2021 - Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu Çalışmaları

                                                             Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu Tarafından Tamamlanan Çalışmaların Özeti 

 

  • Sosyal Sorumluluk Operasyon grubu 2021 yılı içerisinde “Akıllı Üniversite” teması çerçevesinde faaliyetler planlamak üzere toplamda 5 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar çerçevesinde, “Akıllı Üniversite” Kavramının Üniversite Paydaşları Tarafından Farkındalığının Değerlendirilmesi ’ne yönelik anket çalışmasının hayata geçirilmesine yönelik süreçler planlanmıştır. Bu kapsamda Mart-Temmuz ayları arasında anket sorularının hazırlanması, etik kurul izinlerinin alınması, anketin online ortama taşınması süreçleri tamamlanmıştır. Anket çalışması Temmuz-Eylül ayları arasında tüm İÜP Üniversitelerinde gerçekleştirilmiştir.

 

Katılımcıların teknolojiye hazırlık durumlarını ve akıllı üniversite teknolojilerine yönelik algı, duygu, düşünce, yatkınlık durumlarını ölçmesini amaçlayan anket çalışmasına İzmir Üniversitelerinden 1150 öğrenci (706), akademisyen (300) ve idari personel (144) katılım göstermiştir. Elde edilen bulgular 10-11 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen İÜP Akıllı Üniversite Çalıştayında tüm katılımcılar ile paylaşılmıştır. Anket çalışması ayrıca İÜP Akıllı Üniversite Çalıştayı’nın kapsam ve içeriğinin belirlenmesine rehberlik etmiştir. Bu bağlamda Sosyal Sorumluluk Operasyon grubu, Akıllı Üniversite politikalarının geliştirilmesi sürecinde, paydaş bakış açısını ortaya koymayı amaçlayan bir misyonla faaliyetlere katkı sağlamıştır.