanik ve Bitkibilim, Gelişim ve Hücre Biyolojisi, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji, Paleontoloji ve Zooloji konu başlıklarını kapsamaktadır.

amerika-ve-afrika-calismalari antropoloji arkeoloji asya-calismalari ceviri-bilimleri edebiyat egitim-bilimleri ekoloji ekonomi felsefe folklor genel hukuk istatistik latin-amerika-calismalari matematik mimarlik orta-dogu-calismalari psikoloji sanat-ve-sanat-tarihi siyaset-bilimleri sosyoloji tarih yasam-bilimleri yeryuzu-bilimidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
JSTOR açık erişim e-kitapları

5.000’den fazla Açık Erişim e-kitabı ücretsiz-sınırsız indirebilirsiniz. Kullanıcıların kaydolması veya giriş yapması gerekmez ve PDF indirme veya basma bölümünde kısıtlama veya sınır yoktur.

e-kitap-veritabanlariacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Karger

KARGER Journals Collection: Her kademedeki tıp uzmanları ve öğrencileri için nitelikli birer eğitim kaynağı olan dergilerden oluşan bir koleksiyondur. KARGER Journal Archive Collection: Karger kapsamindaki her derginin ilk cildinden 1997’ye kadar olan tum ciltleri kapsamaktadir. KARGER E-Journals Back File: Eski yıllara (1998-2011) erişim seçeneği sunmaktadır.

tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi
Kazancı

T.C. Kanunları, T.C. K.H.K’ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K Yönetmelikleri, 750.000 adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Binlerce Dilekçe Örneği, Resmi Gazete Fihristi, Döviz Kurları, İç Borçlanma Senetleri, tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri, günlük işlenmektedir.

hukukdokuz-eylul-universitesi izmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Knovel

Knovel, mühendislerin bilimsel güvenirliği olan teknik bilgilere analitik arama motorları aracılığı ile erişebildiği gelişmiş bir web uygulaması ve platformudur. Knovel dünyada binlerce mühendis ve bilim insanı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır

bilgisayar biomedikal-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi fizik insaat kimya makina-muhendisligi malzeme-bilimleri muhendislikizmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Lexpera

Türkiye Hukuku Alanında İçtihat, Mevzuat ve Literatür Kaynakları Veri Tabanı.

hukukizmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Lens.org

Lens.org – detaylı patent bilgisi için açık bir platform

patentleracik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
MLA: Directory of Periodicals

İngiliz Dili ve Edebiyatı Alanında Otorite Veri Tabanı

ingiliz-dili-ve-edebiyatiyasar-universitesi
MathsciNet

MathsciNet, Matematik alanında dünyada en geniş veri tabanıdır. Bu veri tabanı matematik konulu makalelerin bibliyografik bilgilerini, atıflarını ve eleştirilerini içermektedir. Bazı dergilere tam metin erişim sunulmaktadır.

matematikege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Micromedex

Kanıta dayalı tıp veritabanıdır. İçeriğindeki ilaç, toksikoloji, hastalıklar, akut bakım ve alternatif tıp için tarafsız olarak hazırlanmış modülleri sayesinde klinisyenlerin başvuruldukları en önemli Klinik Karar Destek (CDS) aracıdır. Neofax® kanıta dayalı ilaç bilgileri ile pediatrik ve neonatal hastalar için ilaç tedavisi yönetiminde kullanılır. RedBook® modülü ile 200.000’den fazla aktif, FDA onaylı reçeteli ilaç için açıklayıcı bilgilere günlük güncel erişim sağlar. Klinik tanı ve tedavi kararlarında başvuru kaynağıdır.

farmakoloji tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi
Methods Now

Kimyasal Analiz Yöntemlerini araştırmak ve kıyaslamak için kullanılan en geniş kaynaktır. MethodsNow programında, analitik ve sentetik yöntemlerin adım adım yönergeleri bulunmaktadır.

kimya muhendislikege-universitesi
MENDELEY (Kaynakça oluşturma aracı)

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan MENDELEY veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Mendeley, araştırmacıların verimliliğini ve araştırmacı işbirliklerini artıran bir referans yönetim aracı ve akademik işbirliği ağıdır. Mendeley aynı zamanda referans kaynaklarınızı kolay ve hızlı bir şekilde organize etmenizi, not almanızı ve tek tıkla atıf/kaynakça oluşturmanızı sağlayan etkin bir referans yönetim sistemidir. Bununla birlikte, benzer alanlardaki araştırmacıların biraraya gelmesine, işbirliği olanakları yaratılmasına ve yeni araştırma trendlerini takip etmelerine olanak sağlayan, dünyada 6,5 milyondan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır.

TUBİTAK ULAKBİM EKUAL projesi kapsamında üniversite üyeleri Mendeley Kurumsal Versiyon avantajlarından yararlanabilmektedir.

Kitap, Tez, Makale vb. Hazırlarken Araştırmalarınızı Yönetin

 • 100 GB depolama alanı ile kendi kütüphanenizi oluşturun ve bulutta saklayın
 • 100 kişiye kadar üyeli ve 100 GB depolama alanına sahip sınırsız sayıda kapalı grup oluşturun
 • Otomatik olarak atıf verme ve kaynakça oluşturma (8000 + stil seçeneği içerisinden) (Bursa Uludağ Üniversitesi Enstitüleri Atıf Stilleri Dahil)
 • Mendeley üzerinde belge okuma, not alma, tarama
 • Profil oluşturma, etki istatistikleri ve görünürlük
 • Uluslararası işbirlikleri
 • Kapalı gruplar içinde belge paylaşımı ve ortak yazımlar
 • Web, bilgisayar ve mobil üzerinde senkronize çalışma

Not:

Mendeley Kurumsal Sürüm’den ve yükseltilmiş haklardan yararlanabilmek için kurumsal e-posta adresinizi (hangi üniversiteye bağlı iseniz) ya da kişisel mail adresinizi (gmail, yahoo vs.) kullanarak (sadece ilk seferliğine mahsus olmak üzere) kurum IP leri üzerinden ya da mendeley platformu üzerinden kayıt oluşturulması gerekmektedir.

Sonrasında kayıt oluştururken kullandığınız mail adresine bilgilendirme maili gelecektir. Hesabınız oluşturulduktan sonra otomatik olarak kurumsal grubumuza dahil edilerek yükseltilmiş haklardan yararlanabileceksiniz. 12 ay boyunca ilgili kullanıcı adı-şifre bilgileri ile dilediğiniz yerden giriş yaparak kurumsal kullanıcı avantajlarından yararlanabileceksiniz.

Mendeley Kurumsal Sürüm aktivasyonunun devamlılığı için 12 ay dolmadan en az 1 kere kurum IP leri üzerinden ya da mendeley platformu üzerinden giriş yapılması yeterli olacaktır. Mendeley Kurumsal Sürüm aktivasyon süresi dolmadan 10 gün önce kullanıcıların kayıt yaptırdıkları e-posta adresine uyarı maili gönderilecektir.

kaynakca-olusturma-aracidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
Merck Index Online

Merck Index Online: Merck Index, 120 yılı aşkın bir süredir kimyasallar, ilaçlar ve biyolojikler üzerine yapılan çalışmaları içeren kapsamlı ve güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmektedir.

kimya muhendislikizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Naxos Music Library

Naxos Müzik Kütüphanesi, Naxos ve Marco Polo kataloglarının tamamının yanı sıra, caz, dünya müziği, tarihteki en önemli klasik müzik kayıtları ve bu müziklere yönelik eğitim dokümanlarını da içeren, sürekli genişleyen bir müzik arşivinden oluşmaktadır. İçerik olarak 40.000’den fazla besteci ve sanatçı biyografisi, 141.470 CD albümü ve 2.189.800 parçadan oluşan koleksiyona her hafta 1.150 civarı yeni albüm eklenmektedir.
Ayrıca Naxos Music Library Veritabanı, müzik notaları, kapak resmi, parça listesi, enstrümantasyon ve yayıncı bilgisi, besteci ve sanatçı isimleri için telaffuz rehberi, sözlük, müzikal terimlere rehberlik ve iş analizleri, Avustralya, Kanada, İrlanda, Güney Kore, İngiltere ve ABD için etkileşimli müzik kursları ile kademeli müzik sınavı çalma listelerini de (ABRSM, Trinity / Guildhall) içermektedir.

muzikyasar-universitesi
NATURE Dergileri

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan NATURE Dergileri aşağıda yer almaktadır:

Springer Nature – Academic Journals
Springer Nature – Nature Journals All
Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals

genel sosyal-bilimler tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleri yeryuzu-bilimidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
National Academies Press

9.247 kitaba ücretsiz tam metin erişim imkanı sunmaktadır. NAP, bilim, mühendislik ve tıp alanında geniş bir yelpazede yılda 200’den fazla kitap yayınlamakta, bilim ve sağlık politikasındaki önemli konularda yetkili, bağımsız-araştırılmış bilgi sağlamaktadır.

bilgisayar biomedikal-muhendisligi cevre-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi fizik insaat kimya maden-muhendisligi makina-muhendisligi malzeme-bilimleri muhendislik nanobilim-ve-nanoteknoloji nukleer-muhendisligi otomotiv-muhendisligi tip-ve-saglik-bilimleri uzay-muhendisligi-muhendislik yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
National ETD Portal-Güney Afrika Tez Portalı

Güney Afrika Tez Portalı. Uluslararası olarak üretilen tüm tezlerin üst verileri bu siteden toplanır ve erişilebilir hale getirilir.

genel tez-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Oxford University Journal

Oxford Journals Online, Oxford University Press, dünyadaki seçkin dergi yayıncılarından birisidir. Bu veri tabanı; insani bilimler, hukuk, matematik, fizik, sosyal bilimler, tarih, dil konularında 230’un üzerinde dergiye tam metin erişim sağlar.

Humanities, Law, Life Sciences,
Mathematics & Physical Sciences,
Medicine, Social Sciences.

genel yasam-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
On Architecture

OnArchitecture, 2012 yılında Şili mimarları Felipe De Ferrari ve Diego Grass tarafından psikolog Claudio Mesa ile birlikte kurulan çevrimiçi bir görsel-işitsel mimari arşividir. Dünyadaki ana yazarların, eserlerin, deneyimlerin ve mimari alanla ilgili sorunların derin ve ayrıntılı bir panoramasını sunar.

mimarlikizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
OneStop English

Onestopenglish, 8000 kaynağın, ders planlarının, görsel işitsel materyalin yer aldığı İngilizce öğretmenleri için çok önemli bir kaynaktır. Macmillan English Campus tarafından yayınlanmaktadır.

dil-ogrenme-araciizmir-ekonomi-universitesi
OVID-LWW

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan OVID veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Lippincott yayınevinin tıp, hemşirelik ve eczacılıkla ilgili 271 tam metin dergilere erişim sağlamaktadır. Ayrıca OVID plartformu üzerinden Medline’na erişim sağlanmaktadır. Bu plartform üzerinden Directory of Open Access journals, HighWire Free journals and PubMed Central ‘a erişilebilmektedir.

tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
OverDrive

OverDrive: elektronik kitap, sesli kitap, müzik ve video sağlama hizmeti sunan ve dünyanın en büyük dijital medya sağlayıcılarından birisidir.

genelizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
OpenAIRE

Türkiye’den İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın da ortağı olduğu, AB teknik alt yapı projesi olan OpenAIRE, bir Avrupa Yardım Masası Sistemi aracılığıyla araştırmacılara Avrupa Komisyonu Yedinci Çerçeve Programıyla uyumlu bir destek sağlamayı; araştırmacıları, bu çerçeve program kapsamında fon desteği alan çalışmalarına ait çıktılarını OpenAIRE Portalı’na dahil bir kurumsal veya konusal arşivde yayımlamaları için desteklemeyi hedeflemektedir.

genelacik-erisim-kaynaklari
Open Research Central

Çeşitli açık araştırma platform destekçilerini de içeren F1000 modelinde yayınlanan tüm makaleleri içerir.

genelacik-erisim-kaynaklari
Open Dissertations

Open Dissertations, Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş, 1902’den günümüze kadar uzanan doktora tezlerini içermektedir. H.W. Wilson Vakfı ve Boston’daki Cemaat Kütüphanesi ve Arşivleri desteği ile oluşturuldu. EBSCO’nun daha önce yayınlanmış olan Amerikan Doktora Tezleri’ni içeriyor.

genel tez-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
Online Courses

Online Açık Ders-Harvard, Princeton ve MIT’ten profesörlere ait ders notları, videolar, sesli konferanslar, açık üniversite derslerinden oluşan bir koleksiyonu içeren kapsamlı ve ücretsiz bir kaynaktır.

