İzmir Üniversiteleri Platformu

Üniversiteler Şehri İzmir

Türkiye’de bir ilk olarak Aralık 2008 tarihinde kurulan “İzmir Üniversiteleri Platformu”; İzmir’deki yükseköğretim kurumlarının akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak ve İzmir’i bir “Üniversite Kenti” olarak konumlandırmak için projeler üretmek amacıyla yola çıkmıştır. 2016 yılında faaliyetlerine kısa bir ara veren İzmir Üniversiteleri Platformu, Ocak 2019 itibari ile yeniden çalışmalarını hızlandırmıştır. İzmir Üniversiteleri Platformu; kurulduğu günden bu yana, üye üniversitelerin öğrencilerinin ortak bilimsel çalışmalar yapması, yine bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları uygulanması, kaynakların etkin kullanımı ve özellikle üniversiteleri ya da öğrencileri ilgilendiren konularda yerel yönetimler, merkezi yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde İzmir’e katkı sağlanması gibi birçok konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

İzmir Üniversiteler Platformu Organları

Yürütme Kurulu, İzmir Üniversiteleri Platformu’nun en üst kurulu olup, platformu meydana getiren yükseköğretim kurumlarının rektörlerinden/müdürlerinden oluşmaktadır. Yürütme Kurulu, rutin olarak toplanmakla birlikte gereksinim doğrultusunda çağrıda bulunulduğunda da toplanır. Kurula, katılımcı yükseköğretim kurumları rektörleri/müdürleri birer yıllık dönemlerle sırayla başkanlık ederler.

Alt Çalışma Komisyonunda her üniversite temsil edilir. Komisyon, Yürütme Kurulu rutin olarak toplanarak Operasyon Grupları tarafından alınan kararları inceleyip değerlendirmek ve Yürütme Kurulunun görüşüne sunmakla görevlidir.

Koordinatörlük

İzmir Üniversiteleri Platformu Koordinatörlüğü, Yürütme Kurulu ve Operasyon Grupları toplantılarını organize eder. Bu organların kendi aralarındaki ve birbirleri arasındaki her türlü bilgi alışverişini sağlar. İzmir Üniversiteleri Platformu’nun iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerini ve tanımlanmış projelerini yürütür. 2020 döneminde Yaşar Üniversitesi bünyesinde Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Galip Ayvat tarafından yürütülen görev, 2021 döneminde İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde Doç. Dr. Deniz KILINÇ tarafından yürütülmektedir.

Operasyon Grupları

Operasyon Grupları, planlanan projenin niteliğine göre, her üniversitenin konuyla ilgili görevlilerinin oluşturduğu, proje bazlı alt gruplardır. Proje sonunda dağılan operasyon grupları olduğu gibi süreklilik arz eden operasyon grupları da bulunmaktadır. Şu anda platform bünyesinde faaliyet gösteren operasyon gruplarından bazıları aşağıda yer almaktadır.

Ar-Ge, Ür-Ge Operasyon Grubu

Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı Operasyon Grubu

Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu

Sosyal Sorumluluk Operasyon Grubu

Teknoloji Fuarı Operasyon Grubu