İzmir Tınaztepe Üniversitesi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, başta sağlık bilimleri olmak üzere tüm bilim dallarında uygulama öncelikli eğitim odaklı, ulusal ve evrensel standartlarda hizmet veren, yenilikçi araştırmalar ile girişimciliği destekleyen bir yükseköğretim kurumu olma misyonu ile kurulmuş, Tınaztepe Sağlık Grubu’nun sahip olduğu bilgi birikimi gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bir sağlık ihtisas üniversitesidir. İzmir Tınaztepe Üniversitesi, 3 adet fakülte, 1 adet meslek yüksekokulu ve 1 adet enstitü ile kurulmuştur. Bunlar;

  • Tıp Fakültesi,
  • Diş Hekimliği Fakültesi,
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi,
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında, Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluyla eğitime başlayacaktır.

İzmir Buca Bölgesi’nde inşa edilen kampüsü ile üniversitemiz, bilgiyi üreten, uygulamaya aktaran ve yaygınlaştıran, etik değerlere bağlı araştırmacı ve girişimci hekimler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İyi bir hekimin öncelikle iyi bir insan olması gerektiğine olan inancımızla, kampüsümüzde öğrencilerimizin kendilerini sosyal ve kültürel yönden de geliştirmeleri önemsenmekte, üniversitemiz bu temeller üzerine inşa edilmektedir.İzmir Tınaztepe Üniversitesi