Hem eğitimini ilerletmek isteyenler için güçlü, tamamlayıcı bir kaynak hem de ek eğitim konuları araştıran ve üniversite düzeyinde ders olarak nelerin sunulabileceğini görmek isteyenler için harika bir kaynak niteliğindedir.

video-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Project Muse

Project MUSE beşeri ve sosyal bilimler alanlarında 175 yayıncının 500’den fazla dergisine ve 15.000’den fazla kitabına online tam metin erişim imkanı sağlar. İşlenen konular arasında Edebiyat, Tarih, Siyasi Bilim, Kamu Politikası, Sinema ve Sahne Sanatları, Din, Eğitim ve Kadın Çalışmaları bulunmaktadır.

edebiyat genel ingiliz-dili-ve-edebiyati siyaset-bilimleri sosyal-bilimler tarihyasar-universitesi
PsycARTICLES

American Psychological Association(APA), Canadian Psychological Association ve Hogrefe Publishing Group yayınevleri tarafından yayınlanan, 110’un üzerinde tam metin, hakemli dergiyi içermektedir. Davranış Bilimleri alanında tanınmış akademisyen ve bilim adamlarından en önde gelen bilimsel dergi koleksiyonları içinden sağlanan dünyaca güvenilir araştırma kaynağıdır.

psikoloji sosyal-bilimlerege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Press Reader

Her gün 120 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 7,000’in üzerinde günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa orijinal baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz dünyanın en güncel kaynağıdır. Gazetelerin 90 günlük geriye dönük arşivi ile beraber sunulan ”PressReader” dünya çapında 20,000’den fazla kütüphane ve 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Dünya’daki ve Türkiye’deki abone kütüphanelerin sayısı hızla artmaktadır.

gazete-ve-haberlerizmir-ekonomi-universitesi
ProQuest Central

Bu veritabanı her düzeyden araştırmacı için merkezi kaynak vazifesi görür. 160’dan fazla konu alanını kapsayan ProQuest Central süreli içeriğin en büyük birikmiş veritabanıdır. Ödüllü çevrimiçi referans kaynağı son derece saygın ve çeşitli bilimsel dergiler, ticari yayınlar, magazinler, kitaplar, gazeteler, raporlar ve videoları içermektedir.

geneldokuz-eylul-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
PROQUEST Tez Veritabanı

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan PROQUEST Tez Veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Kapsamı multi-displiner olan PQDT Global, yüksek lisans ve doktora tezleri olmak üzere toplam yaklaşık 2 milyon üzerinde tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim sağlar. Abstract (Özet) tezlerle birlikte PQDT’deki tez sayısı 3 milyonu bulunmaktadır.

genel tez-veritabanidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
PNAS (Proceedings of the National Academy of Science)

PNAS; biyolojik, fiziksel ve sosyal bilimleri içerir. 1914 yılında kurulmasından bu yana PNAS, akademik alanda en son gelişmeleri yansıtan araştırma raporları, yorumlar, eleştiriler, görüş açıları, konferans makaleleri ve faaliyetleri yayınlamaktadır. The National Academy yaklaşık olarak 2.100 üyeden ve 198 tanesi Nobel Adayı olan 385 yabancı üyeden oluşmaktadır.

fizik muhendislik sosyal-bilimler yasam-bilimleriege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Proquest Health Research Premium Collection

Tıp dergileri, kanıta dayalı kaynaklar ve tam metin tezlerden oluşan geniş kapsamlı bir içeriğe erişimi sağlamaktadır.

tip-ve-saglik-bilimleriege-universitesi
PsycINFO

PsycINFO, American Psychological Association tarafından psikoloji ve ilişkili konulardaki iki milyonun üzerinde alıntı ve makalelerin özetleri ile birlikte, kitap, kitap kısımları, tez ve teknik raporları içermektedir.

psikolojiizmir-ekonomi-universitesi
Paperity

Araştırmacılara yüzlerce disiplinden binlerce dergiye tek bir merkezi konumdan kolay ve sınırsız erişim sağlar.

genelacik-erisim-kaynaklari
Plos

PLOS, araştırma iletişiminde bir dönüşüme öncülük ederek bilim ve tıpta ilerlemeyi hızlandırma misyonuyla kâr amacı gütmeyen Açık Erişim yayıncı olarak kurulmuştur.

biyoloji genetik tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
Project Euclid-Mathematics and Statistics Online

Project Euclid, Cornell Üniversitesi Kütüphanesi tarafından geliştirildi. Project Euclid platformundan Matematik ve İstatistik dergilerinin bazıları Açık Erişim olarak sunulmaktadır. Project Euclid’de yer alan dergi makalelerinin% 70’inden fazlası açıktır.

istatistik matematikacik-erisim-kaynaklari
PubMed Central

PubMed, biyomedikal literatür için MEDLINE’dan 28 milyondan fazla atıf bilgisi ile yaşam bilimleri dergileri ve çevrimiçi kitapları içermektedir. Atıflar, PubMed Central ve yayıncı web sitelerinden tam metinlere bağlantılar içerebilmektedir.Açık olan makaleleri bulmak için “Free full text” filtresini kullanın.

tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
PubSpace-NASA

NASA tarafından finanse edilen araştırma çıktılarına erişim sağlamaktadır.

uzay-muhendisligi yeryuzu-bilimiacik-erisim-kaynaklari
Project Gutenberg

Project Gutenberg, binlerce gönüllü tarafından sayısallaştırılan 57.000’den fazla ücretsiz e-kitap sunuyor. Özellikle telif hakları süresi dolan dünya edebiyatının önemli eski eserleri yer almakta.

e-kitap-veritabanlari edebiyat genelacik-erisim-kaynaklari
PQDT Open

Açık erişim tezlerin tam metnine erişim imkanı sağlar. ProQuest’in UMI Dissertation Publishing tarafından sunulan bir hizmettir.

genel tez-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Rosetta Stone

Dünyanın en çok tercih edilen online dil eğitim aracıdır. 30 dil içerir. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir.

dil-ogrenme-araciege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
RSC (Royal Society of Chemistry)

RSC (Royal Society of Chemistry); analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler, ve sistemler biyolojisi gibi bircok konuyu alaninda yayinlanmis 300.000’den fazla makaleyi kapsayan bir KIMYA veritabanidir

kimya malzeme-bilimleri muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
SciVal

Akademik Performans Araştırma Aracı

akademik-performans-analizleri atif-analizleriyasar-universitesi
Sobiad

Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) 826 Dergi 220.492 Makale ve 5.047.296 Atıf’ın yer aldığı bir Atıf Dizini ve Sosyal Bilimler Veritabanıdır. Akademisyenler kendilerine yapılan atıfları bulabildikleri gibi herhangi bir makalenin detayları kısmında o makaleye yapılan atıfları da görebilmektedirler. Sobiad aynı zamanda 100.000\’den fazla makalenin PDF\’leri ile birlikte indekslendiği bir veritabanıdır. Yani 100.000 makalenin tam metni içinde arama yapılabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Sobiad hem akademisyenler hem tez sürecindeki Y.Lisans ve Doktora öğrencileri hem de araştırma ödevleri yapan lisans öğrencileri tarafından kullanılabilir.

atif-analizleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
SPORTDiscus

Spor ve spor hekimligi dergilerine yonelik en kapsamli tam metin kaynagidir.

spor-bilimleriege-universitesi
Swisslex

Swisslex, İsviçre mevzuatının yanı sıra federal ve kantonal mahkeme kararları ve Avrupa hukukuna ait anlaşma ve yönetmelikleri de içeren 570.000’den fazla belgeye tam metin erişim sağlar. Almanca ve Fransızca dillerinde çift ara yüzü olan bu veri tabanında tam metin hukuk dergisi, hukuk kitabı ve tez vardır.

hukukdokuz-eylul-universitesi izmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
SAGE

İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 1093 (196’sı açık erişim olmak üzere) dergiye 1999’dan günümüze tam metin erişim imkânı sağlar.

geneldokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
Science Online

Dünyanın önde gelen orijinal bilimsel araştırma dergisidir. 2016 Etki Faktörü değeri 37.205’dir.1880 yılında Amerikan mucit Thomas Edison’un desteğiyle kurulan Science, zamanla büyüyerek en yeni araştırmalar, bilimsel haberler ve yorumlarıyla, emsal taramalı genel bilim dergileri arasında en geniş ödemeli dağıtım alanına ulaşan dünya lideri dergi halini almıştır. Science dergisinin çevrimiçi versiyonu en yeni yayınlanan ödüllü haber içeriklerini ve yüksek etki faktörlü emsal taramalı araştırmaları içerir. Science dergisinin çevrimiçi versiyonuna tüm dünyadan milyonlarca okur erişerek, yılda 24 milyondan fazla tam metinli makale yüklemektedir.

muhendislik sosyal-bilimler tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleridokuz-eylul-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
SciFinder

Chemical Abstract’ın online versiyonudur. Kimya ve kimya ile ilgili bilim dallarında dünyadaki en geniş veritabanıdır.

kimya muhendislikege-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
Springer E-Kitap

Dokuz Eylül Arşivi: 2005-2017 arası İng. ve Almanca kitap koleksiyonu toplam 94,057 adet e-kitaba tam metin erişim.

İYTE Arşivi:  2005-2008 arası İng. ve Almanca kitap koleksiyonu toplam 14,533 adet e-kitaba tam metin erişim.

Katip Çelebi Arşivi:  Bilgisayar Mühendisliği ağırlıklı Mühendislik bilimleri içeren yaklaşık 4266 adet e-kitap içerir. Mühendislik bilimleri içeren yaklaşık 1972 adet e-kitap içerir. Tıp bilimleri içeren yaklaşık 1610 adet e-kitap içerir. İşletme ve Yönetim Bilimlerini içeren yaklaşık 434 adet e-kitap içerir. Toplam 8,282 e-kitaba tam metin erişim.

Yaşar Üniv. Arşivi: Springer yayınlarına ait 2018 yılı Davranış Bilimi ve Psikoloji konu alanında 207 kitap içeren e-kitap paketidir.

e-kitap-veritabanlari geneldokuz-eylul-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
SCiENCEDiRECT

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan ScienceDirect veritabanının konuları aşağıda yer almaktadır:

Fizik Bilimleri ve Mühendislik
Yaşam Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler

bilgisayar biomedikal-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi fizik genel insaat kimya makina-muhendisligi malzeme-bilimleri muhendislik sosyal-bilimler sosyoloji tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
SCOPUS

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan SCOPUS veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır.

atif-analizleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
SPRiNGER LiNK

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan SpringerLink veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

 2244 Dergi
483 Açık Erişimli Dergi

Konu Başlıkları

 1. Biomedicine
 2. Business and Management
 3. Chemistry
 4. Computer Science
 5. Earth Sciences
 6. Economics
 7. Education
 8. Engineering
 9. Environment
 10. Geography
 11. History
 12. Law
 13. Life Sciences
 14. Literature
 15. Materials Science
 16. Mathematics
 17. Medicine & Public Health
 18. Pharmacy
 19. Philosophy
 20. Physics
 21. Political Science and International Relations
 22. Psychology
 23. Social Sciences
 24. Statistics
amerika-ve-afrika-calismalari antropoloji arkeoloji asya-calismalari bilgi-yonetimi bilgisayar biomedikal-muhendisligi ceviri-bilimleri eczacilik edebiyat egitim-bilimleri ekoloji ekonomi elektrik-elektronik-muhendisligi emlak-yonetimi-insan-yapimi-cevre felsefe fizik folklor genel hukuk ik-ogrenme-kurumsal-calismalar iletisim-bilimleri ingiliz-dili-ve-edebiyati insaat isletme-yonetim-strateji istatistik kimya latin-amerika-calismalari makina-muhendisligi malzeme-bilimleri matematik mimarlik muhasebe-finans-ekonomi muhendislik mutercim-tercumanlik muzecilik muzik operasyonlar-lojistik-kalite orta-dogu-calismalari pazarlama-bilimi psikoloji sanat-ve-sanat-tarihi sirket-analizleri siyaset-bilimleri sosyal-bilimler sosyoloji spor-bilimleri tarih tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleri yeryuzu-bilimidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
Springer Energy

Springer yayınları 2018 yılına ait Enerji konu alanında 162 kitap içeren e-kitap paketidir.

e-kitap-veritabanlariyasar-universitesi
ScienceOpen

Araştırma için 44 milyondan fazla makale içeren ScienceOpen, yayın sonrası hakem değerlendirmesi, öneriler ve sosyal paylaşım da dahil olmak üzere bir veri tabanından daha fazlasını hedeflemektedir.

acik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Tümer ALTAŞ

e-Sınav ve Sınav Hazırlık-Dil Eğitimi Destek paketlerine abonelik mevcuttur.

