PROTOKOL METNİ

ÖDÜNÇ VERME PROTOKOLÜ

 1. Her üniversitenin akademisyenleri, öğretim görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri karşılıklı olarak ödünç verme protokolü ile başvurularını yaparak diğer üniversitelerin kütüphanelerinden yararlanır. Kurumlarına yapmış oldukları başvuru sonucunda, kurumlarınca verilmiş olan akademik kimlik kartları ile kendilerini tanıtarak kitap ödünç alabilirler. Başvuru formu elektronik ortamda doldurularak da gönderilebilir.
 2. Ödünç alma hizmetinden yararlanma süresi 1 yıllıktır. Her yıl 1 Eylül tarihinde başlar ve bir sonraki yılın 31 Ağustos tarihinde sona erer.
 3. Ödünç alma hizmeti sadece kitapları kapsar. Dergiler, referans kitapları, nadir eserler, tezler, rezerv kitaplar, kitap dışı materyal ödünç verilmez.
 4. Ödünç verilecek olan kitap sayısı en fazla 5 adet ve ödünç verme süresi 30 gün olup, süre bitiminde eğer rezervasyon yoksa kitaba 1 kez uzatma yapılabilir.
 5. Kütüphaneler kendi okuyucuları tarafından talep gelmesi durumunda diğer üniversite okuyucuları tarafından ödünç alınmış olan kitabı isteyebilir.
 6. Geç getirilen kitaplara, her bir kitap için günlük 2 TL ceza miktarı uygulanır ve ödeme kaynak ödünç alınan kütüphaneye yapılır. Bir kitabı 20 gün geciktiren okuyucuya Rektörlük kanalı tarafından yapılacak resmi yazışma sonucu bir yıl süre ile anlaşmalı olan tüm kütüphaneler kitap ödünç vermez. Ceza miktarı her yıl Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları ve Kütüphane Müdürleri tarafından ortaklaşa belirlenir.
 7. Kitabın kaybı söz konusu olursa kullanıcı Merkez Bankası’nın günlük efektif satış kuru üzerinden hesaplanan rayiç fiyat tutarına 50 TL işlem parası ilave ederek, kaybın bildirme tarihine kadar biriken gecikme cezasıyla birlikte bulunan değerini öder.
 8. İade edilmeyen kitap ve ödenmeyen cezaların takibinden kurumlar sorumlu olacaktır.
 9. Ödünç alma hizmetinden yararlananlar, kurumlarından ayrılacağı zaman diğer üniversitelerin kütüphaneleri ile de ilişiği olup olmadığı araştırıldıktan sonra ilişik kesme işlemi yapılır.
 10. Bu Protokol, İzmir’deki üniversite kütüphaneleri (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları ve Kütüphane Müdürleri tarafından yürütülür.
 11. Yukarıda yazılan maddeler dışında karşılaşılacak durumlarda, faydalanılmak istenen kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 12. Taraflar dilerse 30 gün öncesinden haber vermek şartıyla protokolü feshedebilirler.

  İzmir Üniversite Kütüphaneleri Ödünç Verme Formuna ulaşmak için tıklayınız.

PERSONEL DEĞİŞİMİ / PROFESYONEL ZİYARET PROTOKOLÜ

Kütüphane/Bilgi Merkezi personeli eğitiminde karşılıklı değişimin ve işbirliğinin faydalarının bilincinde olan İzmir Üniversiteleri Platformu yönetimi, Kütüphane/Bilgi Merkezlerinden gelen talep üzerine işbirliği programlarının geliştirilmesi yönünde yükümlülük üstlenmiştir. İzmir Üniversiteleri Platformu üyesi kütüphane/bilgi merkezleri arasında yapılacak olan personel değişimi ve profesyonel ziyaret programları sayesinde; katılımcı personelin yaptığı iş ile ilgili yeni fikirler elde etmesi, yaptığı işi geliştirmesi ve değişik kütüphane/bilgi merkezlerindeki işleyişi görerek mesleki deneyimini arttırması sağlanacaktır.

AMACI

Personel Değişimi / Profesyonel Ziyaret programının amacı; çeşitli ölçekteki kütüphane/bilgi merkezlerinde çalışan personelin mesleki eğitim ve gelişimine, bilgi birikimine ve iş tecrübesine katkı sağlamaktır.

UYGULANACAK YÖNTEMLER

 1. Aynı pozisyon aynı iş: Aynı pozisyonda ve tecrübe düzeyindeki personelin değişimini kapsar.
 2. Aynı iş farklı pozisyon: Aynı birimlerde çalışan farklı pozisyonlardaki personelin değişimi ve ziyaret edilen tarafta bir rehber kontrolünde çalışılmasını kapsar.
 3. Profesyonel ziyaret: Eğer karşılıklı personel değişimi mümkün değil ise profesyonel ziyaret organize edilir. Bu programın içeriği personel gönderen kütüphane/bilgi merkezi personelinin gittikleri kurumda, gidilen amaç doğrultusunda uzman bir personelin yanında belirlenen (ihtiyaç duyulan) sürelerde çalışmasını kapsar.

GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

Madde-1: Ev sahibi üniversite, personel değişim/profesyonel ziyaret programına katılan personeli ulaşım ve yemek olanaklarından yararlandırır.

Madde-2: Programa bitiminde ev sahibi ve misafir taraf programla ilgili bir gelişim raporu hazırlar. Bu raporu hem birbirlerine hem de İzmir Üniversiteleri Platformu’nu diğer üyelerine gönderir.

Madde-3: Program, personel değişimi için 1- 4 hafta, profesyonel ziyaret içinse 1- 2 gündür.

Madde-4: Genel olarak, iki kurum arasındaki değişim programları karşılıklılık esasına dayandırılacaktır. Her iki kurumun Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları/Kütüphane Müdürleri tarafından imzalanıp, yönetim organlarınca da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Madde-5: Personel değişiminden en az 15 gün önce, ev sahibi kurumun Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı/Kütüphane Müdürü, yazılı olarak değişim programına katılacak personelinin sorumluluklarını, değişimin süresini ve değişimin şartlarını belirleyen Personel Değişimi/Profesyonel Ziyaret Programı Formu’nu onaylamak zorundadır.

Madde-6: Personel Değişimi/Profesyonel Ziyaret Programı’na katılan personele Katılım Sertifikası verilir.

Madde-7: Personel Değişimi/Profesyonel Ziyaret Programı’na katılan personelin program bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde rapor hazırlaması gerekir.

Madde-8: İzmir Üniversiteleri Platformu’na dahil üniversiteler masrafların karşılanması koşuluyla yurtiçi/yurtdışından uzman çağırabilir veya gönderebilirler.

Personel Değişim/Profesyonel Ziyaret Program Formuna ulaşmak için tıklayınız.