2021 - Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu Çalışmaları

                                                             Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu Tarafından Yapılması Planlanan Çalışmalar 

 

  • *Haziran sonunda sosyal sorumluluk operasyon grubunun liderliğinde ve diğer operasyon gruplarının katkılarıyla “Akıllı Üniversite Zirvesi” nin yapılması üzerine fikir birliğine varılmıştır.  

  • *Bu bağlamda Akıllı Üniversite bileşenlerinin farkındalığını ölçmek ve öğrenciler arasındaki bilinirliğini ortaya koymak amacıyla İzmir Üniversiteleri kapsamında bir anket çalışmasının yapılması,  

  • *Anket sonuçlarından elde edilen göstergeler çerçevesinde Akıllı Üniversite bileşenlerinin ve öneminin farklı çevreler tarafından anlatıldığı Akıllı Üniversite Zirvesi’nin organize edilmesi,  

  • *Akıllı Üniversite Zirvesi sonrasında İzmir Üniversiteleri kapsamında tekrar bir anket çalışması gerçekleştirilerek paydaşların Akıllı Üniversite kavramı hakkındaki farkındalıklarının karşılaştırılması konusunda Yürütme Kurulu’nun da görüşünün alınması.