 • Tümer ALTAŞ A.Ş. e-Sınav Veri Tabanı: Online deneme sınavları (YökDil – (e) YDS – Tıp Dil), soru türüne göre mini testler, sınav hazırlığına yönelik eğitim içeriği (gramer, kelime, cümle ve paragraf çevirileri) içermektedir.
 • Tümer ALTAŞ A.Ş. Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi Destek YDS, PTE, IELTS, TOEFL iBT için hazırlık için toplamda 10.000 üzeri görsel ve işitsel içeriğe erişim imkanı sağlamaktadır.
dil-ogrenme-araciizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Türkiye Atıf Dizini

Türkiye Atıf Dizini, Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 390 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlamaktadır.

atif-analizleri tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi
The Times Dijital Arşiv

Ekonomi Üniversitesi abonesi ve 1785-2012 koleksiyonu mevcut. 1785 yılından bu yana dünya olaylarını objektif bir şekilde kapsayan, hem dünya liderlerine hem halka hitap eden, ödüllü, devamlı yayım yapan en eski günlük gazetedir. The Times, 200 yılı aşkın tam metin tıpkı basımlardan oluşan 19. ve 20. yüzyılın en saygın çevrimiçi kaynaklarından biridir. Bu tarihi gazete arşivi, dünyada orjinal olarak yayımlanan kaynaklar çerçevesinde en iyi bilinen ve en çok atıf alan gazete arşivdir. 1.6 Milyon Sayfa 70,000 Sayi 11.8 Milyon Haber

gazete-ve-haberlerizmir-ekonomi-universitesi
Turcademy e-kitap

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacındadır.

DEÜ abonelik kapsamında tüm konular mevcut: 3,462 e-kitap.

İYTE abonelik kapsamında: “Mühendislik” ve “Doğa Bilimleri” koleksiyonlarına abonedir.

e-kitap-veritabanlari geneldokuz-eylul-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
TURNİTİN (TEZ’lerin intihal analizi)

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Turnitin intihal analiz veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Tezlerin bir program aracılığı ile intihal kontrolünün yapılarak benzerlik raporunun alınması, YÖK tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Programa erişim internet üzerindendir ve internete bağlanabildiğiniz her türlü ortamdan giriş yapabilmeniz mümkündür.

Turnitin programı “Üniversitelerin Tez Danışmanları” tarafından “özellikle Yüksek Lisans ve Doktora” tezlerinin analiz edilebilmesi için lisanslanmış bir sistemdir; bu kriterler dışında kullanılması kesinlikle yasak olup lisansa aykırıdır. Program, üniversiteler için ULAKBİM tarafından belirlenen bir kota dahilinde çalışmaktadır; bundan dolayı lütfen gereksiz doküman analizleri yapmayınız, size açılan hesaplarınızda tez dışında herhangi bir doküman analizi yapmayınız, ilgili üniversitenin öğrencisi olmayan bir kişinin tezini kontrolden geçirmeyiniz (kurum dışı arkadaşınızın öğrencisine ait bir tez vb..). Kota aşılırsa ek bir kota tahsis edilmemektedir. Üniversite olarak mağdur olmamak için lütfen kullanımlarınıza dikkat ediniz.

intihal-analizidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
TAYLOR & FRANCiS

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Taylor & Francis veritabanının konu başlıkları aşağıda yer almaktadır:

amerika-ve-afrika-calismalari antropoloji arkeoloji asya-calismalari bilgi-yonetimi bilgisayar ceviri-bilimleri eczacilik edebiyat egitim-bilimleri ekoloji ekonomi emlak-yonetimi-insan-yapimi-cevre felsefe folklor genel hukuk ik-ogrenme-kurumsal-calismalar iletisim-bilimleri ingiliz-dili-ve-edebiyati isletme-yonetim-strateji istatistik kutuphanecilik latin-amerika-calismalari matematik mimarlik muhasebe-finans-ekonomi mutercim-tercumanlik muzecilik muzik operasyonlar-lojistik-kalite orta-dogu-calismalari pazarlama-bilimi psikoloji sanat-ve-sanat-tarihi siyaset-bilimleri sosyal-bilimler sosyoloji spor-bilimleri tarih tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleri yeryuzu-bilimi muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
Taylor & Francis E-Kitapları

Taylor & Francis E-Kitapları: Taylor & Francis yayınevine ait çeşitli konularda 207 kitabı içermektedir.

e-kitap-veritabanlari genelizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
The Live Lingua Project

Online Açık Ders-The Live Lingua Project ücretsiz yabancı dil öğrenme kurslarını içermektedir.

dil-ogrenme-araci video-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
UpToDate

UpToDate, sahip olduğu 360.000’den fazla kullanıcısı ile dünyanın en güvenilen medikal bilgi kaynaklarından birisidir. UpToDate veri tabanı, 24 Uzmanlık alanında, 6300’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir.

tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
USMLE (United States Medical Licensing Examination)

“United States Medical Licensing Examination” Türkiye’de okuduğunuz Tıp eğitiminin Amerika’da geçerli olabilmesi için girmeniz gereken sınavdır. Üç aşamadan oluşur. USMLE Step 1, Step 2 CK ve Step 3 sınavları kişilerin gereksinimlerine göre ayarlanan araçları, tüm branşları ve organ sistemlerini içeren 11.000 den fazla soruyu kapsar. USMLE Easy, kavramlara, kendi güçlü ve zayıf yanlarınıza dayalı olarak kolayca hâkim olmanızı sağlar.

dil-ogrenme-araci tip-ve-saglik-bilimleriizmir-ekonomi-universitesi
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Vidobu

Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Programlama, 3D ve Animasyon, Video Montaj ve Düzenleme kategorilerinde; başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar 10.000’den fazla eğitim videosu bulunmaktadır.

video-veritabaniizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Westlaw UK

İngiltere Hukuku Alanında Otorite Veri Tabanı

hukukyasar-universitesi
Warc

WARC, Pazarlamacılar için evrensel fikir ve kanıt sağlayıcı, dünyanın en kapsamlı pazarlama bilgi servisidir. Dünya araştırmacıları için işletme faaliyetlerine ilişkin çok güvenilir harcama tahminleri sağlar. Warc.com vaka çalışmaları (case studies), uygulamam klavuzları, pazarlama zekası, sanayi eğilimleri ve dünyadaki en son haberler için güvenilir bir kaynaktır.

pazarlama-bilimiizmir-ekonomi-universitesi
Wiley E-Kitap 

Yaşar Üniv.: Genel Konularda 171 Adet Elektronik Kitap

e-kitap-veritabanlari genelyasar-universitesi
World Bank

Küresel ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklarından biridir. WDI Çevrimiiçi veritabanı 220 Ülkeye ait, 1960-2005 yıllarını kapsayan 593 kalkınma göstergesine dayalı istatistiksel bilgiler verir.

istatistikege-universitesi
WOS (Web of Science)

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan WOS veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Web of Science, bir çok bilim dalı ve disiplinde 16.000”in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır.

Web of Science Core Collection: Citation Indexes
-Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1980-present
-Social Sciences Citation Index (SSCI) –1980-present
-Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1975-present
-Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) –1990-present
-Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) –1990-present
-Emerging Sources Citation Index (ESCI) –2015-present

atif-analizleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
WiLEY

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan WiLEY multi-disipliner bir veritabanı olup, kapsamındakiler aşağıda yer almaktadır:

Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık , Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Geneti, Coğrafya & Keşifler gibi konularda tam metin erişim vermektedir.

amerika-ve-afrika-calismalari antropoloji arkeoloji asya-calismalari bilgi-yonetimi bilgisayar biomedikal-muhendisligi ceviri-bilimleri eczacilik edebiyat egitim-bilimleri ekoloji ekonomi elektrik-elektronik-muhendisligi emlak-yonetimi-insan-yapimi-cevre felsefe fizik folklor genel hukuk ik-ogrenme-kurumsal-calismalar iletisim-bilimleri ingiliz-dili-ve-edebiyati insaat isletme-yonetim-strateji istatistik kaynakca-olusturma-araci kimya kutuphanecilik latin-amerika-calismalari makina-muhendisligi malzeme-bilimleri matematik mimarlik muhasebe-finans-ekonomi muhendislik mutercim-tercumanlik muzik operasyonlar-lojistik-kalite orta-dogu-calismalari pazarlama-bilimi psikoloji sanat-ve-sanat-tarihi sirket-analizleri siyaset-bilimleri sosyal-bilimler sosyoloji spor-bilimleri tarih tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleri yeryuzu-bilimidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
Zinio(e-Magazines)

Zinio eMagazine popüler dijital dergilere erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Mobil cihazlarla da erişim sağlanan bu veri tabanı, içeriğindeki dergilerin hem güncel hem de geçmiş sayılarına erişme imkanı sunar. Erişilen dergiler: a+u Architecture and Urbanism, Architectural Review Asia Pacific, DETAIL, Domus, El Croquis, Houses, Time Magazine International Edition, Topos, Watercolor Artist.

gazete-ve-haberler populer-dergilerizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Veritabanı AdıAçıklamaÜniversitelercategories_hfilteruniversite_hfilter
BeckOnline

Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara konu ile makaleleri içeren tam metin veritabanıdır.

hukukyasar-universitesi
ACM (Association for Computing Machinery)

ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir.

bilgisayar muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Access Medicine

Klinik tıp ve genel tıp alanında önemli bir kaynak olan Access Medicine Access Medicine Access Medicine veritabanı; 90’dan fazla tıp kitabı, ders kitapları, güncellenmiş içerik, muayene ve prosedür videoları, animasyon ve ses dosyaları, binlerce fotoğraf ve açıklama, başvuru araçları, olgular, etkileşimli öz değerlendirme ve kayıt dosyaları içermektedir. Tanı araçları da sağlamasının yanı sıra kapsamlı bir arama platformu ve mobil cihazlara içerik yükleme özellikleri de kullanıcılara sunulmaktadır.

tip-ve-saglik-bilimleriizmir-ekonomi-universitesi
ACS (American Chemical Society)

Kimya alanında ve ilgili disiplinlerde ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanan dergilere tam metin elektronik erişim sağlanmaktadır. En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.

kimya muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
AIP (American Institute of Physics)

Fizik, kimyasal fizik, matematik, nükleer fizik, kozmoloji, ses bilimi ve fizik-mekanik konularındaki tam metin dergileri içerir.

fizik muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
AAP (American Academy of Pediatrics)

American Academy of Pediatrics (AAP) tarafindan yayinlanan Pediatri konusundaki 5 Adet dergiye erişim saglanmaktadir.

tip-ve-saglik-bilimleriege-universitesi
Dentistry & Oral Sciences Source

Diş hekimligi konusunda 210’dan fazla temel akademik derginin indekslenip 160’dan fazlasinin tam metin olarak yer aldigi Dentistry & Oral Sciences Source’ta ayrica onlarca kitaba, konferans kaydina ve dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz.

tip-ve-saglik-bilimleriege-universitesi
Ebook Central (EBRARY)

150.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri,Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir.

e-kitap-veritabanlari geneldokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Annual Reviews

Annual Reviews Biyomedikal, Yaşambilim, Fizik, Ekonomi ve Sosyal Bilimler (Ekonomi dahil) olmak üzere 40 farklı disiplinde dergiler yayınlamaktadır. Review makale temel arastırma için zorunlu bir giriş kapısıdır. Tanınmıs araştırmacılar ve editörler her yıl özel disiplinlerdeki çok büyük miktarda araştırmayı gözden geçirip ayıklayarak sentezler. Araştırmacılara kendi alanlarındaki başlıca araştırmaları sunarak onlara konuları ile ilgili olarak güncel bilgileri sunar; zaman ve emek tasarrufu sağlar.

