2021 - Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu Çalışmaları

                                                              Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu Tarafından Yapılması Planlanan Çalışmalar 

 

 • *Aralık 2020’de orta vadeli planlanmaya başlanılan “Deprem ve Engellilik” konulu etkinlikte; İzmir üniversitelerindeki engelli öğrencilere yönelik, engelli bireylerin deprem sırasında engel türüne göre nasıl önlemler alabileceği ile ilgili online bir eğitimin verilmesi planlanmıştır. Bu eğitimden sonra edinilen bilgiler ışında öğrencilerden kendi engel türünde kendini ifade edebileceği şekilde kısa videolar çekmeleri istenecektir. Öğrencilerin kendi alabilecekleri önlemlere ilişkin iletecekleri kısa videolar ise sosyal medya ve farklı platformlarda paylaşılması amacıyla birleştirilecektir. Engelli öğrenci videolarından oluşan bu çalışma ile engelli bireylerde konuyla ilgili farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

  • *Eğitime katılanların IUP tarafından sertifikalandırılmasına ve başvuruların belirlenerek en geniş katılımla yapılmasına karar verilmiştir. 

   • *Etkinliğin, Koordinatör Üniversite YouTube kanalı aracılığıyla da eşzamanlı yayınlanarak etkisinin arttırılabileceği ve bu girişimin gelecekte IUP Engelsiz yayını olarak sürdürülebilirliğine katkı sağlayabileceği görüşü tüm üyelerce benimsendi. 


   • Program Akış Taslağı: 

   • 1- AKUT uzmanları; Giray Bircan ve Ertuğ Karadumanın sunumu, 

    Moderatör; Psk. Bahar Yavuz 

    2- Çalıştay (Soru-Cevap kısmı burada ve yazılı olarak gerçekleştirilecek) 

    Eğitimden sonra engelli öğrencilerden engel gruplarına göre deprem farkındalık videoları çekmeleri istenecek. Bu videoların tüm sosyal medya hesaplarında ve ulusal basında yayınlanması planlanmıştır.

   •                                             

   •                                            31 Mart 2021 Çarşamba günü yapılan son Operasyon grubu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

   •  

   • 1)Çalışmaları devam eden “Deprem ve Engellilik” konulu eğitimle ilgili; AKUT ekibinden Giray Bey sunum sonrası soru-cevap kısmının anlık sürdürülemeyeceğini ve zamanın yeterli olmayacağını belirtti. Soru cevap kısmında az sayıda soruyu işaret dili çevirisi eşliğinde yanıtlayarak, eğitim boyunca sorulan tüm soruların yazılı olarak AKUT VE IUP web sayfalarında yayınlanmasına, İzmir Bakırçay Üniversitesi Youtube kanalında kayıtlı kalacak eğitimin yorumlar kısmında soru-cevap linkinin konulmasına, 

  2)Online “Deprem ve Engellilik” eğitiminin 25 Nisan 2021 Pazar günü saat:13.00 de gerçekleştirilecek şekilde önerilmesine, 
3)Söz konusu eğitimin (katılımcı olabilecek öğretmenler için) duyurusunun etkinlik afiş ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bakırçay Üniversitesi tarafından üst yazı yoluyla gönderilmesi ve Engelliler haftasında yayınlanacak (engel gruplarına özgü deprem farkındalık videoları) videoların tüm İzmir Üniversiteleri ve İUP sayfalarında paylaşılması için üst yazı ile gönderilmesine, 
4)Katılımcı sayısı, eğitim verileri ve katılımcı takibinin sağlanması bakımından eğitim sonunda katılımcılar tarafından doldurulacak “Etkinlik Değerlendirme Formu” hazırlanmış ve üyeler tarafından kontrolü sağlanmıştır. Formun son haliyle kullanılmasına,
5)Eğitim sunumunun oluşturulması sürecinde AKUT uzmanlarıyla çalışmaya devam edilmesi ve eğitim sonrasında erişilebilirliği artırmak üzere AKUT tarafından kullanılacak videoya alt yazının eklenmesine,
6)Herkes için Turizm Derneğinin “Engelli Seyahat Klavuzu” projesi çalışması olan Uluslararası Turizm Semineri’ne 7 Nisan 2021’de Engelsiz Çalışma Grubu üyelerinin katılımına ve etkinliğin 10 İzmir Üniversitesinde duyurusunun yapılmasına, karar verilmiştir.