İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2001 yılında öğretime başlamış olup hem İzmir hem de Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesidir. Üniversitede, 8 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 4 enstitü, 11 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Bu akademik birimlerde 32 ayrı programda ön lisans, 35 ayrı programda lisans, 45 ayrı programda yüksek lisans ve 9 ayrı programda doktora öğretimi sürdürülmektedir.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’ne ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile, diğer lisans ve ön lisans programlarına merkezi sistem ile (ÖSYM tarafından yerleştirilen) öğrenciler kabul edilmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, 200’ü öğretim üyesi, 183’ü öğretim görevlisi ve 68’i araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 451 öğretim elemanı bulunmaktadır. 2018 yılı itibariyle 14 bin 562 mezunumuz, 9 bin 680 mevcut öğrencimiz vardır. Öğrencilerimizin 4 bin 219’u bursludur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki 165’ten fazla üniversite ile ERASMUS programı anlaşması, 36 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, European Universities Association (Avrupa Üniversiteler Birliği) üyelik başvurusunda bulunmuş ve EUA’nın değerlendirmesi sonucunda, üyeliğe hak kazanmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, tüm mezunlarına vermekte olduğu İngilizce Diploma Eki (Diploma Supplement) belgesi ile Avrupa Komisyonu tarafından üniversitelerde verilen eğitimin kalitesinin bir ölçütü olarak gösterilen “Diploma Eki Etiketi”ni (Diploma Supplement Label) 2010 yılında almaya hak kazanmıştır. Bu etiket ile birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi diplomasının tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerliliği sağlanmıştır.

“Engelsiz Üniversite” olma düşüncesiyle gerekli fiziksel düzenlemelerin yapıldığı Üniversitede,  özel ihtiyaçları olan İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine kampüs ve eğitim hayatlarında destek vermek, diğer öğrencilerle benzer koşullarda akademik çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla Engelli Destek Birimi de bulunmaktadır.

Kariyer Yönlendirme Merkezi ve Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezi öğrencilerin kişisel ve mesleki konularda gelişimine katkı sağlamak, yol gösterici ve yardımcı olmak adına kurulmuş birimlerdir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Avrupa’da yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitimin kalitesini belgeleyen en önemli kuruluş olarak kabul gören Avrupa Dil Eğitimi Kalite Denetim Konseyi (The European Association for Quality Language Services) tarafından EAQUALS etiketi almaya hak kazanmıştır. Bu akreditasyon, eğitim ve öğretim, müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme, akademik yönetim, akademik kaynaklar, öğrencilere ve personele sağlanan imkânlar, öğretim kadrosunun kalitesi, iletişim ve kurumsal altyapı alanlarında, denetimlerini kapsamaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilen 12 farklı yabancı dilden birini “Zorunlu İkinci Yabancı Dil” olarak öğrenirler. Böylelikle sektörel, akademik ve güncel alanda iyi bir İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dille mezun olurlar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sayısı her yıl artmakta olan aktif öğrenci kulüpleri, gerçekleştirdikleri sosyal aktiviteler ve önemli organizasyonlar ile üniversitenin gelişip büyümesine katkı sağladıkları gibi, prestijini ve her daim genç kalan misyonunu koruma görevini gerçekleştirmektedirler.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri gerekli akademik koşulları sağladıkları takdirde “Çift Anadal Programı” kapsamında üniversiteye kayıt oldukları bölüm/program (birinci anadal) dışında, başka bir bölümde de eş zamanlı olarak ders alıp ikinci bir lisans diplomasına sahip olmaya hak kazanabilirler. Ayrıca “Yandal Programı” kapsamında kayıt oldukları bölüm/program (birinci anadal) dışında, başka bir bölümde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle Yandal Sertifikası almaya hak kazanabilirler.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt binası, kampüs alanı içindedir. 8 katlı binanın 4 katı kız, 4 katı erkek öğrencilere ayrılmıştır.İzmir Ekonomi Üniversitesi