2021 - Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu Çalışmaları

Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu Tarafından Yapılması Planlanan Çalışmalar 

 

  • Uzaktan eğitim platformlarında toplanan öğrenci, akademisyen ve sistem bilgilerinden yola çıkılarak; 

  • i) Öğrenci ve Akademisyen Segmentasyonu 

  • ii) Anomalik Durum Tespiti 

  • iii) Başarı Ölçümü ve Tahmini vb. amaçların üzerinde durulması planlanmıştır. 

  • İlk adım olarak üniversitelerin ellerinde topladığı verilerin türleri ortak bir platformda paylaşılacak, Nisan sonunda gerçekleştirilecek Operasyon Grubu toplantısı ile konuların İUP bünyesinde projelendirilmesi üzerine çalışılacaktır.