ekonomi fizik muhendislik sosyal-bilimlerdokuz-eylul-universitesi
APS (American Physical Society )

Fizik konu alanında alttaki dergileri içerir. Ayrıca PROLA veri tabanı ile arşiv erişimi de sağlar.
Physical Review A
Physical Review B
Physical Review C
Physical Review D
Physical Review E
Physical Review Letters
Reviews of Modern Physics
Physical Review Online Archive (PROLA)
Physical Review X (Open Access)
Physical Review Special Topics – Accelerators and Beams (Open Access)
Physical Review Special Topics – Physics Education Research (Open Access)
Physics –(Open Access)

fizik muhendislikdokuz-eylul-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
ASCE (American Society of Civil Engineers)

ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini ilgilendiren dergileri kapsar. Kapsaminda ;

•1983 yılından günümüze kadar yayınlananan 37 adet ASCE dergisinde 63,000 üzerinde makale
•2000 yılından günümüze dek olan 452 ASCE Proceedings 43,000’in üzerinde teknik makale icerir.

insaat muhendislikdokuz-eylul-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
ASTM Standards (American Society for Testing Materials)

Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır. Paket ayrıca ASTM standartlarını da içermektedir.

kimya malzeme-bilimleri muhendislik standartlar uzay-muhendisligidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi
Bloomsbury Design Library

The Bloomsbury Design Library veritabanı, geniş tasarım alanlarında çalışan herkes için benzersiz bir kaynaktır ve tamamen aranabilir metin ve resim içeriğinin dikkatle seçilmiş koleksiyonuna erişim sunar.

mimarlikizmir-ekonomi-universitesi
BMJ (British Medical Journal)

BMJ Journals: Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 28 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır. Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, daha çok klinik dergilerdir.
BMJ Best Practice : Sağlık profesyonellerinin tanı ve tedavi süreçlerinde en iyi klinik kararı verebilmeleri için güvenilir ve güncel bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, hızlı ve kolay erişilebilen online karar destek aracıdır.

NOT: Ege Üniversitesi’nin güncel aboneliği yoktur, yalnızca abone oldukları yıllara erişim mevcuttur.

tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi
Book Citation Index

Book citation index, 2005 yılından günümüze kadar fen bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde yayınlanmış 30.000’den seçilmiş kitabın referans aramalarına izin verir.

atif-analizleriizmir-ekonomi-universitesi
CAB Abstracts

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan CAB Abstracts veritabanı konusu; Ziraat ve uygulamalı yaşam bilimleri konularını kapsayan en kapsamlı uluslararası veritabanıdır.

 

yasam-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
CABI’s Nutrition and Food Sciences

CABI’s Nutrition and Food Sciences, kullanıcılara, uygulamalı yaşam bilimlerinin yansıra haberler, incelemeler ve veri sayfaları konusunda öncü bir veri tabanı olan CAB Abstracts’den aldığı bibliyografik bilgi ve özetleri sunarak araştırma ve uygulamaları destekler. Diyet çalışmaları, beslenme fizyolojisi, genomik, proteomik, metabolomik ve kişiye özel diyetler, beslenmeye bağlı hastalıklar, klinik beslenme ve diyet uzmanlığı, kamu sağlığı beslenmesi, sağlıklı yeme, gıda kültürü, gıda kompozisyon ve analizi, gıda işleme ve paketleme, gıda depolama ve koruma, özgün dıdalar, işlevsel gıdalar, gıda artıkları, gıda güvenliği ve kalitesi, gıda sahteciliği, pazarlama, gıda politikası, gıda güvenliği, uluslararası mevzuatlar ve tüketici ve duyu bilimi.

yasam-bilimleriizmir-ekonomi-universitesi
Cambridge Journals

Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında 384 adet tam metin dergi içeren veri tabanıdır.

genelege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
ChemSpider

28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. 400den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider, tek bir ara yüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkanı sunmaktadır.

kimya muhendislikege-universitesi
ClinicalKey

MD Consult, First Consult ve Clinics of North America dergilerinin tamamını ve ayrıca 800’den fazla kitap, 500’den fazla en saygın dergiyi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosu bir araya getirerek kullanıcılarına sunmaktadır.

e-kitap-veritabanlari tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi
Cochrane

Kanıta Dayalı Tıp Veri tabanıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir. Hasta değerleri ve klinik uzmanlıkla ilgili araştırma kanıtlarını, sağlık hizmetleri ve girişimlerinin etkinliği üzerine yapılan uluslar arası araştırmaları bir araya getirir. Klinik deneyleri, metodları, teknolojileri ve ekonomik değerlendirmeleri içeren 650.000 civarında veri kaydı ve 5.000 civarında Cochrane Sistematik İncelemelerini içermektedir.

tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi
Communication Source

Communication Source, yüksek kaliteli EBSCO veri tabanları, Communication & Mass Media Complete ve Communication Abstracts’ın birleşiminden geliştirilmiş olup, iletişim, radyo, televizyon, sinema, basın, yayın ve ilgili diğer tüm alanlardaki en itibarlı ve güvenilir kaynaklara erişim sağlamaktadır. Hemen hemen hepsi hakemli olmak üzere yüzlerce dergi içeren ve kapsamı 1900’lere kadar uzanan Communication Source, bu disiplinler için hazırlanmış en kapsamlı tam metin veri tabanıdır.

iletisim-bilimleriizmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
MLA: Directory of Periodicals

İngiliz Dili ve Edebiyatı Alanında Otorite Veri Tabanı

ingiliz-dili-ve-edebiyatiyasar-universitesi
EBSCO e-Kitap akademik koleksiyon

EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 170.000 civarında elektronik kitap içerir ve EBSCOhost platformu üzerinden kolay kullanım özellikleriyle araştırmacıların ihtiyaç duyduğu gerçek anlamda akademik bir elektronik kitap veri tabanıdır. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. MIT Press’ten Taylor & Francis’e bir çok önemli yayıncının kitaplarına mobil araçlarla erişim imkanı vardır.

e-kitap-veritabanlari genelizmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
Elsevier e-book  

Elsevier E-Books Elsevier Yayınevine ait bilgisayar bilimleri, matematik ve psikoloji konularındaki kitaplara erişim sağlanmaktadır. Elsevier Yayınevi’ne ait elektronik kitaplara Science Direct dergileri ile aynı arayüzden erişim sağlanmaktadır: http://www.sciencedirect.com/ Belirtilen URL adresindeki konu başlıkları altında yeşil renk book ikonu olan kitaplara tam metin erişilebilmektedir.

e-kitap-veritabanlari genelizmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
Emerald e-books 

Taşımacılık ve ulaştırma alanında 62 adet e-kitap. Tourism & Hospitality alanında 44 adet e-kitap. Sociology alanında 531 adet e-kitap Education alanında 330 adet e-kitap

e-kitap-veritabanlari sosyal-bilimlerizmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
EMIS

125’den fazla gelişmekte olan ülkeyi kapsayan Şirket, Sektör, M&A, ve Ülke Makroekonomik bilgisi ve çok kaynaklı haber sağlayan veri tabanına www.emis.com adresini kullanarak kampüs içinden ve dışından erişim sağlayabilirsiniz. İçeriklere ulaşmak icin URL adresine tıkladıktan sonra açılan ekranın sağ üst köşesindeki “Client Login” sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır.

sirket-analizleriizmir-ekonomi-universitesi
EndNoteX9

Dünya çapında akademik enstitülerde ve araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacıların, kütüphanecilerin ve öğrencilerin kişisel bilgi veritabanlarını oluşturarak, bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamasına, düzenlemesine, taramasına ve paylaşmasına olanak sağlayan, makale yazım süreçlerinde 6000’in üzerinde farklı bibliyografya (dergi) stili (APA, Harvard, MLA, Turabian v.b.) ile atıf, şekil ve referansların düzenlenmesine yardımcı olan ve çalışmalarını yayınlamak için en uygun dergileri öneren özel bir veritabanı ve bibliyografya yazılımıdır.

kaynakca-olusturma-araciizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Karger

KARGER Journals Collection: Her kademedeki tıp uzmanları ve öğrencileri için nitelikli birer eğitim kaynağı olan dergilerden oluşan bir koleksiyondur. KARGER Journal Archive Collection: Karger kapsamindaki her derginin ilk cildinden 1997’ye kadar olan tum ciltleri kapsamaktadir. KARGER E-Journals Back File: Eski yıllara (1998-2011) erişim seçeneği sunmaktadır.

tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi
Kazancı

T.C. Kanunları, T.C. K.H.K’ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K Yönetmelikleri, 750.000 adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Binlerce Dilekçe Örneği, Resmi Gazete Fihristi, Döviz Kurları, İç Borçlanma Senetleri, tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri, günlük işlenmektedir.

hukukdokuz-eylul-universitesi izmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Knovel

Knovel, mühendislerin bilimsel güvenirliği olan teknik bilgilere analitik arama motorları aracılığı ile erişebildiği gelişmiş bir web uygulaması ve platformudur. Knovel dünyada binlerce mühendis ve bilim insanı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır

bilgisayar biomedikal-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi fizik insaat kimya makina-muhendisligi malzeme-bilimleri muhendislikizmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Lexpera

Türkiye Hukuku Alanında İçtihat, Mevzuat ve Literatür Kaynakları Veri Tabanı.

hukukizmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
MathsciNet

MathsciNet, Matematik alanında dünyada en geniş veri tabanıdır. Bu veri tabanı matematik konulu makalelerin bibliyografik bilgilerini, atıflarını ve eleştirilerini içermektedir. Bazı dergilere tam metin erişim sunulmaktadır.

matematikege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Micromedex

Kanıta dayalı tıp veritabanıdır. İçeriğindeki ilaç, toksikoloji, hastalıklar, akut bakım ve alternatif tıp için tarafsız olarak hazırlanmış modülleri sayesinde klinisyenlerin başvuruldukları en önemli Klinik Karar Destek (CDS) aracıdır. Neofax® kanıta dayalı ilaç bilgileri ile pediatrik ve neonatal hastalar için ilaç tedavisi yönetiminde kullanılır. RedBook® modülü ile 200.000’den fazla aktif, FDA onaylı reçeteli ilaç için açıklayıcı bilgilere günlük güncel erişim sağlar. Klinik tanı ve tedavi kararlarında başvuru kaynağıdır.

farmakoloji tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi
Oxford University Journal

Oxford Journals Online, Oxford University Press, dünyadaki seçkin dergi yayıncılarından birisidir. Bu veri tabanı; insani bilimler, hukuk, matematik, fizik, sosyal bilimler, tarih, dil konularında 230’un üzerinde dergiye tam metin erişim sağlar.

Humanities, Law, Life Sciences,
Mathematics & Physical Sciences,
Medicine, Social Sciences.

genel yasam-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
Project Muse

Project MUSE beşeri ve sosyal bilimler alanlarında 175 yayıncının 500’den fazla dergisine ve 15.000’den fazla kitabına online tam metin erişim imkanı sağlar. İşlenen konular arasında Edebiyat, Tarih, Siyasi Bilim, Kamu Politikası, Sinema ve Sahne Sanatları, Din, Eğitim ve Kadın Çalışmaları bulunmaktadır.

edebiyat genel ingiliz-dili-ve-edebiyati siyaset-bilimleri sosyal-bilimler tarihyasar-universitesi
PsycARTICLES

American Psychological Association(APA), Canadian Psychological Association ve Hogrefe Publishing Group yayınevleri tarafından yayınlanan, 110’un üzerinde tam metin, hakemli dergiyi içermektedir. Davranış Bilimleri alanında tanınmış akademisyen ve bilim adamlarından en önde gelen bilimsel dergi koleksiyonları içinden sağlanan dünyaca güvenilir araştırma kaynağıdır.

psikoloji sosyal-bilimlerege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Rosetta Stone

Dünyanın en çok tercih edilen online dil eğitim aracıdır. 30 dil içerir. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir.

dil-ogrenme-araciege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
SciVal

Akademik Performans Araştırma Aracı

akademik-performans-analizleri atif-analizleriyasar-universitesi
Sobiad

Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) 826 Dergi 220.492 Makale ve 5.047.296 Atıf’ın yer aldığı bir Atıf Dizini ve Sosyal Bilimler Veritabanıdır. Akademisyenler kendilerine yapılan atıfları bulabildikleri gibi herhangi bir makalenin detayları kısmında o makaleye yapılan atıfları da görebilmektedirler. Sobiad aynı zamanda 100.000\’den fazla makalenin PDF\’leri ile birlikte indekslendiği bir veritabanıdır. Yani 100.000 makalenin tam metni içinde arama yapılabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Sobiad hem akademisyenler hem tez sürecindeki Y.Lisans ve Doktora öğrencileri hem de araştırma ödevleri yapan lisans öğrencileri tarafından kullanılabilir.

atif-analizleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
SPORTDiscus

Spor ve spor hekimligi dergilerine yonelik en kapsamli tam metin kaynagidir.

spor-bilimleriege-universitesi
Swisslex

Swisslex, İsviçre mevzuatının yanı sıra federal ve kantonal mahkeme kararları ve Avrupa hukukuna ait anlaşma ve yönetmelikleri de içeren 570.000’den fazla belgeye tam metin erişim sağlar. Almanca ve Fransızca dillerinde çift ara yüzü olan bu veri tabanında tam metin hukuk dergisi, hukuk kitabı ve tez vardır.

hukukdokuz-eylul-universitesi izmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Tümer ALTAŞ

e-Sınav ve Sınav Hazırlık-Dil Eğitimi Destek paketlerine abonelik mevcuttur.

