2021 - Ar-Ge/Ür-Ge Operasyon Grubu Çalışmaları

ArGe/Ür-Ge Operasyon Grubu Tarafından Yapılması Planlanan Çalışmalar 

 

  • *Alınması planlanan aksiyonların, temayla ilgili farkındalığın farklı paydaş gruplarında daha etkin olarak yaratılması adına sanayici, akademisyen ve öğrenci gruplarına özel tasarlanması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Örnek olarak akademisyen ve öğrencilerin katılacağı bir proje yarışmasıyla temanın ağırlıklı olarak Ar-Ge tarafıyla ilgili, ulusal düzeyde sanayici ve girişimcilerin katılabileceği çevrimiçi çalıştaylar ve networking etkinlikleri yoluyla da ağırlıklı olarak Ür-Ge tarafına odaklı farkındalık yaratma aksiyonlarının planlanmasının faydalı olacağı görüşülmüştür. Bu etkinliklere bölge sanayi odalarının katılımıyla daha yaygın kamusal destek veya teşviklerin sağlanabileceği görüşülmüştür. 


  • *Halihazırda faaliyete geçmiş olan “Akıllı Şehirler” temasının ön planda olduğu Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezinin konumlandığı yön benzeri, özellikle Akıllı Şehir / Üniversite / Kampüs konularında girişimcilere özel proje teşvik ve ürün geliştirme destekleriyle ilgili öncelikli bir çerçeve belirlenmesinin hem İzmir üniversiteleri hem de yeni TEKMER planları için yol gösterici ve faydalı olacağı görüşülmüştür. 


    • *Çok yakın bir zaman önce büyük bir deprem felaketini atlatmış şehrimizde, en önemli kamusal alanlardan birini oluşturan üniversite kampüslerindeki yapı sağlamlığı konusunun dönem teması kapsamındaki odak farkındalık aksiyon hedeflerinden biri olması, akıllı sensörleri içeren acil durum uyarı sistemleri, IoT vb. güncel multidisipliner konularda afet yönetiminin akademi tarafına odaklı webinar/çalıştaylar düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır. 


      • *İzmir Tınaztepe Üniversitesinin “Akıllı Kampüs” olarak tasarladığı yeni yerleşke inşası için planladığı ve ağırlıklı olarak ürün geliştirme kabiliyetine sahip sanayici veya girişimcileri hedefleyen proje yarışmasının İzmir Üniversiteleri Platformu 2021 teması altında ve tasarlanan kampüs özelliklerinden dönem temasına uyanların Ar-Ge/Ür-Ge Operasyon Grubu aksiyon planlarında pilot uygulama alanı olarak önceliklendirilebileceği konusunda görüş birliğine varılmış, operasyon grubu takvimi açısından da ilk ele alınacak aksiyonlardan biri olabileceği kararlaştırılmıştır. 


      • *EBİLTEM TTO tarafından 2021 Nisan ayı sonunda düzenlenecek Sağlıklı Binalar Uluslararası Çalıştayı operasyon grubunun dikkatine ve takvimlerine sunulmuş, deprem/afet yönetimi gibi konularda AFAD veya AKUT gibi kuruluşlarla yapılan protokoller dile getirilmiştir. Ayrıca dezavantajlı grupların da rahatlıkla kullanabileceği kampüs alanlarının geliştirilmesi ve yaratılmasıyla ilgili öğrenci odaklı proje geliştirme etkinliklerinin düzenlenebileceği görüşülmüştür.