16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek olan II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi ‘nin hedefleri kongrenin ana teması olan COVID-19 pandemi süreci bağlamında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Sağlıkta yapay zeka uygulamalarının güncel örneklerinin tanıtılması,
  • Sağlıkta yapay zeka uygulamalarının potansiyel yararlarının etik ve hukuki boyutlarıyla tartışılması,
  • Yapay zeka teknolojilerinin sağlık uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılması, optimize edilmesi ve bu bağlamda paydaşlar arası iş birliğinin sağlanması,
  • Yapay zeka temelli yeni sağlık teknolojilerinin ve sistemlerinin birey/toplum üzerine etkilerinin araştırılması,
  • Sağlık/Tıp eğitiminde yapay zeka teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve interdisipliner/multidisipliner çalışmaların artırılması,
  • Sağlık sektörüne yönelik büyük veri modelleme ve analitiği araçlarının kullanımı ve de sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve memnuniyetini artırmada akıllı sistemlerin öneminin vurgulanması.
  • Tarım, gıda ve sağlıklı yaşam teknolojilerinde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Kongre linki: http://sagliktayapayzeka2021.org/