 • Tümer ALTAŞ A.Ş. e-Sınav Veri Tabanı: Online deneme sınavları (YökDil – (e) YDS – Tıp Dil), soru türüne göre mini testler, sınav hazırlığına yönelik eğitim içeriği (gramer, kelime, cümle ve paragraf çevirileri) içermektedir.
 • Tümer ALTAŞ A.Ş. Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi Destek YDS, PTE, IELTS, TOEFL iBT için hazırlık için toplamda 10.000 üzeri görsel ve işitsel içeriğe erişim imkanı sağlamaktadır.
dil-ogrenme-araciizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Türkiye Atıf Dizini

Türkiye Atıf Dizini, Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 390 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlamaktadır.

atif-analizleri tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi
Westlaw UK

İngiltere Hukuku Alanında Otorite Veri Tabanı

hukukyasar-universitesi
Westlaw Next

Uluslararası Hukuk Alanında Otorite Veri Tabanı

hukukyasar-universitesi
Zinio(e-Magazines)

Zinio eMagazine popüler dijital dergilere erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Mobil cihazlarla da erişim sağlanan bu veri tabanı, içeriğindeki dergilerin hem güncel hem de geçmiş sayılarına erişme imkanı sunar. Erişilen dergiler: a+u Architecture and Urbanism, Architectural Review Asia Pacific, DETAIL, Domus, El Croquis, Houses, Time Magazine International Edition, Topos, Watercolor Artist.

gazete-ve-haberler populer-dergilerizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Gale Reference Complete

Gale Reference Complete 4 ana koleksiyon altında bir araya getirilmiş koleksiyonlar topluluğudur. Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşturulmuş olan Gale Reference Complete tıp, mühendislik, tarih, politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi, din ve benzeri birçok bilim dalına yönelik makaleleri, kitapları, arşiv malzemelerini ve haber kaynaklarını bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir koleksiyondur. Kullanımı kolay özellikler ve keşfe olanak sağlayan eşsiz arama araçları ile dünyanın önde gelen dergilerini, referans kaynaklarını, arşiv belgelerini, ansiklopedileri ve edebi kaynakları erişime sunmaktadır.

edebiyat ekonomi felsefe genel muhendislik tarih tip-ve-saglik-bilimleriizmir-ekonomi-universitesi
Gale Virtual Reference Library

Gale Virtual Reference Library e-book , tüm disiplinlerde ihtiyaclariniz karsilacak 1,700 başlık altında 4000 ciltlik ansiklopedi serisidir. Oğrenciler, araştırmacılar, profesyoneller ve genel okuyucuların ihtiyaçlarını hedefleyen E-Referans kitap koleksiyonudur. Türkçe arayüz, MP3 olarak dinleyebilme, indirebilme, atif araclari ve daha bircok ozelligi ile kullanici dostu kitap platformudur.

e-kitap-veritabanlariege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi
GeoRef

American GeoSciences Institute (AGI) tarafından 1966 yılında kurulan GeoRef veri tabanı tüm dünyanın yeryüzü bilimi literatürüne erişim sağlarGeoRef yeryüzü bilimleri konusunda en kapsamlı AGI veritabanıdır ve her yıl 80.000’den fazla referans eklenerek sürekli büyümektedir. 

muhendislik yeryuzu-bilimidokuz-eylul-universitesi
Handbook of Translation Studies

Çeviribilim El Kitabı-The Handbook of Translation Studies (HTS)- mütercim tercümanlıkla ilgili bilgi yaymayı ve nispeten geniş kitleye, geniş bir yelpazede konu, adet ve yöntemlere kolay erişebilirlik sağlamayı hedeflemektedir

ceviri-bilimleri mutercim-tercumanlikizmir-ekonomi-universitesi
Heinonline

HeinOnline, hukuk, hukuk tarihi ve ilişkili alanlarda 100 milyondan fazla sayfayı online, tümüyle aranabilir ve görsel tabanlı formatta sunar. HeinOnline, içerdiği 2,000’den fazla süreli yayını en geniş kapsamları ile sağlayarak hukuk tarihi alanındaki kaynak boşluğunu doldurur

hukukdokuz-eylul-universitesi izmir-ekonomi-universitesi yasar-universitesi
Hiperkitap

Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 15500 kitabı bulunmaktadır.

e-kitap-veritabanlari genelizmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
HukukTürk

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

hukukdokuz-eylul-universitesi
InCites

Araştırma girdi ve çıktılarının ölçümü, güncel trendlerin takibi ve makalelerin, dergilerin, kurumların, kişilerin ve bölgelerin karşılaştırılması imkanını sunan, bütünleşik web tabanlı tek akademik platformdur. InCites tamamen entegre olarak karşılaştırmalı değerlendirmeler ve analizler sağlar.

Incites’a giriş yapabilmeniz için bir defaya mahsus yandaki erişim adresine giderek kurum E-mail adresiniz ile kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işleminden sonraki tüm girişlerinizde kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yapmanız gerekmektedir.

akademik-performans-analizleridokuz-eylul-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
InfoSci-Books&Journals (IGIGlobal)

IGI Global Yayinevi yazilim, bilgisayar bilimi ve muhendisligi, is teknolojileri, veritabani teknolojileri, e-devlet, global ve cevre teknolojileri, egitim teknolojileri, akilli teknolojiler, bilgi yonetimi ve kutuphanecilik, tibbi teknolojiler ve saglik, genetik, multimedya teknolojileri, guvenlik teknolojileri, etik ve hukuk konularinda 164’den fazla e-dergi icermektedir.

genelizmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
IOP (Institute of Physics)

Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik,ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik.

bilgisayar biomedikal-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi fizik makina-muhendisligi malzeme-bilimleri muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
İdealonline

İdealonline, Dergi, Kitap, Makale, Sempozyum&Kongre ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, Tıp, Edebiyat, Tarih, Sosyal Bilimler, Hukuk, İktisat, Ekonomi, İşletme, İnovasyon, Enerji vb. alanlardaki kapsamlı ve geniş bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan, bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

550+ e-Dergi – 75.000+ Makale – 360+ e-Kitap’a erişim sağlanabilir.

geneldokuz-eylul-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
İktisat Isletme ve Finans Dergisi

Aylık olarak yayınlanan, iktisat, işletme ve finans alanlarında makaleler sunan uluslararası, hakemli akademik bir dergidir.

sosyal-bilimlerege-universitesi
JCR (Journal Citation Reports)

Bilimsel dergilere ait etki faktörlerini ve performans ölçümlerini içeren veri tabanıdır.

dergi-etki-faktoru-analizidokuz-eylul-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
JoVE

JoVE, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk ve tek hakem heyetli video veritabanıdır. Makaleler, Pub/Medline, Scifinder, Web of Science ve Scopus tarafından indexlenmiştir ve dünyada impact faktörü olan tek video veritabanıdır.

İYTE aşağıdaki paketlere abonedir:

JoVE Science Education : Basic Biology  -Chemistry
JoVE Video Journal : Biology, Bioengineering, Chemistry, Neuroscience

bilgisayar biomedikal-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi genel insaat kimya muhendislik psikoloji sosyal-bilimler tip-ve-saglik-bilimleri video-veritabani yasam-bilimleriege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Methods Now

Kimyasal Analiz Yöntemlerini araştırmak ve kıyaslamak için kullanılan en geniş kaynaktır. MethodsNow programında, analitik ve sentetik yöntemlerin adım adım yönergeleri bulunmaktadır.

kimya muhendislikege-universitesi
Naxos Music Library

Naxos Müzik Kütüphanesi, Naxos ve Marco Polo kataloglarının tamamının yanı sıra, caz, dünya müziği, tarihteki en önemli klasik müzik kayıtları ve bu müziklere yönelik eğitim dokümanlarını da içeren, sürekli genişleyen bir müzik arşivinden oluşmaktadır. İçerik olarak 40.000’den fazla besteci ve sanatçı biyografisi, 141.470 CD albümü ve 2.189.800 parçadan oluşan koleksiyona her hafta 1.150 civarı yeni albüm eklenmektedir.
Ayrıca Naxos Music Library Veritabanı, müzik notaları, kapak resmi, parça listesi, enstrümantasyon ve yayıncı bilgisi, besteci ve sanatçı isimleri için telaffuz rehberi, sözlük, müzikal terimlere rehberlik ve iş analizleri, Avustralya, Kanada, İrlanda, Güney Kore, İngiltere ve ABD için etkileşimli müzik kursları ile kademeli müzik sınavı çalma listelerini de (ABRSM, Trinity / Guildhall) içermektedir.

muzikyasar-universitesi
On Architecture

OnArchitecture, 2012 yılında Şili mimarları Felipe De Ferrari ve Diego Grass tarafından psikolog Claudio Mesa ile birlikte kurulan çevrimiçi bir görsel-işitsel mimari arşividir. Dünyadaki ana yazarların, eserlerin, deneyimlerin ve mimari alanla ilgili sorunların derin ve ayrıntılı bir panoramasını sunar.

mimarlikizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
OneStop English

Onestopenglish, 8000 kaynağın, ders planlarının, görsel işitsel materyalin yer aldığı İngilizce öğretmenleri için çok önemli bir kaynaktır. Macmillan English Campus tarafından yayınlanmaktadır.

dil-ogrenme-araciizmir-ekonomi-universitesi
Press Reader

Her gün 120 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 7,000’in üzerinde günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa orijinal baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz dünyanın en güncel kaynağıdır. Gazetelerin 90 günlük geriye dönük arşivi ile beraber sunulan ”PressReader” dünya çapında 20,000’den fazla kütüphane ve 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Dünya’daki ve Türkiye’deki abone kütüphanelerin sayısı hızla artmaktadır.

gazete-ve-haberlerizmir-ekonomi-universitesi
ProQuest Central

Bu veritabanı her düzeyden araştırmacı için merkezi kaynak vazifesi görür. 160’dan fazla konu alanını kapsayan ProQuest Central süreli içeriğin en büyük birikmiş veritabanıdır. Ödüllü çevrimiçi referans kaynağı son derece saygın ve çeşitli bilimsel dergiler, ticari yayınlar, magazinler, kitaplar, gazeteler, raporlar ve videoları içermektedir.

geneldokuz-eylul-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
RSC (Royal Society of Chemistry)

RSC (Royal Society of Chemistry); analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler, ve sistemler biyolojisi gibi bircok konuyu alaninda yayinlanmis 300.000’den fazla makaleyi kapsayan bir KIMYA veritabanidir

kimya malzeme-bilimleri muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
SAGE

İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 1093 (196’sı açık erişim olmak üzere) dergiye 1999’dan günümüze tam metin erişim imkânı sağlar.

geneldokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi yasar-universitesi
Science Online

Dünyanın önde gelen orijinal bilimsel araştırma dergisidir. 2016 Etki Faktörü değeri 37.205’dir.1880 yılında Amerikan mucit Thomas Edison’un desteğiyle kurulan Science, zamanla büyüyerek en yeni araştırmalar, bilimsel haberler ve yorumlarıyla, emsal taramalı genel bilim dergileri arasında en geniş ödemeli dağıtım alanına ulaşan dünya lideri dergi halini almıştır. Science dergisinin çevrimiçi versiyonu en yeni yayınlanan ödüllü haber içeriklerini ve yüksek etki faktörlü emsal taramalı araştırmaları içerir. Science dergisinin çevrimiçi versiyonuna tüm dünyadan milyonlarca okur erişerek, yılda 24 milyondan fazla tam metinli makale yüklemektedir.

muhendislik sosyal-bilimler tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleridokuz-eylul-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
SciFinder

Chemical Abstract’ın online versiyonudur. Kimya ve kimya ile ilgili bilim dallarında dünyadaki en geniş veritabanıdır.

kimya muhendislikege-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
Springer E-Kitap

Dokuz Eylül Arşivi: 2005-2017 arası İng. ve Almanca kitap koleksiyonu toplam 94,057 adet e-kitaba tam metin erişim.

