HighWire Press

Stanford Üniversitesi Kütüphanelerinin bir bölümü olan HighWire Press; Biyoloji, fizik, sosyal bilimler ve tıp ile ilgili ücretsiz makaleler sunar. Açık erişimli yayınlara erişim imkanı sağlayan en büyük arşivlerdendir.

önce , tarafından

HTEM (High Throughput Experimental Materials)

Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (National Renewable Energy Laboratory -NREL) Malzeme Bilimi Merkezi’nde bilim adamı Andriy Zakutayev ve NREL Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde veri bilimci Caleb Phillips’in liderliğinde yürütülen bir işbirliğindeki NREL ekibi, ileri enerji uygulamaları için inorganik malzemeler üzerinde çalışan araştırmacılara yönelik bir veri tabanı oluşturdu. The High Throughput Experimental Materials Devamı…

önce , tarafından

Hot English

Hot English: Hot English Magazine günümüzün gerçek insanlarını ve güncel konularını ironik bir dille anlatarak İngilizce öğrenmeye motive eden eğlenceli ve kendine has yaklaşımı olan bir dergidir. İçeriğinde çok sayıda görsel unsur kullanarak öğrenmeyi daha kolay hale getirmek amaçlanmıştır.

önce , tarafından

HukukTürk

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Devamı…

Hiperkitap

Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi Devamı…

Heinonline

HeinOnline, hukuk, hukuk tarihi ve ilişkili alanlarda 100 milyondan fazla sayfayı online, tümüyle aranabilir ve görsel tabanlı formatta sunar. HeinOnline, içerdiği 2,000’den fazla süreli yayını en geniş kapsamları ile sağlayarak hukuk tarihi alanındaki kaynak boşluğunu doldurur

önce , tarafından

Handbook of Translation Studies

Çeviribilim El Kitabı-The Handbook of Translation Studies (HTS)- mütercim tercümanlıkla ilgili bilgi yaymayı ve nispeten geniş kitleye, geniş bir yelpazede konu, adet ve yöntemlere kolay erişebilirlik sağlamayı hedeflemektedir