[posts_table post_type=”veritabani” columns=”title:Veritabanı Adı,content:Açıklama,tax:universite” shortcodes=”true” term=”glossary:a” links=”all” auto_width=”false” widths=”30,50,20″ filters=”categories,tax:universite”]

Beck Online

Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara konu ile makaleleri içeren tam metin veritabanıdır.

Pod not found

Pod not found

Pod not found