İYTE Arşivi:  2005-2008 arası İng. ve Almanca kitap koleksiyonu toplam 14,533 adet e-kitaba tam metin erişim.

Katip Çelebi Arşivi:  Bilgisayar Mühendisliği ağırlıklı Mühendislik bilimleri içeren yaklaşık 4266 adet e-kitap içerir. Mühendislik bilimleri içeren yaklaşık 1972 adet e-kitap içerir. Tıp bilimleri içeren yaklaşık 1610 adet e-kitap içerir. İşletme ve Yönetim Bilimlerini içeren yaklaşık 434 adet e-kitap içerir. Toplam 8,282 e-kitaba tam metin erişim.

Yaşar Üniv. Arşivi: Springer yayınlarına ait 2018 yılı Davranış Bilimi ve Psikoloji konu alanında 207 kitap içeren e-kitap paketidir.

e-kitap-veritabanlari geneldokuz-eylul-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
The Times Dijital Arşiv

Ekonomi Üniversitesi abonesi ve 1785-2012 koleksiyonu mevcut. 1785 yılından bu yana dünya olaylarını objektif bir şekilde kapsayan, hem dünya liderlerine hem halka hitap eden, ödüllü, devamlı yayım yapan en eski günlük gazetedir. The Times, 200 yılı aşkın tam metin tıpkı basımlardan oluşan 19. ve 20. yüzyılın en saygın çevrimiçi kaynaklarından biridir. Bu tarihi gazete arşivi, dünyada orjinal olarak yayımlanan kaynaklar çerçevesinde en iyi bilinen ve en çok atıf alan gazete arşivdir. 1.6 Milyon Sayfa 70,000 Sayi 11.8 Milyon Haber

gazete-ve-haberlerizmir-ekonomi-universitesi
Turcademy e-kitap

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacındadır.

DEÜ abonelik kapsamında tüm konular mevcut: 3,462 e-kitap.

İYTE abonelik kapsamında: “Mühendislik” ve “Doğa Bilimleri” koleksiyonlarına abonedir.

e-kitap-veritabanlari geneldokuz-eylul-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
UpToDate

UpToDate, sahip olduğu 360.000’den fazla kullanıcısı ile dünyanın en güvenilen medikal bilgi kaynaklarından birisidir. UpToDate veri tabanı, 24 Uzmanlık alanında, 6300’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir.

tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
USMLE (United States Medical Licensing Examination)

“United States Medical Licensing Examination” Türkiye’de okuduğunuz Tıp eğitiminin Amerika’da geçerli olabilmesi için girmeniz gereken sınavdır. Üç aşamadan oluşur. USMLE Step 1, Step 2 CK ve Step 3 sınavları kişilerin gereksinimlerine göre ayarlanan araçları, tüm branşları ve organ sistemlerini içeren 11.000 den fazla soruyu kapsar. USMLE Easy, kavramlara, kendi güçlü ve zayıf yanlarınıza dayalı olarak kolayca hâkim olmanızı sağlar.

dil-ogrenme-araci tip-ve-saglik-bilimleriizmir-ekonomi-universitesi
Vidobu

Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Programlama, 3D ve Animasyon, Video Montaj ve Düzenleme kategorilerinde; başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar 10.000’den fazla eğitim videosu bulunmaktadır.

video-veritabaniizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Warc

WARC, Pazarlamacılar için evrensel fikir ve kanıt sağlayıcı, dünyanın en kapsamlı pazarlama bilgi servisidir. Dünya araştırmacıları için işletme faaliyetlerine ilişkin çok güvenilir harcama tahminleri sağlar. Warc.com vaka çalışmaları (case studies), uygulamam klavuzları, pazarlama zekası, sanayi eğilimleri ve dünyadaki en son haberler için güvenilir bir kaynaktır.

pazarlama-bilimiizmir-ekonomi-universitesi
Wiley E-Kitap 

Yaşar Üniv.: Genel Konularda 171 Adet Elektronik Kitap

e-kitap-veritabanlari genelyasar-universitesi
World Bank

Küresel ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklarından biridir. WDI Çevrimiiçi veritabanı 220 Ülkeye ait, 1960-2005 yıllarını kapsayan 593 kalkınma göstergesine dayalı istatistiksel bilgiler verir.

istatistikege-universitesi
EBSCOHOST Veritabanları

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan EBSCOHOST veritabanı içerisinde aşağıdaki veritabanları yer almaktadır:

geneldokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
EMERALD

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Emerald veritabanı; Emerald Group Publishing Limited 1967’de İngiltere’de kurulan uluslararası bir yayınevidir
305 elektronik dergi, 1650 ekitap ve 1500 Vaka çalışması sunar.

Konu alanları ağırlıklı olarak yönetim bilimleridir.
TÜBİTAK ULAKBIM üzerinden 3 yıllık bir anlaşma ile bütün dergiler (Premier Koleksiyonu) 2017 yılından itibaren üniversitelerin erişimine açılmıştır.

bilgi-yonetimi emlak-yonetimi-insan-yapimi-cevre genel ik-ogrenme-kurumsal-calismalar isletme-yonetim-strateji kutuphanecilik muhasebe-finans-ekonomi muhendislik operasyonlar-lojistik-kalite pazarlama-bilimi sosyal-bilimler tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
IEEE

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan IEEE veritabanı içerisinde aşağıdaki konular yer almaktadır:

IEEE Xplore Digital Library (Institute of Electrical and Electronics Engineers) veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar bilimleri, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve pek çok mühendislik alanında 3.903.854 (12-03-2016 tarihli yayın sayısı) yayına tam metin erişim sağlar. Konu Kapsamı: Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik.

bilgisayar elektrik-elektronik-muhendisligi fizik muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
iTHENTiCATE (MAKALE vb. çalışmalar için intihal analizi)

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan iThenticate intihal analiz veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate -İntihali Engelleme Programı, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından erişime açılmıştır. Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır; öğrenci ÖDEVleri ve TEZlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Web tabanlı arayüz ile özel bir eğitim gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır. İntihal analizi yapılacak belge, kullanıcı tarafından iThenticate programına bir e-postaya belge ekler gibi kolaylıkla yüklenmekte, intihal analizi birkaç dakika içinde bitirilebilmektedir.

NOT: Sadece üniversitelerin akademik kadrosuna (DR ve üzeri) hesap açılır.

intihal-analizidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
TURNİTİN (TEZ’lerin intihal analizi)

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Turnitin intihal analiz veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Tezlerin bir program aracılığı ile intihal kontrolünün yapılarak benzerlik raporunun alınması, YÖK tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Programa erişim internet üzerindendir ve internete bağlanabildiğiniz her türlü ortamdan giriş yapabilmeniz mümkündür.

Turnitin programı “Üniversitelerin Tez Danışmanları” tarafından “özellikle Yüksek Lisans ve Doktora” tezlerinin analiz edilebilmesi için lisanslanmış bir sistemdir; bu kriterler dışında kullanılması kesinlikle yasak olup lisansa aykırıdır. Program, üniversiteler için ULAKBİM tarafından belirlenen bir kota dahilinde çalışmaktadır; bundan dolayı lütfen gereksiz doküman analizleri yapmayınız, size açılan hesaplarınızda tez dışında herhangi bir doküman analizi yapmayınız, ilgili üniversitenin öğrencisi olmayan bir kişinin tezini kontrolden geçirmeyiniz (kurum dışı arkadaşınızın öğrencisine ait bir tez vb..). Kota aşılırsa ek bir kota tahsis edilmemektedir. Üniversite olarak mağdur olmamak için lütfen kullanımlarınıza dikkat ediniz.

intihal-analizidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
JSTOR

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan JSTOR veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

JSTOR veritabanı; Antropoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Biyolojik Bilimler, İşletme, Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ve Matematik, Arkeoloji, Mimari ve Mimarlık Tarihi, Sanat ve Sanat tarihi, Folklor, Coğrafya, Latin Amerika Çalışmaları, Dilbilim, Slav Çalışmaları, Su Bilimleri, Botanik ve Bitkibilim, Gelişim ve Hücre Biyolojisi, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji, Paleontoloji ve Zooloji konu başlıklarını kapsamaktadır.

amerika-ve-afrika-calismalari antropoloji arkeoloji asya-calismalari ceviri-bilimleri edebiyat egitim-bilimleri ekoloji ekonomi felsefe folklor genel hukuk istatistik latin-amerika-calismalari matematik mimarlik orta-dogu-calismalari psikoloji sanat-ve-sanat-tarihi siyaset-bilimleri sosyoloji tarih yasam-bilimleri yeryuzu-bilimidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
MENDELEY (Kaynakça oluşturma aracı)

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan MENDELEY veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Mendeley, araştırmacıların verimliliğini ve araştırmacı işbirliklerini artıran bir referans yönetim aracı ve akademik işbirliği ağıdır. Mendeley aynı zamanda referans kaynaklarınızı kolay ve hızlı bir şekilde organize etmenizi, not almanızı ve tek tıkla atıf/kaynakça oluşturmanızı sağlayan etkin bir referans yönetim sistemidir. Bununla birlikte, benzer alanlardaki araştırmacıların biraraya gelmesine, işbirliği olanakları yaratılmasına ve yeni araştırma trendlerini takip etmelerine olanak sağlayan, dünyada 6,5 milyondan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır.

TUBİTAK ULAKBİM EKUAL projesi kapsamında üniversite üyeleri Mendeley Kurumsal Versiyon avantajlarından yararlanabilmektedir.

Kitap, Tez, Makale vb. Hazırlarken Araştırmalarınızı Yönetin

 • 100 GB depolama alanı ile kendi kütüphanenizi oluşturun ve bulutta saklayın
 • 100 kişiye kadar üyeli ve 100 GB depolama alanına sahip sınırsız sayıda kapalı grup oluşturun
 • Otomatik olarak atıf verme ve kaynakça oluşturma (8000 + stil seçeneği içerisinden) (Bursa Uludağ Üniversitesi Enstitüleri Atıf Stilleri Dahil)
 • Mendeley üzerinde belge okuma, not alma, tarama
 • Profil oluşturma, etki istatistikleri ve görünürlük
 • Uluslararası işbirlikleri
 • Kapalı gruplar içinde belge paylaşımı ve ortak yazımlar
 • Web, bilgisayar ve mobil üzerinde senkronize çalışma

Not:

Mendeley Kurumsal Sürüm’den ve yükseltilmiş haklardan yararlanabilmek için kurumsal e-posta adresinizi (hangi üniversiteye bağlı iseniz) ya da kişisel mail adresinizi (gmail, yahoo vs.) kullanarak (sadece ilk seferliğine mahsus olmak üzere) kurum IP leri üzerinden ya da mendeley platformu üzerinden kayıt oluşturulması gerekmektedir.

Sonrasında kayıt oluştururken kullandığınız mail adresine bilgilendirme maili gelecektir. Hesabınız oluşturulduktan sonra otomatik olarak kurumsal grubumuza dahil edilerek yükseltilmiş haklardan yararlanabileceksiniz. 12 ay boyunca ilgili kullanıcı adı-şifre bilgileri ile dilediğiniz yerden giriş yaparak kurumsal kullanıcı avantajlarından yararlanabileceksiniz.

Mendeley Kurumsal Sürüm aktivasyonunun devamlılığı için 12 ay dolmadan en az 1 kere kurum IP leri üzerinden ya da mendeley platformu üzerinden giriş yapılması yeterli olacaktır. Mendeley Kurumsal Sürüm aktivasyon süresi dolmadan 10 gün önce kullanıcıların kayıt yaptırdıkları e-posta adresine uyarı maili gönderilecektir.

kaynakca-olusturma-aracidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
OVID-LWW

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan OVID veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Lippincott yayınevinin tıp, hemşirelik ve eczacılıkla ilgili 271 tam metin dergilere erişim sağlamaktadır. Ayrıca OVID plartformu üzerinden Medline’na erişim sağlanmaktadır. Bu plartform üzerinden Directory of Open Access journals, HighWire Free journals and PubMed Central ‘a erişilebilmektedir.

tip-ve-saglik-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi
PROQUEST Tez Veritabanı

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan PROQUEST Tez Veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Kapsamı multi-displiner olan PQDT Global, yüksek lisans ve doktora tezleri olmak üzere toplam yaklaşık 2 milyon üzerinde tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim sağlar. Abstract (Özet) tezlerle birlikte PQDT’deki tez sayısı 3 milyonu bulunmaktadır.

genel tez-veritabanidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
SCiENCEDiRECT

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan ScienceDirect veritabanının konuları aşağıda yer almaktadır:

Fizik Bilimleri ve Mühendislik
Yaşam Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler

bilgisayar biomedikal-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi fizik genel insaat kimya makina-muhendisligi malzeme-bilimleri muhendislik sosyal-bilimler sosyoloji tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
SCOPUS

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan SCOPUS veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır.

atif-analizleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
WOS (Web of Science)

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan WOS veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

Web of Science, bir çok bilim dalı ve disiplinde 16.000”in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır.

Web of Science Core Collection: Citation Indexes
-Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1980-present
-Social Sciences Citation Index (SSCI) –1980-present
-Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1975-present
-Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) –1990-present
-Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) –1990-present
-Emerging Sources Citation Index (ESCI) –2015-present

atif-analizleridokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
WiLEY

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan WiLEY multi-disipliner bir veritabanı olup, kapsamındakiler aşağıda yer almaktadır:

Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık , Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Geneti, Coğrafya & Keşifler gibi konularda tam metin erişim vermektedir.

amerika-ve-afrika-calismalari antropoloji arkeoloji asya-calismalari bilgi-yonetimi bilgisayar biomedikal-muhendisligi ceviri-bilimleri eczacilik edebiyat egitim-bilimleri ekoloji ekonomi elektrik-elektronik-muhendisligi emlak-yonetimi-insan-yapimi-cevre felsefe fizik folklor genel hukuk ik-ogrenme-kurumsal-calismalar iletisim-bilimleri ingiliz-dili-ve-edebiyati insaat isletme-yonetim-strateji istatistik kaynakca-olusturma-araci kimya kutuphanecilik latin-amerika-calismalari makina-muhendisligi malzeme-bilimleri matematik mimarlik muhasebe-finans-ekonomi muhendislik mutercim-tercumanlik muzik operasyonlar-lojistik-kalite orta-dogu-calismalari pazarlama-bilimi psikoloji sanat-ve-sanat-tarihi sirket-analizleri siyaset-bilimleri sosyal-bilimler sosyoloji spor-bilimleri tarih tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleri yeryuzu-bilimidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
TAYLOR & FRANCiS

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Taylor & Francis veritabanının konu başlıkları aşağıda yer almaktadır:

amerika-ve-afrika-calismalari antropoloji arkeoloji asya-calismalari bilgi-yonetimi bilgisayar ceviri-bilimleri eczacilik edebiyat egitim-bilimleri ekoloji ekonomi emlak-yonetimi-insan-yapimi-cevre felsefe folklor genel hukuk ik-ogrenme-kurumsal-calismalar iletisim-bilimleri ingiliz-dili-ve-edebiyati isletme-yonetim-strateji istatistik kutuphanecilik latin-amerika-calismalari matematik mimarlik muhasebe-finans-ekonomi mutercim-tercumanlik muzecilik muzik operasyonlar-lojistik-kalite orta-dogu-calismalari pazarlama-bilimi psikoloji sanat-ve-sanat-tarihi siyaset-bilimleri sosyal-bilimler sosyoloji spor-bilimleri tarih tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleri yeryuzu-bilimi muhendislikdokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
SPRiNGER LiNK

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan SpringerLink veritabanının konusu aşağıda yer almaktadır:

 2244 Dergi
483 Açık Erişimli Dergi

Konu Başlıkları

 1. Biomedicine
 2. Business and Management
 3. Chemistry
 4. Computer Science
 5. Earth Sciences
 6. Economics
 7. Education
 8. Engineering
 9. Environment
 10. Geography
 11. History
 12. Law
 13. Life Sciences
 14. Literature
 15. Materials Science
 16. Mathematics
 17. Medicine & Public Health
 18. Pharmacy
 19. Philosophy
 20. Physics
 21. Political Science and International Relations
 22. Psychology
 23. Social Sciences
 24. Statistics
amerika-ve-afrika-calismalari antropoloji arkeoloji asya-calismalari bilgi-yonetimi bilgisayar biomedikal-muhendisligi ceviri-bilimleri eczacilik edebiyat egitim-bilimleri ekoloji ekonomi elektrik-elektronik-muhendisligi emlak-yonetimi-insan-yapimi-cevre felsefe fizik folklor genel hukuk ik-ogrenme-kurumsal-calismalar iletisim-bilimleri ingiliz-dili-ve-edebiyati insaat isletme-yonetim-strateji istatistik kimya latin-amerika-calismalari makina-muhendisligi malzeme-bilimleri matematik mimarlik muhasebe-finans-ekonomi muhendislik mutercim-tercumanlik muzecilik muzik operasyonlar-lojistik-kalite orta-dogu-calismalari pazarlama-bilimi psikoloji sanat-ve-sanat-tarihi sirket-analizleri siyaset-bilimleri sosyal-bilimler sosyoloji spor-bilimleri tarih tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleri yeryuzu-bilimidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
NATURE Dergileri

ULAKBİM&EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan NATURE Dergileri aşağıda yer almaktadır:

Springer Nature – Academic Journals
Springer Nature – Nature Journals All
Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals

genel sosyal-bilimler tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleri yeryuzu-bilimidokuz-eylul-universitesi ege-universitesi ekual izmir-bakircay-universitesi izmir-demokrasi-universitesi izmir-ekonomi-universitesi izmir-katip-celebi-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu yasar-universitesi
Art History Research net (AHRnet):

Design Abstracts Retrospective: DAAI (Design and Applied Art Index) veritabanını destekleyen önemli bir tamamlayıcı kaynaktır. Design Abstract Retrospective DAAI’in tarih kapsamı içerisinde yer almayan, mimarlık ve sanat alanında yayınlanmış önemli kaynakların, kitapların ve dergilerin bilgilerini içerir. Arts+Architecture ProFiles: Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında yayınlanan ve 20. yüzyılın en etkili mimar, tasarımcı ve özel kuruluşlardan oluşan, 16.000’inin üzerinde profile ulaşmayı sağlayan çok kapsamlı bir veri tabanıdır. ReVIEW: 19. ve 20. yüzyıl başlarının güzel ve dekoratif sanat dergilerinin tam metinlerini içermektedir. Resources Sources: 1 The Posters – Poster hakkında kapsmalı bilgiler içerir.

mimarlikizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
ASME (The American Society of Mechanical Engineers)

1880 yılında kurulan The American Society of Mechanical Engineers (ASME)140,000’den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren ilk profesyonel organizasyondur. ASME çok sayıda teknik alan ve endüstri dalı için mühendislik standartları geliştirmiştir. Bunların arasında boru hattı üretimi, asansör ve yürüyen merdivenler,malzeme mühendisliği, gaz türbinleri ve nükleer enerji sayılabilir. Bugün ASME 32 dergi, 500 kod ve standarta sahiptir. ASME Digital Library, derneğin 32 Dergisini ve Uygulamalı Mekanik Revizyonlarını tek bir platformda barındıran ana bilgi deposudur. ASME Digital Library 82,000’ den fazla dergi makalesini ve 1960-2000 yılları arasındaki dergilerin arşivlerinin tümünü 6 paket halinde sunmaktadır. Ayrıca 2008-2018 yıllarına ait toplam 1,450 cilt, 125,000 makale ve 1,000,000 sayfayı aşkın teknik içerik barındıran ASME konferans tutanaklarına erişim sağlamaktadır.

makina-muhendisligi muhendislikizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Cold Spring Harbor Protocols

Cold Spring Harbor Protocols: Cold Spring Harbor Protocols; hücre, gelişimsel ve moleküler biyoloji, genetik, biyoinformatik, protein bilimi, bilişimsel biyoloji, bağışıklık bilimi, sinirbilim ve görüntüleme araştırma yöntemlerinde kesin kaynak sağlayan interdisipliner bir kaynaktır.

yasam-bilimleriizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
dMags – Dijital Dergi Mağazası

dMags – Dijital Dergi Mağazası : Bilim & teknoloji, yaşam, eğlence, kültür, sektörel, iş dünyası, sağlık, sanat, spor, ev dekorasyon, kadın, erkek, çocuk, seyahat, otomobil, yemek, hobi kategorilerinde 100’den fazla dergiyi haftalık veya aylık takip etme imkanı sunmaktadır.

populer-dergilerizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Hot English

Hot English: Hot English Magazine günümüzün gerçek insanlarını ve güncel konularını ironik bir dille anlatarak İngilizce öğrenmeye motive eden eğlenceli ve kendine has yaklaşımı olan bir dergidir. İçeriğinde çok sayıda görsel unsur kullanarak öğrenmeyi daha kolay hale getirmek amaçlanmıştır.

dil-ogrenme-araciizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
IT Pack Premium (Hakin9, PenTest and eForensics)

IT Pack Premium (Hakin9, PenTest and eForensics): Bilişim güvenliği ve siber güvenlik alanında pratik konuları içeren dergi ve online kursların yer aldığı Hakin9, eForensics ve Pentest içeriklerine erişim imkanı sunmaktadır.

bilgisayar muhendislikizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
OverDrive

OverDrive: elektronik kitap, sesli kitap, müzik ve video sağlama hizmeti sunan ve dünyanın en büyük dijital medya sağlayıcılarından birisidir.

genelizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Merck Index Online

Merck Index Online: Merck Index, 120 yılı aşkın bir süredir kimyasallar, ilaçlar ve biyolojikler üzerine yapılan çalışmaları içeren kapsamlı ve güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmektedir.

kimya muhendislikizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
PNAS (Proceedings of the National Academy of Science)

PNAS; biyolojik, fiziksel ve sosyal bilimleri içerir. 1914 yılında kurulmasından bu yana PNAS, akademik alanda en son gelişmeleri yansıtan araştırma raporları, yorumlar, eleştiriler, görüş açıları, konferans makaleleri ve faaliyetleri yayınlamaktadır. The National Academy yaklaşık olarak 2.100 üyeden ve 198 tanesi Nobel Adayı olan 385 yabancı üyeden oluşmaktadır.

fizik muhendislik sosyal-bilimler yasam-bilimleriege-universitesi izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
Taylor & Francis E-Kitapları

Taylor & Francis E-Kitapları: Taylor & Francis yayınevine ait çeşitli konularda 207 kitabı içermektedir.

e-kitap-veritabanlari genelizmir-yuksek-teknoloji-enstitusu
BioOne

Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri konularında 150’nin üzerinde dergiyi kapsayan BioOne; yüksek kalitede ve lider durumunda olan kaynakları bir araya toplayan veritabanıdır.

yasam-bilimleriege-universitesi
Proquest Health Research Premium Collection

Tıp dergileri, kanıta dayalı kaynaklar ve tam metin tezlerden oluşan geniş kapsamlı bir içeriğe erişimi sağlamaktadır.

tip-ve-saglik-bilimleriege-universitesi
Gale e-kitapları

Gale e-kitapları

e-kitap-veritabanlariizmir-katip-celebi-universitesi
Springer Energy

Springer yayınları 2018 yılına ait Enerji konu alanında 162 kitap içeren e-kitap paketidir.

e-kitap-veritabanlariyasar-universitesi
PsycINFO

PsycINFO, American Psychological Association tarafından psikoloji ve ilişkili konulardaki iki milyonun üzerinde alıntı ve makalelerin özetleri ile birlikte, kitap, kitap kısımları, tez ve teknik raporları içermektedir.

psikolojiizmir-ekonomi-universitesi
Datastream

Datastream, hisse senetleri, endeksler, borsalar, türevler, emtialar, vadeli işlemler, para birimleri, opsiyonlar, tahvil piyasaları, döviz kurları, şirket finansalları ve ekonomik verilerin tarihsel, küresel kapsamını içerir.

Tanıtım broşürü için tıklayınız

borsa-analizleri doviz-para-analizleri hisse-senetleri-analizleri istatistik muhasebe-finans-ekonomiizmir-ekonomi-universitesi
BioMed Central

Açık erişim yayıncılığın öncüsü olan BMC, BMC Biology ve BMC Medicine gibi geniş ilgi alanları, Malaria Journal and Microbiome ve the BMC series gibi uzman dergileri içeren yüksek kaliteli hakemli dergilere ev sahipliği yapmaktadır.

biyoloji biomedikal-muhendisligi muhendislik tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
Core

CORE – tüm dünyadaki açık erişim araştırma ödevlerini toplar.

arastirma-odevleriacik-erisim-kaynaklari
DOE Pages (Department of Energy Pages)

DOE araştırma fonu kaynaklı yayınlara Açık Erişim imkanı sağlar. 

ekoloji elektrik-elektronik-muhendisligi enerji fizik muhendislikacik-erisim-kaynaklari
Dimensions

19 milyondan fazla açık erişim makalesi içermektedir. Açık Erişim filtresini kullanın.

biomedikal-muhendisligi genel kimya muhendislik patentler psikoloji siyaset-bilimleri sosyoloji tarih tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) dizinlemekte olduğu 11.843 dergi ve bu dergilerde yer alan 3.216.144 makale ile dünyanın önde gelen Açık Erişim platformlarından biridir.

Konu Başlıkları

Agriculture
Auxiliary sciences of history
Bibliography. Library science. Information resources
Education
Fine Arts
General Works
Geography. Anthropology. Recreation
History (General) and history of Europe
History America
Language and Literature
Law
Medicine
Military Science
Music and books on Music
Naval Science
Philosophy. Psychology. Religion
Political science
Science
Social Sciences
Technology

askeri-bilim edebiyat egitim-bilimleri genel hukuk kutuphanecilik muzik tarih tip-ve-saglik-bilimleri yeryuzu-bilimiacik-erisim-kaynaklari
EngrXiv Preprints (Mühendislik Arşivi)
Konu Başlıkları
Aerospace Engineering
Architectural Engineering
Automotive Engineering
Aviation
Biomedical Engineering and Bioengineering
Bioresource and Agricultural Engineering
Chemical Engineering
Civil and Environmental Engineering
Computational Engineering
Computer Engineering
Electrical and Computer Engineering
Engineering Education
Engineering Physics
Engineering Science and Materials
Manufacturing Engineering
Materials Science and Engineering
Mechanical Engineering
Mining Engineering
Nanoscience and Nanotechnology
Nuclear Engineering
Operations Research, Systems Engineering and Industrial Engineering
Risk Analysis
Other Engineering
bilgisayar biomedikal-muhendisligi cevre-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi fizik havacilik insaat kimya maden-muhendisligi makina-muhendisligi malzeme-bilimleri muhendislik nanobilim-ve-nanoteknoloji nukleer-muhendisligi otomotiv-muhendisligi uzay-muhendisligi-muhendislikacik-erisim-kaynaklari
HTEM (High Throughput Experimental Materials)

Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (National Renewable Energy Laboratory -NREL) Malzeme Bilimi Merkezi’nde bilim adamı Andriy Zakutayev ve NREL Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde veri bilimci Caleb Phillips’in liderliğinde yürütülen bir işbirliğindeki NREL ekibi, ileri enerji uygulamaları için inorganik malzemeler üzerinde çalışan araştırmacılara yönelik bir veri tabanı oluşturdu.

The High Throughput Experimental Materials (HTEM) veri tabanı, gelişmiş enerji araştırmaları için inorganik ince film malzemelere ilişkin 140.000’den fazla örnek veri girişinin bir koleksiyonudur. Büyük miktarda yüksek kaliteli deneysel verileri kamuya sunarak yeni malzemelerin yararlı özelliklerle keşfedilmesini sağlamayı amaçlayan “The High Throughput Experimental Materials (HTEM)” veri tabanı, NREL’de (Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı) yüksek verimli deneylerden elde edilen malzemeler hakkında bilgi içerir.

enerjiacik-erisim-kaynaklari
HighWire Press

Stanford Üniversitesi Kütüphanelerinin bir bölümü olan HighWire Press; Biyoloji, fizik, sosyal bilimler ve tıp ile ilgili ücretsiz makaleler sunar. Açık erişimli yayınlara erişim imkanı sağlayan en büyük arşivlerdendir.

biyoloji fizik muhendislik sosyal-bilimler tip-ve-saglik-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
Lens.org

Lens.org – detaylı patent bilgisi için açık bir platform

patentleracik-erisim-kaynaklari
OpenAIRE

Türkiye’den İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın da ortağı olduğu, AB teknik alt yapı projesi olan OpenAIRE, bir Avrupa Yardım Masası Sistemi aracılığıyla araştırmacılara Avrupa Komisyonu Yedinci Çerçeve Programıyla uyumlu bir destek sağlamayı; araştırmacıları, bu çerçeve program kapsamında fon desteği alan çalışmalarına ait çıktılarını OpenAIRE Portalı’na dahil bir kurumsal veya konusal arşivde yayımlamaları için desteklemeyi hedeflemektedir.

genelacik-erisim-kaynaklari
Open Research Central

Çeşitli açık araştırma platform destekçilerini de içeren F1000 modelinde yayınlanan tüm makaleleri içerir.

genelacik-erisim-kaynaklari
Paperity

Araştırmacılara yüzlerce disiplinden binlerce dergiye tek bir merkezi konumdan kolay ve sınırsız erişim sağlar.

genelacik-erisim-kaynaklari
Plos

PLOS, araştırma iletişiminde bir dönüşüme öncülük ederek bilim ve tıpta ilerlemeyi hızlandırma misyonuyla kâr amacı gütmeyen Açık Erişim yayıncı olarak kurulmuştur.

biyoloji genetik tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
Project Euclid-Mathematics and Statistics Online

Project Euclid, Cornell Üniversitesi Kütüphanesi tarafından geliştirildi. Project Euclid platformundan Matematik ve İstatistik dergilerinin bazıları Açık Erişim olarak sunulmaktadır. Project Euclid’de yer alan dergi makalelerinin% 70’inden fazlası açıktır.

istatistik matematikacik-erisim-kaynaklari
PubMed Central

PubMed, biyomedikal literatür için MEDLINE’dan 28 milyondan fazla atıf bilgisi ile yaşam bilimleri dergileri ve çevrimiçi kitapları içermektedir. Atıflar, PubMed Central ve yayıncı web sitelerinden tam metinlere bağlantılar içerebilmektedir.Açık olan makaleleri bulmak için “Free full text” filtresini kullanın.

tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
PubSpace-NASA

NASA tarafından finanse edilen araştırma çıktılarına erişim sağlamaktadır.

uzay-muhendisligi yeryuzu-bilimiacik-erisim-kaynaklari
ScienceOpen

Araştırma için 44 milyondan fazla makale içeren ScienceOpen, yayın sonrası hakem değerlendirmesi, öneriler ve sosyal paylaşım da dahil olmak üzere bir veri tabanından daha fazlasını hedeflemektedir.

acik-erisim-kaynaklari
Bookboon
e-kitap-veritabanlariacik-erisim-kaynaklari
DOAB (Directory of Open Access Books)

Temel amacı açık erişimde olan kitapların keşfedilebilirliğini arttırmak olan “DOAB: Directory of Open Access Books”; 280 yayınevine ait akademik nitelikteki 12.652 kitaba erişim imkanı sunmaktadır.

e-kitap-veritabanlariacik-erisim-kaynaklari
InTech

InTech, öncü ve dünyanın en büyük bilim, tıp, teknoloji alanındaki kitaplarını kapsayan multidisipliner açık erişim yayıncıdır. InTech 2004’ten bu yana; yüksek kalitede araştırmaya ücretsiz online erişim sağlamak ve önde gelen akademisyenlerin çalışmalarının görünür olmasına ve tüm dünyada çeşitli yeni kitleler tarafından erişilebilir hale gelmesine yardımcı olmak amacı ile 100.000’den fazla yazar ile işbirliği yapmakta, 3.500’ün üzerinde kitap yayınlamaktadır.

e-kitap-veritabanlari teknoloji tip-ve-saglik-bilimleri yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
National Academies Press

9.247 kitaba ücretsiz tam metin erişim imkanı sunmaktadır. NAP, bilim, mühendislik ve tıp alanında geniş bir yelpazede yılda 200’den fazla kitap yayınlamakta, bilim ve sağlık politikasındaki önemli konularda yetkili, bağımsız-araştırılmış bilgi sağlamaktadır.

bilgisayar biomedikal-muhendisligi cevre-muhendisligi elektrik-elektronik-muhendisligi fizik insaat kimya maden-muhendisligi makina-muhendisligi malzeme-bilimleri muhendislik nanobilim-ve-nanoteknoloji nukleer-muhendisligi otomotiv-muhendisligi tip-ve-saglik-bilimleri uzay-muhendisligi-muhendislik yasam-bilimleriacik-erisim-kaynaklari
Project Gutenberg

Project Gutenberg, binlerce gönüllü tarafından sayısallaştırılan 57.000’den fazla ücretsiz e-kitap sunuyor. Özellikle telif hakları süresi dolan dünya edebiyatının önemli eski eserleri yer almakta.

e-kitap-veritabanlari edebiyat genelacik-erisim-kaynaklari
DART-Avrupa Elektronik Tez Portalı

DART Avrupa Elektronik Tez Portalı 28 Avrupa ülkesinden, 613 üniversitenin, 782.910 araştırma tezine tam metin erişim imkânı sunar.

genel tez-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
National ETD Portal-Güney Afrika Tez Portalı

Güney Afrika Tez Portalı. Uluslararası olarak üretilen tüm tezlerin üst verileri bu siteden toplanır ve erişilebilir hale getirilir.

genel tez-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
Open Dissertations

Open Dissertations, Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş, 1902’den günümüze kadar uzanan doktora tezlerini içermektedir. H.W. Wilson Vakfı ve Boston’daki Cemaat Kütüphanesi ve Arşivleri desteği ile oluşturuldu. EBSCO’nun daha önce yayınlanmış olan Amerikan Doktora Tezleri’ni içeriyor.

genel tez-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
PQDT Open

Açık erişim tezlerin tam metnine erişim imkanı sağlar. ProQuest’in UMI Dissertation Publishing tarafından sunulan bir hizmettir.

genel tez-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
eScience Vidensportal

Online Açık Ders-İyi araştırma veri yönetiminin (RDM) önemi hakkında e-öğrenme kursu.

video-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
The Live Lingua Project

Online Açık Ders-The Live Lingua Project ücretsiz yabancı dil öğrenme kurslarını içermektedir.

dil-ogrenme-araci video-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
Online Courses

Online Açık Ders-Harvard, Princeton ve MIT’ten profesörlere ait ders notları, videolar, sesli konferanslar, açık üniversite derslerinden oluşan bir koleksiyonu içeren kapsamlı ve ücretsiz bir kaynaktır.

Hem eğitimini ilerletmek isteyenler için güçlü, tamamlayıcı bir kaynak hem de ek eğitim konuları araştıran ve üniversite düzeyinde ders olarak nelerin sunulabileceğini görmek isteyenler için harika bir kaynak niteliğindedir.

video-veritabaniacik-erisim-kaynaklari
Google Akademik

Google tarafından hizmete alınan ve sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur. Konuların altındaki atıflar bölümünde makaleye atıfta bulunan diğer makalelerin sayısını ve o makalelerin listesini verir.

genelacik-erisim-kaynaklari
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

BASE, özellikle akademik web kaynakları için dünyanın en kapsamlı arama motorlarından biridir. BASE, 6.000’den fazla kaynaktan 130 milyonun üzerinde doküman sunmaktadır. İndeksli belgelerin yaklaşık % 60’ının tam metinlerine ücretsiz olarak erişilebilmektedir (Açık Erişim). BASE Bielefeld Üniversitesi Kütüphanesi tarafından işletilmektedir.

genelacik-erisim-kaynaklari
JSTOR açık erişim e-kitapları

5.000’den fazla Açık Erişim e-kitabı ücretsiz-sınırsız indirebilirsiniz. Kullanıcıların kaydolması veya giriş yapması gerekmez ve PDF indirme veya basma bölümünde kısıtlama veya sınır yoktur.

e-kitap-veritabanlariacik-erisim-kaynaklari